Történelem

 - gróf Tisza István összes munkái

gróf Tisza István összes munkái

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2014
708 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155242915
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 100 Ft
Internetes ár: 4 335 Ft
Tisza István korának egyik nagy formátumú politikusa, egyben képzett, tudós államférfija volt. Vasakaratú, következetes államférfi...
*
Ezt a kötetet először az Országos Tisza István Emlék-Bizottság kezdeményezésére és támogatásával a Magyar Tudományos Akadémia adta ki Budapesten, 1923-ban. (Franklin-Társulat)

A Bizottság megalakítására Tisza István halála első évfordulójának közeledte adta meg az indítást.

Részlet a BEVEZETÉS-ből:
„Az a klub, amely az ő pártvezéri-tevékenységének színtere volt s amely az 1918-i Wekerle-kormány alakulásakor a Nemzeti Munkapártnak a kormánypártba való beolvadásakor ismét a Nemzeti Társaskör nem politikai jellegét öltötte föl, mint a Szabadelvűpárt föloszlásakor, volt az Emlékbizottság létrehozója és lett annak hajlékává is.

Az a körülmény, hogy az Emlékbizottság első elnökévé Beöthy Zsoltot választotta, már jelzése volt annak, hogy nem politikai téren kívánja a letűnt vezér hagyományait felújítani, nem is egyszerű szoborbizottság, hanem elsősorban és főkép a legmaradandóbb szellemi, irodalmi téren kívánja Tisza István emlékét megörökíteni s a nemzetre nézve gyümölcsözővé tenni.

Éreztük mindnyájan a tátongó űrt, melyet közéletünk legnagyobb alakjának tragikus kimúlta hátrahagyott s minél élénkebben éreztük, hogy nincs az élők között senki, aki azt az űrt betölteni hivatott és képes volna, annál inkább kellett éreznünk szükségét annak, hogy ami Tisza Istvánról ránk maradt, annak birtokát és hasznát biztosítsuk mindenképp elárvult és szerencsétlenné lett nemzete számára...”
*
A kötet TARTALMA:

• Gróf Tisza Istvánról (Bevezetésül) Berzeviczy Alberttől;
ELSŐ KÖTET

I. Tanulmányok és értekezések:
• A) Történelmi tanulmányok;
• B) Választójogi tanulmányok;
• C) Magyar agrár-politika;
• D) Egyéb tanulmányok és értekezések;

II. Naplószerű feljegyzések.
• Az 1891 május-június havi krízis történetéhez;
• Az 1903. évi válság;
*
Szegedi és borosjenői gróf Tisza István (Pest, 1861. április 22. – Budapest, Herminamező, 1918. október 31.) politikus, kétszer is miniszterelnök, az MTA tagja. A nevéhez kapcsolódó két legismertebb esemény az Osztrák–Magyar Monarchia háborúba lépése a második miniszterelnöksége idején, s az ellene elkövetett gyilkosság az őszirózsás forradalom napján, 1918. október 31-én...

*
A „gróf Tisza István összes munkái” című ezen kiadványt a fenti tanulmányok, értekezések és naplószerű feljegyzések iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, Berzeviczy Albert 1922-ben írt alábbi szavai figyelembe vételével:

„Át akarjuk adni híven a magyar nemzetnek azt, amit Tisza István a számára hátrahagyott és rá akarjuk bízni minden becsületes és józan magyarra, hogy amit tőle tanul, azt hazája javára és üdvére fordítsa.”
*
Ajánljuk mellé:

Tisza István és kora.
Magyar csillagok.
Gróf Tisza István meggyilkolása.
Tisza István boldog évei.
Bujdosó könyv.
A vörös emigráció.
Két arckép.
Tisza István saját szavaiban.
Vitézi Rend.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 100 Ft
Internetes ár: 4 335 Ft
Helyünk és sorsunk a Duna-medencében Romsics Ignác 3,500 Ft 3 150 Ft
Széchenyi István Gergely András 2,000 Ft 1 800 Ft
Égre írott történelem Szűcs László 3,990 Ft 3 591 Ft
Árpád népének hét törzse hún volt Némati Kálmán 1,200 Ft 1 080 Ft
Kolbrin Biblia Arany László 9,990 Ft 8 991 Ft
Tév utakon? Popper Gábor 2,800 Ft 2 520 Ft
Diktátorok természetrajza Hegyváry Csaba 3,950 Ft 3 555 Ft
Az antropozófia válaszai a világ és az élet kérdéseire Rudolf Steiner 3,000 Ft 2 700 Ft
Erdély emlékezete Féja Géza 3,500 Ft 3 150 Ft
A Hódító Iszlám és A terror Földi Pál 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^