Antropológia, Őstörténet

Grandpierre K. Endre - Atilla és a hunok

Atilla és a hunok

Grandpierre K. Endre

Grandpierre K. Endre munkáinak alapján írta: Grandpierre Attila

Könyv
Napkút kiadó kiadó, 2012
266 oldal, fűzött
ISBN 9789637707018
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Grandpierre K. Endre - Az ördög apostolai
Grandpierre K. Endre - Gróf Zrínyi Miklós meggyilkoltatása
Grandpierre K. Endre - Őshonos-e a magyar a Kárpát-medencében?
Grandpierre K. Endre - Aranykincsek hulltak a Hargitára
Grandpierre K. Endre - Történelmünk központi titkai
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
Atilla és a hunok szerepe az emberiség történelmében a modern kultúra talán legnagyobb fehér foltja.

Ebben a könyvben feltárul ez a köztudatból mesterségesen kirekesztett történelmi valóság a maga eredeti összefüggés-rendszerében.

Atilla és a hunok kulcsszerepet játszanak az emberiség mai alapkérdéseiben is:

• hogyan találhatják meg az őstörténelmüktől megfosztott eurázsiai népek eredeti önazonosságukat?

• Létezik-e a lezüllesztő történelmi erőkön kívül felemelő történelmi erő is?

• Hogyan lehet a felemelő történelmi erőket bekapcsolni életünkbe?
(Grandpierre Attila)

*
Az „Atilla és a Hunok” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a maga eredeti összefüggés-rendszerében kívánják tanulmányozni Atilla és a hunok kulcsszerepét a kor történéseiben és az emberiség mai alapkérdéseiben.
*
További ajánlott Grandpierre művek:

Miként menthető meg a magyar nemzet
Magyar ősidők csodálatos mondái
Életünk és a mindenséget átható rend
Királyi mágusok ősnépe a Magyar
Gróf Zrínyi Miklós meggyilkoltatása
Aranykincsek hulltak a Hargitára
Őshonos-e a magyar a Kárpát-medencében?
Királygyilkosságok


A hunok három világbirodalma
Pogány szokások őseinknél
A hunok titkos története
Az ősmagyarok hitvilága
A hunok titkos története
Atilla - A hun üzenet
A magyarok eredete
A hunok története
A pártusok, a sivatag lovagjai - a magyarság nemzetalkotói A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
A magyarok eredete Dr. Cserép József 1,900 Ft 1 710 Ft
Magyar régiségek Kiss Bálint 3,400 Ft 3 060 Ft
Engedd, hogy megöleljelek 2,490 Ft 2 241 Ft
A szabadság tréningjei Nádas Péter 2,999 Ft 2 700 Ft
A Hattyú csillagkép kulcsa Andrew Collins 4,990 Ft 4 491 Ft
Csillagösvény hősei 2,990 Ft 2 691 Ft
Ön-Tér-Kép (KÖNYV) Jelenczki István 5,500 Ft 4 950 Ft
Az Illuminátusok és az új világrend Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A hermetikus beavatás Pierre de Lasenic 2,100 Ft 1 890 Ft
Atilla - A hun üzenet Cey-bert Róbert Gyula 4,800 Ft 4 320 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^