Karácsony

Richard Rohr - Enneagramm

Enneagramm

Richard Rohr

A lélek kilenc arca

Könyv
Ursus Libris kiadó, 2012
276 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789632100777
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Richard Rohr - Halhatatlan gyémánt
Richard Rohr - Lélegezni a víz alatt
Richard Rohr - Emelkedő zuhanás
Richard Rohr - Halhatatlan gyémánt
Richard Rohr - A férfi útja I.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Személyiségen innen, személyiségen túl...
*
A Enneagramm célja, hogy hozzáférhetővé tegye a benne rejlő hatalmas önismereti lehetőségeket. Egy online önismereti kalauz, amely az út­mu­tatót és a gya­kor­la­to­kat kö­vetve az élet szá­mos terü­letén hoz­hat pozitív vál­tozásokat. Egy folyamatot kínál, amelyet az alapjainál kell kezdeni...
*

Richard Rohr és Andreas Ebert enneagramm könyve 1989-ben jelent meg Németországban, és óriási sikert aratott. Sok százezer példányban kelt el, számos nyelvre lefordították.

Ez a kötet a mű 2012-es javított utánnyomása. A szerzők maguk is gyakorlott enneagramm-kurzus vezetők.

Részletesen és élvezetes, közérthető stílusban tárgyalják:
• A kilenc személyiségtípust, lelkünk arcait, amelyekben mindnyájan magunkra ismerhetünk.

• Rávilágítanak a karakter-fixációk gyermekkori gyökereire, kialakulásuk és működésük mechanizmusára, és arra, hogy fejletlen, rögeszmés formájukban azok milyen kártékonyak, önmagunknak és másoknak is sok-sok szenvedést okozók lehetnek.

• Felvázolják ugyanakkor a kibontakozás útját is: hogyan ismerjük fel magunkban a düh, félelem vagy éppen a kisebbrendűségi érzés által kiváltott hibás magatartásformákat és hogyan emelkedjünk azokon felül.

• Hangsúlyozzák, hogy az enneagramm nem valamiféle dogmatikus tanítás, hanem kitűnő segédeszköz az önmegismerés, a személyiségfejlesztés, a spirituális átalakulás útján.

• Részletesen foglalkozik a rendszer eredetével, kialakulásával, és bemutatja, hogy az nagyon közel áll a jézusi tanítás szelleméhez.

• Az utolsó részben kap helyet az enneagramm-ábra jelentéstartalmának kifejtése, amelynek során számos további érdekes összefüggés és új szempont tárul fel az olvasó előtt.

*
Az „Enneagramm” című ezen kiadványt Andreas Elbert alábbi szavaival ajánljuk:

„A lélek tükreként az enneagramm eszköz csupán, ami bármikor félretehető... Nem válasz, hanem útjelző. Az útjelzők mutatják az utat, menni viszont magunknak kell... Egy megismerési modell, még ha oly bámulatosan átfogó is... Mindaddig, amíg Isten be nem végez bennünket és a világot, tanácsos azt megismerni és tenni, ami megismerhető és tehető...” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek Bagdy Emőke 3,490 Ft 3 141 Ft
Menny és pokol Bernhard Lang 1,600 Ft 1 440 Ft
Kalkuttai Szent Teréz Anya - A hit csodái Jean-Michel Di Falco 2,990 Ft 2 691 Ft
A szabadság hullámhosszán Pallai Péter - Sárközi Mátyás 4,490 Ft 4 041 Ft
Iránytű az élethez Kurt Tepperwein 4,500 Ft 4 050 Ft
Kárpátok bércei DVD Moys Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
Urak és gavallérok D. Szabó Ede 4,200 Ft 3 780 Ft
A misztériumok ezotériája Wictor Charon 2,500 Ft 2 250 Ft
F..k it! B...a meg! Átdolgozott kiadás John C. Parkin 2,690 Ft 2 421 Ft
Gondolatok Kellermayer Miklós 1,000 Ft 900 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^