Antropológia, Őstörténet

Grandpierre K. Endre - Aranykincsek hulltak a Hargitára

Aranykincsek hulltak a Hargitára

Grandpierre K. Endre

Magyar titkok

Könyv
1990
123 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Grandpierre K. Endre - Gróf Zrínyi Miklós meggyilkoltatása
Grandpierre K. Endre - Aranykincsek hulltak a Hargitára
Grandpierre K. Endre - Királygyilkosságok
Grandpierre K. Endre - A magyarok Istenének elrablása
Grandpierre K. Endre - Az ördög apostolai
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 875 Ft
Internetes ár: 1 875 Ft
A magyarok eredete a „Tárih-i Üngürüsz” tükrében /történelmi tanulmányok/
A magyarok története.

Ez a könyv őseredetünkről mond merőben új dolgokat. Meghökkentőket is legtöbbünknek, hiszen az elmúlt évtizedekben mást tanultunk-tanítottak az iskolában. Nem ábrándos elképzelésekről van szó, hanem az írott források és a történelmi tények elemzéséről és egybevetéséről - több évtizedes kutatómunka alapján.

A könyv két fő részből áll.

• Az első részben az árpádi bejövetel előtt íródott magyar ősgeszta, a Tarih-i Üngürüsz elemzésével feltárja a magyarság történelmét az özönvíztől kezdve.

• A második rész az írott forrásokat és a történelmi tényeket körültekintően elemezve a Hérodotosz által feljegyzett szkíta eredetmondát pontról pontra egybeveti a magyar ősgeszta csodaszarvas-mondáival.

Kiderül, hogy milyen nagymértékben megegyezik a két forrás. Fény derül arra is, hogy a szkíta magyarság a világ legősibb népe, őshonos a Kárpát-medencében, itt találta föl a földművelést.

(A könyv megjelent 40 000 példányának legnagyobb részét egy cég felvásárolta és néhány év múltával a szerző egy raktárban bukkant rá. Minden más nép a legnagyobb becsben tartaná legrégibb őskódexét, a Nemzeti Múzeum fő helyén állítaná ki, s az általános iskolától kezdve a középiskolákig és az egyetemekig a tananyag kiemelt részévé tenné...)
/Aranytarsoly nyomán/

*
Az „Aranykincsek Hulltak a Hargitára” című ezen kiadványt a magyar titkok iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Tartalom:

I. RÉSZ:
• A Tarih-i Üngürüsz új őstörténeti elemeinek gazdagságáról;
• Az üngürüsz (hungarusz) népnévről;
• Magyarország nagyságáról és a magyarok mérhetetlen sokaságáról;
• A csodaszarvas-monda ismeretlen, új változatai a Tarih-i Üngürüszben;
• Az első csodaszarvas monda;
• A Tarih-i Üngürüsz második mondája;
• Csodaszarvas mondáink kronológiai sorrendjéről;
• A vad menekülési irányáról és eltűnéséről;
• A szentélybe húzódásról és Meotiszról;
• Az öt évi időtartam rejtélye;
• Nimród eltűnéséről: a mondai cselekményből való rejtélyes kiválásáról;
• Miképpen értesült Hunor arról. hogy milyen üzenetet hozott az égi vad?
• Volt-e kapcsolat a keletre távozott magyarok és az itthoniak között?
• Hogy került Magor az első helyre?
• A Hunor névről;
• Miért távozott Hunor sietve Perzsiából? (Hunor „menekülésének” és a magyarok besenyők elől való állítólagos menekülésének rejtélye);
• Hunor fővezérsége és halála (A Hunor-Álmos párhuzam);
• Őstörténeti mondáink sajátos struktúrájáról;
• Hadpusztító óriásmadarak fantasztikus mondája;
• „Istentil is kiszerettetének”;
• Évezredek történetét egybekapcsoló monda;
• A történelmi mozgatóerő különös volta;
• Honfoglalások vagy honvisszafoglalások?
• Honvisszafoglalások az ősgeszta tükrében;
• A honvisszafoglalások békés jellegéről;
• Ősgesztánk még a kereszténységre térítés előtti korban keletkezett;
• A Tarih-i Üngürüsz két csodaszarvas mondája őskorból származásának bizonyítékai;
• Adatok egyéb ókori kódexeinkről;
• Mostoha idők vad kezei;
• Még néhány szó a magyar írásbeliség ősi voltáról;
• Kormeghatározó bizonyíték: nagy rés a kódex anyagában;

II. RÉSZ:
• Hérodotosz első mondája;
• Hérodotosz második szkíta eredetmondája;
• Észrevételek a második hérodotoszi szöveghez;
• Diodórosz mondaváltozata;
• Gregorio Garcia híradása;
• Ma is élő néphagyomány;
• A mennyei arany hajdani ünnepei;
• A három őskirály nevének elemzése;
• Egy históriai tévedés kiigazítása;
• A harmadik fiú őshagyományának rejtélye;
• Hova hulltak az aranykincsek?
*

További ajánlott Grandpierre művek:

Miként menthető meg a magyar nemzet
Magyar ősidők csodálatos mondái
Életünk és a mindenséget átható rend
Királyi mágusok ősnépe a Magyar
Gróf Zrínyi Miklós meggyilkoltatása
Atilla és a hunok
Őshonos-e a magyar a Kárpát-medencében?
Királygyilkosságok
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 875 Ft
Internetes ár: 1 875 Ft
Barangolások Magyarországon és annak lakói közt Wilhelm Richter 3,200 Ft 2 880 Ft
Egyszerűen élni Anselm Grün 2,690 Ft 2 421 Ft
A magyar építészet története Bierbauer Virgil 3,400 Ft 3 060 Ft
Kinizsi - Mátyás király hadvezére Benkő László 3,990 Ft 3 591 Ft
Az Elveszett Evangélium Simcha Jacobovici Barrie Wilson 5,999 Ft 5 400 Ft
Történelmünk központi titkai Grandpierre K. Endre 3,990 Ft 3 591 Ft
A kincsesláda Fellinger Károly 1,995 Ft 1 796 Ft
Királygyilkosságok Grandpierre K. Endre 2,000 Ft 1 800 Ft
Rövidítések enciklopédiája Bicsérdy Gábor 5,990 Ft 5 391 Ft
Valakivé válni Carl R. Rogers 5,500 Ft 4 950 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^