Hitélet

Nick Bakalar Richard Balkin - II. János Pál bölcsességei

II. János Pál bölcsességei

Nick Bakalar Richard Balkin

A pápa az élet alapvető kérdéseiről

Könyv
Lazi kiadó, 2013
232 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789632671918
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Nick Bakalar Richard Balkin - II. János Pál bölcsességei
Nick Bakalar Richard Balkin - II. János Pál bölcsességei
Nick Bakalar Richard Balkin - II. János Pál bölcsességei
Nick Bakalar Richard Balkin - II. János Pál bölcsességei
Nick Bakalar Richard Balkin - II. János Pál bölcsességei
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 499 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
1978. október 16-án a krakkói születésű Karol Józef Wojtylát választották pápává (Wadowice, 1920. május 18. – Róma, 2005. április 2.). Ezzel ő lett Őszentsége II. János Pál pápa, a világ egymilliárd római katolikusának vezetője, Szent Péter 264. utóda, és 455 év után az első nem olasz származású pápa.
*

Ez a kötet lényegi részleteket tartalmaz Őszentsége enciklikáiból, leveleiből, beszédeiből és más, a pápasága idején keletkezett megnyilatkozásokból vagy egyéb, nem hivatalos dokumentumokból.

Ezek a hit és a lelkiismeret problémáit taglalják, a mai lelkiség és erkölcsiségtől a modern világ fejlődésén keresztül az emberi jogokig, az alapvető kérdések széles skáláját fedve le. Közös jellemzőjük, hogy mindet áthatja egy olyan ember mélységes bölcsessége és megértése, aki egész életét Istennek és az Ő népének szentelte.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

Köszönetnyilvánítás
ELŐSZÓ
• Megjegyzések az idézett részekről;
• Modern lelkiség;
• Az emberi jogok;
• A laikusok;
• A szeretet;
• A házasság és a család;
• Az erkölcs;
• A béke;
• Az imádság;
• A haladás és a modern világ;
• A gazdagok és a szegények;
• A szenvedés, a haldoklás és a halál;
• Az egyetemes egyház;
• A nők;
• A munka;
• A világvallások;
• Az ifjúság;
• A keresztény élet;
• Karol Józef Wojtyla, II. János Pál pápa életének eseményei;

*
A „II. János Pál Bölcsességei” című ezen kiadványt Őszentségének az élet alapvető kérdéseiről vallott nézetei iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, aki Szent Péter 264. utóda volt, több mint huszonöt éven át állt a katolikus egyház élén, befolyásolni tudott keresztényeket és nem keresztényeket egyaránt, sőt még ateistákat is. A világ minden pontján államelnökök és földművesek kerültek a hatása alá. Az Egyház történetének messze a legtöbbet utazó pápája volt, aki saját anyanyelvén szólította meg beszédeiben és szentbeszédeiben a közönségét, bárhol is járt a világon.

(Nyolcszázezer zarándok előtt zajlott le 2014. április 27-én XXIII. János és II. János Pál kanonizálási szertartása a Vatikánban. „Szentté nyilvánítjuk és szentként határozzuk meg Boldog XXIII. Jánost és II. János Pált, beírjuk nevüket a szentek katalógusába, és elrendeljük, hogy az egész egyházban odaadóan tiszteljék őket” - mondta az akkor hivatalban lévő katolikus egyházfő, akinek bejelentését hatalmas ovációval és dübörgő tapssal fogadta a tömeg.)
*
Ajánlott még:

Én vagyok a világ világossága.
Youcat - A katolikus egyház ifjúsági katekizmusa.
A Templom kódja.
Bibliai eredetű utónevek.
Szent Biblia (Károli Gáspár).
A mennyország létezik
A kortalan kutatása I. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 499 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Ferenc Pápa ihlető szavai Ferenc pápa 2,490 Ft 2 241 Ft
Férfiműszak Domszky László 2,990 Ft 2 691 Ft
A családomban hallottam... velem történt Rubovszky András 3,360 Ft 3 024 Ft
Az Új Idők az első világháború alatt (1914-1918) Kádár Judit 3,990 Ft 3 591 Ft
Álmok, szimbólumok, terápiák Bagdy Emőke 3,360 Ft 3 024 Ft
A földönkívüliek Arany László 5,990 Ft 5 391 Ft
Így szerettek ők Nyáry Krisztián 4,990 Ft 4 491 Ft
Horthy István - A kormányzó fia Nemere István 3,200 Ft 2 880 Ft
Vagyok aki voltam, és leszek, aki vagyok Mikes Kelemen 1,890 Ft 1 701 Ft
Fénysugarak homályban Rónay László 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^