Antropológia, Őstörténet

Varga Csaba - SzóÉrtelmező SzóTörténeti SzóTár

SzóÉrtelmező SzóTörténeti SzóTár

Varga Csaba

Varga Csaba posztumusz kötete

Könyv
Fríg kiadó, 2013
387 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789639836266
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Varga Csaba - The English language from the Hungarian view
Varga Csaba - A számjelek és a számírás története
Varga Csaba - Az angol szókincs magyar szemmel
Varga Csaba - Szavaink a múltból
Varga Csaba - A magyar szókincs titka
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 7% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 976 Ft
VARGA CSABA szerző (Mezőcsokonya, /Somogy megye, Kaposvári kistérség/ 1945. október 28. – Pilisszentiván, 2012. június 15.) Balázs Béla-díjas magyar animációs filmrendező, nyelvkutató. Eredetileg matematikatanár, aki filmrendezőként és íráskutatóként vált ismertté. Filmrendezőként 1988-ban Chicagóban a világ 40 legmeghatározóbb filmese közé választották, ugyanitt életműdíjat kapott. 2000-ben már a 15 legmeghatározóbb filmes közé tartozott.

Nagyot és maradandót alkotott az írás és számírás elemzése és története kutatásával is. Ugyancsak korszakalkotó szókincsünk szavainak az ős-gyökök vizsgálata alapján történő elemzési módszere.
*
Ebben a „SZÓértelmező SZÓtörténeti SZÓtár” című könyvében is cáfolhatatlanul bizonyítja nyelvünk gyökrendszerre épülését, bemutatja annak szerves „fraktál” szerkezetét és átfogó széles kapcsolatát a legtöbb eurázsiai nyelvvel.

Sajnos a könyv befejezését és végleges formába öntését a szerző halála megakadályozta, de a tervezett mű eddigi munkáinak a szerves folytatása, mintegy összegzése feltétlenül érdemes arra, hogy befejezetlenül is kiadják. A téma iránt érdeklődők egyre nagyobb táborát ugyanis nem szabad megfosztani attól a lehetőségtől, hogy megismerjük Varga Csaba újabb kutatási eredményeit.

A kötet igazolja, hogy szókincsünk nem a szomszédoktól kölcsönzött szóhalmaz, hanem a majd egymillió szavunkat mi képeztük évek tízezrei alatt, a kevés alap ősgyökből. Ezzel bizonyítja, hogy a mi nyelvünk áll legközelebb Eurázsia „proto-nostratik”, valamikori közös nyelvéhez: mint egy „élő dinoszaurusz”.

Varga Csaba felismerése:
„A kőkor szava kép”.
E szerint az ősgyökökben rejlő képek az idők folyamán nem változtak...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
A SZERZŐ ELŐSZAVA
A SZÓTÁR CÉLJÁRÓL
A SZAVAK ELVÁLASZTÁSÁRÓL
JELÖLÉSEK

• I. RÉSZ: BEVEZETŐ A SZAVAK VILÁGÁBA:
- A gyök és a gyökrendszer;
- A gyökrendszer alaptételei;
- A természet építkezési módszere: A fraktál;
- A szerves nyelv és a gyökrendszer;
- Ragozás: fraktál építés;
- A ragozó nyelv élő szervezet;
- A magyar szóalkotó elv;
- Az azonos szavakról;
- Szótövek, gyökök és szavak változásairól;
- Hangjáték a szavakban;
- Magyar és Megyer;
- Kettős magánhangzók;
- Néhány fontos szóképző elemről;

• II. RÉSZ: GYÖKSZERINTI SZÓFEJTÉSEK:
- HO ősgyök;
- Ko, GO ősgyök;
- KOU ősgyök;
- MO ősgyök;
- RO ősgyök;
- SZO, TO ősgyök;

• III. RÉSZ: SZÓFEJTÉSEK BETŰRENDBEN:

FÜGGELÉK:
- A magyar nyelv helye a nyelvek világában;
- Bartók Béla vezetéknevének jelentése;
- Iskola és tudás;
- Utóirat;
IRODALOM;

*
A „SzóÉrtelmező SzóTörténeti SzóTár” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerinti témák iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, a Kiadó és a Szerkesztők UTÓIRAT szerinti alábbi szavaival:

„... Egy ragozó nyelv, mint a magyar, csakis szándékosan meghatározott szigorú szabályok mentén jöhetett létre és maradhatott sok tízezer év múltán is egy szervesen, a természettel összhangban működő nyelv. A legősibb ismert, 20-30 ezer évvel ezelőtti írásjelek, az ősgyökeink által kifejezett képeket ábrázolják, a legegyszerűbb absztrakt módon.

Reméljük, hogy jövő nyelvészeink felismerik a gyökökben rejlő ős-képeket és elindulnak a Varga Csaba által is megkezdett helyes szófejtő úton!
*
Varga Csaba ajánlott művei:

Magyar is - angol is.
A számjelek és a számírás története.
A finnugrista áfium ellen való orvosság.
Szavaink a múltból.
Az elme eredete.
A nyelvek anyját tudtam én.
Az angol szókincs magyar szemmel.
Az ősi írás könyve.
Jel jel jel avagy az ABC 30.000 éves története.
Idő és ABC.
HAR.
Ógörög: régies csángó nyelv.
A magyar szókincs titka.
A kőkor élő nyelve.
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A magyar nyelv mint útikönyv.
valamint Juhász Zsolt témával kapcsolatos II. és III. kötetét is!


Ajánljuk mellé:
A magyarság igaz őstörténelme
Az ősmagyarok mitológiája
A magyar tündérvallás
A maja Uroborosz
Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa
Két indigó-könyv együtt
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka
A Magyar MU - A teljes Csicsáky-hagyaték
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia
Belső Föld Almanach
Az Anunnakik titkos története
Piliscsillag Napcsillag A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 7% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 976 Ft
Bühnagy székely szótár Sántha Attila 6,990 Ft 6 291 Ft
Keresztnevek Fercsik Erzsébet Raátz Judit 1,990 Ft 1 791 Ft
A konzervatív és a liberális elv Concha Győző 3,900 Ft 3 510 Ft
Drakula vendége és egyéb borzongató történetek Bram Stoker 2,800 Ft 2 520 Ft
Így is lehet nevelni és tanítani Dr. Marshall B. Rosenberg 1,850 Ft 1 665 Ft
Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet Parapatics Andrea 990 Ft 891 Ft
Szumirok, szittyák, ősturánok Baráthosy-Balogh Benedek 2,500 Ft 2 250 Ft
Meleg a gyerekem?! Fischer Eszter 1,480 Ft 1 332 Ft
Egybegyűjtött műfordítások IV. Weöres Sándor 4,990 Ft 4 491 Ft
Ritka magyar őstörténeti források 6,990 Ft 6 291 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^