Történelem

Kahler Frigyes - A kommunizmus hosszú árnyéka II.

A kommunizmus hosszú árnyéka II.

Kahler Frigyes

Könyv
Kairosz kiadó, 2013
172 oldal, Puha kötésű B5 méret
ISBN 9789636626167
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kahler Frigyes - A történelem egyféleképpen történik
Kahler Frigyes - A kommunizmus hosszú árnyéka
Kahler Frigyes - II/5-ös történelmi olvasókönyv 5.
Kahler Frigyes - A vörös ingovány foglyai
Kahler Frigyes - A kommunizmus hosszú árnyéka II.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
KAHLER FRIGYES jogász, történész szerző ebben a II. kötetben folytatta azoknak a témáknak az összegyűjtését, amelyekre a könyv címe szemléletesen utal.

„Korszakos munkásságát mindig is jellemezte a mértéktartás, a következetesség és mindenek felett a tények ok-okozati összefüggésének szüntelen keresése.”

A kötet célja a kommunizmus működési mechanizmusának feltárása, a kommunisták cselekedeteinek tényszerű dokumentálása.

„A párt kizárólagosságára törekvésének jogi vonatkozásait veszi számba. Egy olyan ideológia hatalomgyakorlására összpontosít, amely semmibe vette az emberi együttélés legalapvetőbb szabályait, lábbal tiporta a humanizmus írott és íratlan törvényeit. Hitelesen eleveníti fel a megszálló szovjet katonák embertelenségeit, a tömegesen elkövetett nemi erőszakot, a miattuk milliószámra elkövetett abortuszokat, az áldozatok szenvedéseit, az elszaporodott öngyilkosságokat, a tönkretett családi életeket...

Kahler kíméletlenül leszámol a Kádár Jánosról szóló mendemondákkal, a felelősség alóli felmentését szolgáló hazugságokkal... A magyar társadalomról az ÁVH-nak 40 800 „bizalmi egyén” (besúgó) szállította az információkat, s a „szerv” 1 280 000 magyar állampolgárt tartott megfigyelés alatt, ez a családtagokra is kiterjesztve 6,4 millió magyart - a magyar társadalom 64%-át - érintette...”
*
„A kommunizmus hosszú árnyéka II.” - ben összegyűjtött témák az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• Néhány gondolat a feltáratlan magyar történelem lapjairól - Jobbágyi Gábor professzor Emlékkönyvébe;

• Arcvonások egy Kádár portréhoz;

• A sortüzek az 1956-os forradalomban;

• Kísértetjárás után - néhány gondolat a kommunista diktatúra bűneiről és a felelősség kérdéséről;

• Az 1956-os kommunista terror és a jogállam;

• A Mindszenty - kiállítás megnyitója;

• Emlékbeszéd Dr. Szobonya Zoltán kivégzésének 54. évfordulóján;

• Emlékbeszéd a veszprémi nőtüntetés 56. évfordulóján;

*
„A Kommunizmus Hosszú Árnyéka II.” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a kommunista párt kizárólagosságra törekvésének jogi vonatkozásait szeretnék mélyebb kontextusban is megismerni, és annak jegyében továbbgondolni, hogy követőik miért is látják inkább jobbnak az elmúlt 67 évről nem beszélni, vagy „a múltat végképp eltörölni.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
A jól működő Család 5 jellemzője Gary Chapman 2,500 Ft 2 250 Ft
A boldogság kék egén Pöltl Jánosné 2,400 Ft 2 160 Ft
Művelődéspolitikai írások Hóman Bálint 2,400 Ft 2 160 Ft
Viszlát, elvtársak! Dalos György 2,690 Ft 2 421 Ft
A globalizáció hiénái Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Trianon és a harmadik világháború Badiny Jós Ferenc 4,990 Ft 4 491 Ft
Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez Karácsonyi János 2,400 Ft 2 160 Ft
Kozmikus Csomagküldő Szolgálat Barbel Mohr 2,300 Ft 2 070 Ft
A föld állatai Láng Zsolt 2,990 Ft 2 691 Ft
A pesti vonat Roberto Ruspanti 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^