Hagyomány

Resperger István Kiss Álmos Péter Somkuti Bálint - Aszimmetrikus hadviselés a modern korban

Aszimmetrikus hadviselés a modern korban

Resperger István Kiss Álmos Péter Somkuti Bálint

Kis háborúk nagy hatással

Könyv
Zrínyi kiadó, 2014
421 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789633275924
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Resperger István Kiss Álmos Péter Somkuti Bálint - Aszimmetrikus hadviselés a modern korban
Resperger István Kiss Álmos Péter Somkuti Bálint - Aszimmetrikus hadviselés a modern korban
Resperger István Kiss Álmos Péter Somkuti Bálint - Aszimmetrikus hadviselés a modern korban
Resperger István Kiss Álmos Péter Somkuti Bálint - Aszimmetrikus hadviselés a modern korban
Resperger István Kiss Álmos Péter Somkuti Bálint - Aszimmetrikus hadviselés a modern korban
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
A közelmúlt katonai konfliktusai és hadi eseményei a hadikultúrák szemszögéből vizsgálva két kategóriába sorolhatók:

1. Az ún. szimmetrikus katonai összecsapások jellemzője, hogy alapvetően hasonló hadikultúrák vívnak harcot egymással.

2. Az ún. aszimmetrikus konfliktusokban pedig az alkalmazott hadikultúrák jellemzően eltérnek egymástól. Tehát az jellemző rá, hogy a résztvevő felek fegyveres harcának jellege, filozófiája jelentős mértékű eltérést mutat.

Az aszimmetrikus hadviselés esetén az ortodox hadikultúra képviselői ütköznek a gerilla hadikultúra képviselőivel.

Ezek az aszimmetrikus összecsapások napjaink egyik legnagyobb kihívását jelentik. Sok szakértő szerint mindamellett, hogy a hagyományos háborúk kirobbanásának az esélye is fennáll, a jövő katonai jellegű konfliktusai elsősorban aszimmetrikus jellegűek lesznek...
*
Részlet az ELŐSZÓ-ból:
E tanulmánykötet az első olyan munka magyar nyelven, amely átfogóan foglalkozik az aszimmetrikus hadviseléssel. A téma aktualitását az adja, hogy a II. világháború óta vívott fegyveres konfliktusok 85-90%-a az állam (vagy idegen megszálló) biztonsági erői és a nem állami hadviselők közötti harc, amely jórészt az állam határain belül zajlik, de gyakran átcsap a határokon is.

Ez a jelenség nem kerüli el Magyarországot sem, mivel nemzetközi kötelezettségeinkből adódóan a magyar Honvédség 2003-tól bekapcsolódott 300 fős kontingenssel az iraki stabilizációs műveletekbe, s egy hasonló nagyságrendű kontgingenssel az afganisztáni, NATO vezetésű misszióba...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ

BEVEZETŐ TANULMÁNYOK:
• A XXI. század fegyveres konfliktusainak hatása a hadtudományra;
• A negyedik generációs hadviselés;
• Generációk a hadviselésben - a negyedik generáció;
• Néhány alapfogalom;

ESETTANULMÁNYOK:
• Budapest, 1956 - Egy modernebb városi felkelés és leverésének katonai-politikai tanulságai;
• Pandzsáb, 1980-1994 - Egy felkeléselfojtó modell Európa számára;
• Groznij, 1995;
• Védelmi pajzs hadművelet, 2002;
• Irak, 2003;
• Falludzsa, 2004;
• Bászra, 2003-2007 - A politikai felügyelet kudarca;
• Sza'ad, 2006 - Sikeres harcászati szintű, felkelés elleni művelet Tal Afarban;
• Afganisztán - A végtelen háború;

AZ ASZIMMETRIKUS HADVISELÉS ELVEI ÉS ELJÁRÁSAI:
• A felkelés elleni műveletek alapelvei;
• Gerillaharc a betondzsungelben;
• Felderítés és a negyedik generációs hadviselés;
• Álgerillák - Nélkülözhetetlen erők az aszimmetrikus hadviselésben;
• Milícia - Kétélű kard a felkelés elleni harcban;
• Információs műveletek;

AZ ASZIMMETRIKUS HADVISELÉS JÖVŐJE:
• Az irreguláris hadviselés a XXI. században;

FELHASZNÁLT IRODALOM
MELLÉKLETEK:
- Háborúk 1945 és 2010 között;
- Harceljárások;
- Járművek megerősítése aknák ellen;
- Felkelés elleni műveletek fő irányvonalai;
A SZERZŐK - KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

*
Az „Aszimmetrikus Hadviselés a Modern Korban” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerint a kis háborúk nagy hatásai iránt érdeklődő, a katonai, harcászati témák iránt fogékony olvasóinknak ajánljuk.
*
A szerzők ajánlása:
„A kötet a fegyveres erők, a rendészeti szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok tagjai, valamint a kiképzéssel, szabályzatokkal, a biztonság- és védelempolitikával foglalkozó szakemberek mellett a világ eseményeit figyelemmel kísérő olvasók érdeklődésére is számot tarthat.”
*
Ajánlott:

Hadsegélyző kártya.
Érték teljesítmény siker.
A nemzet szárnyai + DVD melléklet + poszter.
Katonai helyesírási szótár.
Kis magyar hadtörténet.
Don-kanyar - Don Bend 1942-1943.
Legendák és titkok katonái. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Tűz keleten Paul Bracken 3,290 Ft 2 961 Ft
Shirley Charlotte Bronte 3,600 Ft 3 240 Ft
Történelem jelenidőben Pomogáts Béla 1,900 Ft 1 710 Ft
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági Nap Bíró Lajos 4,990 Ft 4 491 Ft
Katonai biztonság Marokkótól Iránig Kis-Benedek József 5,300 Ft 4 770 Ft
A nemzeti hadsereg Zetényi Csukás Ferenc 7,990 Ft 7 191 Ft
A Pozitív gondolkodás ereje 3 könyv egyben + meditációs CD melléklettel Norman Vincent Peale 7,990 Ft 7 191 Ft
Az óvoda réme Turnovszky Éva 3,000 Ft 2 700 Ft
Thoth könyve Aleister Crowley 3,850 Ft 3 465 Ft
A pesti vonat Roberto Ruspanti 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^