Karácsony

Richard Rohr - Enneagramm

Enneagramm

Richard Rohr

A lélek kilenc arca

Könyv
Ursus Libris kiadó, 2012
276 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789632100777
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Richard Rohr - Emelkedő zuhanás
Richard Rohr - Halhatatlan gyémánt
Richard Rohr - Lélegezni a víz alatt
Richard Rohr - Halhatatlan gyémánt
Richard Rohr - Enneagramm
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Személyiségen innen, személyiségen túl...
*
A Enneagramm célja, hogy hozzáférhetővé tegye a benne rejlő hatalmas önismereti lehetőségeket. Egy online önismereti kalauz, amely az út­mu­tatót és a gya­kor­la­to­kat kö­vetve az élet szá­mos terü­letén hoz­hat pozitív vál­tozásokat. Egy folyamatot kínál, amelyet az alapjainál kell kezdeni...
*

Richard Rohr és Andreas Ebert enneagramm könyve 1989-ben jelent meg Németországban, és óriási sikert aratott. Sok százezer példányban kelt el, számos nyelvre lefordították.

Ez a kötet a mű 2012-es javított utánnyomása. A szerzők maguk is gyakorlott enneagramm-kurzus vezetők.

Részletesen és élvezetes, közérthető stílusban tárgyalják:
• A kilenc személyiségtípust, lelkünk arcait, amelyekben mindnyájan magunkra ismerhetünk.

• Rávilágítanak a karakter-fixációk gyermekkori gyökereire, kialakulásuk és működésük mechanizmusára, és arra, hogy fejletlen, rögeszmés formájukban azok milyen kártékonyak, önmagunknak és másoknak is sok-sok szenvedést okozók lehetnek.

• Felvázolják ugyanakkor a kibontakozás útját is: hogyan ismerjük fel magunkban a düh, félelem vagy éppen a kisebbrendűségi érzés által kiváltott hibás magatartásformákat és hogyan emelkedjünk azokon felül.

• Hangsúlyozzák, hogy az enneagramm nem valamiféle dogmatikus tanítás, hanem kitűnő segédeszköz az önmegismerés, a személyiségfejlesztés, a spirituális átalakulás útján.

• Részletesen foglalkozik a rendszer eredetével, kialakulásával, és bemutatja, hogy az nagyon közel áll a jézusi tanítás szelleméhez.

• Az utolsó részben kap helyet az enneagramm-ábra jelentéstartalmának kifejtése, amelynek során számos további érdekes összefüggés és új szempont tárul fel az olvasó előtt.

*
Az „Enneagramm” című ezen kiadványt Andreas Elbert alábbi szavaival ajánljuk:

„A lélek tükreként az enneagramm eszköz csupán, ami bármikor félretehető... Nem válasz, hanem útjelző. Az útjelzők mutatják az utat, menni viszont magunknak kell... Egy megismerési modell, még ha oly bámulatosan átfogó is... Mindaddig, amíg Isten be nem végez bennünket és a világot, tanácsos azt megismerni és tenni, ami megismerhető és tehető...” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Ön-Tér-Kép (KÖNYV) Jelenczki István 5,500 Ft 4 950 Ft
A meggyalázott város Jajesnica Róbert 2,490 Ft 2 241 Ft
Ősmagyar hagyományaink Badiny Jós Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
Mert egyszer meghalunk Atul Gawande 3,970 Ft 3 573 Ft
Tündérmese Danielle Steel 2,699 Ft 2 430 Ft
Fedőneve: Ulysses I. Márai Sándor 4,490 Ft 4 041 Ft
Nikola Tesla elveszett feljegyzései Tim R. Swartz 4,500 Ft 4 050 Ft
Magyar hősök 1914-1916 Tábori Kornél 3,900 Ft 3 510 Ft
Kapcsolat kalauz Les Giblin 2,950 Ft 2 655 Ft
Felnőni kiábrándító Sarah Andersen 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^