A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton(!) kézbesíti!

Irodalom

Makkai Sándor - Táltoskirály

Táltoskirály

Makkai Sándor

Könyv
Helikon kiadó, 2013
419 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632273778
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Makkai Sándor - Táltoskirály
Makkai Sándor - Ördögszekér
Makkai Sándor - Magyarok csillaga
Makkai Sándor - Holttenger
Makkai Sándor - Ördögszekér
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 2 967 Ft
MAKKAI SÁNDOR szerző (Nagyenyed, /ma Románia, Fehér megye/ 1890. május 13. – Budapest, 1951. július 19.) erdélyi magyar író, református püspök. 1915-ben lelkész állást foglalt el Vajdakamaráson, ahol két évig a „Holttenger” című regénye játszódik. Később püspök lett, a püspöki hivataláról 1936-ban mondott le, Magyarországra költözött és Debrecenben lett egyetemi tanár. 1937-ben a Látóhatár című folyóirat második számában megjelent „Nem lehet” című cikkével nagy vitát váltott ki a nemzetiségi kérdésről...

1997-ben a Magyarországi Református Egyház Makkai Sándor-díjat alapított, amelyet a magyarországi és a határon túli pedagógusok kaphatnak meg a református nevelési eszmények átültetéséért a mindennapi pedagógiai gyakorlatba.

„...Az erdélyi irodalmi élet egyik vezéralakja volt. Páratlan népszerűségű történelmi regényeiben az emberi sorsok költői és megrázó erejű ábrázolása mellett mindig a múlt intő hagyományainak időszerűségét is hozta az összetört, megalázott nemzetnek.”
(Pesti Hírlap, 1932)
*

Borbély Sándor 1937-ben írta Makkai Sándorról:
„Erőssége: csodálatos zengő nyelve. Mintha nem is ugyanaz a nyelv volna, mint a mai - sajnos nagyon is elkorcsosult - beszéd. Színe, zamatja, frissessége, ereje van a mondatainak: érces, mint a gránitszikla, és hajlékony, mint a vadrózsa ága.”

Az először 1937-ben kiadott „Magyarok csillaga” című kötete az államalapítás forrongó időszakába enged bepillantást, s látnoki erővel jeleníti meg azt a sorsdöntő és sorsformáló korszakot, amikor hajszálon függött a magyarság léte és jövője. Géza fejedelem és fia, István elszántsága és a kereszténység melletti elkötelezettsége megrázó és megdöbbentő élethűséggel tárul fel benne az olvasó előtt.

Ez a „Táltoskirály” című regénye pedig IV. Béla ifjúságának és Erdélyben töltött időszakának a nagyregénye. „Az önmagát fegyelmezni tudó, vasakaratú királyfi a száműzetése kezdetétől látta, hogy a romantikus hajlamú, dicsőségre szomjas apja, Endre király hogyan teszi tönkre Szent István királyságát.”

Az ország a nádor és az önkényeskedő ispánok hatalmától szenved, a királyellenes összeesküvés azonban kitudódik Esztergomban. Béla királyfi és székely serege Gyulafehérvárból megindul nyugat felé. Közben keletről Európa felé gomolyog a tatár felhő...

Gróf Bánffy Miklós 1934-ben írta a „Táltoskirály”-ról:

„Makkai műve Kemény Zsigmond legjobb alkotására emlékeztet, a Zord Időkre, hol ugyanúgy, mint a Táltoskirály-ban, a korfestés, a történelmi tanulmányok nyelvén tartva, szerencsésen párosul a szépíró költői kitalálásával.”

A Református Szemle 1934-ben írta a „Táltoskirály”-ról:

„A Táltoskirály megjelenése a magyar könyvpiacon általános feltűnést keltett... Püspökünkről tudjuk, hogy népéért aggódó lelke évek óta kutatja a magyar történelem titkait, hogy megállapítsa és megláttassa a magyarság romlásának okait és megmutassa felemelkedésének, gyógyulásának útjait és eszközeit.”

*
A „Táltoskirály” című ezen először 1934-ben kiadott kötetet IV. Béla királyunk ifjúságának és Erdélyben töltött időszakának történelmi regénye iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, az 1934-ben írt alábbi korabeli kritika figyelembe vételével:

„... Műalkotás, a szónak a megszokottnál sokkal jelentősebb értelmében. Műalkotás, ami tele van eszmei indítással, a történetírásnak azzal a csodálatos művészetével, amely ritka szerencsés vegyületben találja együtt Makkaiban a történettudóst, a történelem-bölcselőt és a szépírót. Abban a ritka és szerencsés vegyületben és adagolásban, amely nagyon keveseknek adatott és adatik meg.”
*
Ajánlott:

Táltoskirály.
Magyarok csillaga.
Holttenger.
Ördögszekér.
Egy erdélyi gróf emlékiratai.
*
Szent István. /Hóman Bálint/
Az országépítő. /Kós Károly/ A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 2 967 Ft
Viharlovasok - Porladó szövetség Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
Tündöklő tarisnya Mánya Anna 3,990 Ft 3 591 Ft
Az ember rejtélyéről Rudolf Steiner 2,700 Ft 2 430 Ft
Magyar nemzetségek Nagy Géza 2,100 Ft 1 890 Ft
Álom hava - Nemzeti sorsballada DVD Bicskei Zoltán 2,990 Ft 2 691 Ft
A leplező nyelv Péter Mihály 1,490 Ft 1 341 Ft
Hargita és Corona - Térkép a történelmi székely gyorsvonat útvonalán Pápai Ferenc 2,500 Ft 2 250 Ft
Válság - Gazdaság - Világ Csaba László 3,990 Ft 3 591 Ft
Székely anyám receptjei Szabó Szonja 1,800 Ft 1 620 Ft
A nílusi krokodil Marosi Gyula 2,499 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^