Újdonság

Rudnay Egyed - Atilla trilógia I-III.

Atilla trilógia I-III.

Rudnay Egyed

Könyv
Ősi Örökségünk Alapítvány kiadó, 2014
320 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Rudnay Egyed - Atilla trilógia I-III.
Rudnay Egyed - Atilla trilógia I-III.
Rudnay Egyed - Atilla trilógia I-III.
Rudnay Egyed - Atilla trilógia I-III.
Rudnay Egyed - Atilla trilógia I-III.
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Rudnay Egyed szerző családi gyökerei felvidékiek, az emigrációjáig ő is ott élt, így alkalma volt tanulmányozni nemcsak a könyvtárak, levéltárak anyagait, hanem családi levéltárakban is kutatott.

Ez a könyv sajátos módon tárgyalja a Felvidék történetét. Ugyanis a „Felvidék honfoglalás előtti története fehér folt, alig találni hiteles leírást annak történelméről.”

Megállapítja, hogy a „Felvidéken létezett a történelemben Fekete Magyarország néven leírt terület, melynek lakói az atillai kortól folyamatosan ott éltek és a germánok sem tudták ezt a területet elfoglalni, bár több támadást intéztek ellene. Nagy Károly az avarok elleni csatái során kísérletet tett az elfoglalására, de kétszer is súlyos vereséget szenvedett.”

„Az Atilla-kortól való folyamatos felvidéki jelenlét és Ügyek-Álmos honfoglaláskori szerepe az alapja az Árpád-ház és Atilla rokoni kapcsolatának, amelynek természetesen a királyaink folyamatosan a tudatában voltak. I. István idejében még a (fehér) magyar királyságtól független egység volt a Felvidék, István több csatát is vezetett a fekete-magyarok ellen. A Felvidék megszállása IV. Béla idejében erőteljesen folytatódott, aki ide menekült a mohi csata után.”

Károly Róbert a szerző szerinti legkártékonyabb magyar király még a csehekkel is szövetkezett a Felvidék végleges leverésére és elfoglalására. Foglalkozik Csák Máté szerepével, aki „egyike a legnagyobb magyar vezéreknek, minden cselekedetében a magyarság megmaradása, felemelkedése vezette.”

„A Fekete-Magyarország és a szomszédos, terjeszkedni szándékozó germán hatalom harcainak segéderejét képezték a szláv törzsek, akik nem önálló államként, hanem germán vezetés alatt léteztek, így a szlávbarát (pl. Hóman, Szekfű) történészek által hangoztatott Morvaország fennállása is valójában csak néhány évtizedre korlátozódik. Szó sincs tehát „Nagy Morva Birodalom”-ról. A szláv vezérek (Brwin-Pribina, Zwentibald-Szvatopluk, Rasitz-Ratiszlav-Bratiszláv) származása is kérdéses, lévén germán alkalmazásban álló helyi vezetők, akik egymás ellen is önmegsemmisítő módon ármánykodtak.”

A kötet a „trónbitorló Habsburgok tevékenységét vizsgálva részletesen feltárja a pánszlávizmus német kiötlését és alkalmazását a magyarság erejének megtörésére. A könyv elolvasása után bizony az eddigi ismereteinket a Felvidékről is újra kell gondolni.”
(Szigeti Gábor nyomán)
*
A kötet TARTALMA:
IGAZSÁGOK, FERDÍTÉSEK, HONFOGLALÁS

I. RÉSZ
Ernyei József +1945 emlékének;
ELŐSZÓ
• Kiforgatott tények, elhallgatott igazságok és néhány valóság;
• A Turul;
• Honfoglalásunk;
ZÁRSZÓ - JEGYZET

II. RÉSZ
ELŐSZÓ
• A pánszlávizmus;
• Tudun;
• Három fejedelem;
• Trencséni Csák Máté;
• Fekete magyarok;
JEGYZET

III. RÉSZ
ELŐSZÓ - JEGYZET
• Hogy történt?
• Egyházi fejlődés, utolsó fellángolás;
• Népek, nyelvek;
• Sziklamező a mondában;
• Névtelen népek;
• Nagy Moráviáról;
• Ezekiel próféta és a szumírok;
• A nemesség és a divék nemzetség;
Kiegészítések, hozzászólások;
ÖSSZEFOGLALÁS, MINT VÉGSZÓ

*
Az „Atilla trilógia I-III.” című ezen kiadványt a Felvidék honfoglalás előtti története, a „kiforgatott tények, elhallgatott igazságok és néhány valóság”, a pánszlávizmus stb. iránt a fenti tartalom szerint érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, annak a kötetből vett gondolatnak a jegyében, hogy „Európáért kétezer éve folytatott küzdelmünket csak múltunk ápolásán keresztül vihetjük sikerre”.
*
Kiemelten ajánljuk mellé:

A Magyar MU - A teljes Csicsáky-hagyaték.
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia.
Belső Föld Almanach.
Lucifer udvartartása.
Nimród gyűrűje.
Piliscsillag Napcsillag.
Az aranylemezek üzenete. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Magyar népköltési gyűjtemény III. kötet Arany László és Gyulai Pál 4,990 Ft 4 491 Ft
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka Gönczi Tamás 8,990 Ft 8 091 Ft
Ezt főztük ki Európának Győri Enikő Bakos Piroska Gál Helga 2,980 Ft 2 682 Ft
Naplók 1924-1925 Móricz Zsigmond 3,990 Ft 3 591 Ft
A leggazdagabb árva Bauer Barbara 3,490 Ft 3 141 Ft
Habsburg kastélyok - díszdoboz Kolozsvári Ildikó 8,800 Ft 7 920 Ft
Remény és valóság Tőkés László 3,500 Ft 3 150 Ft
A teremtés első napja Kálmán András 3,360 Ft 3 024 Ft
Vér és kereszt I. - Sosemvolt pogányok Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
Ősi Magyarország Grandpierre Attila 7,500 Ft 6 750 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^