Újdonság

Marton Veronika - Magyarország a kereszt árnyékában

Magyarország a kereszt árnyékában

Marton Veronika

Könyv
2016
144 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638884633
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Marton Veronika - A napkeleti pecsétnyomók és pecséthengerek
Marton Veronika - Nimród, a hun-magyarok őse
Marton Veronika - A pártusok, a sivatag lovagjai - a magyarság nemzetalkotói
Marton Veronika - Világkatasztrófák
Marton Veronika - Magyarország a kereszt árnyékában
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
E könyv lerántja a leplet a magyarok történelemtudatának manipulálásáról, amelyet az évszázadok során politikai, de főként idegen érdekek szolgálatába állítottak.

Betekintést nyújt azokba a X. században kezdődött folyamatokba, amelyek mindmáig meghatározzák a magyarság sorsát.

Választ ad a kor több - sokakat érintő - kérdéseire is:

• Miért kellett időnap előtt lemondania Zolta vezérnek?
• Mit keres a lengyel Adelhaid a magyar történelemben?
• Ki volt Koppány?

A IX. században a magyarság Kárpát-medencei visszatérése a szomszédos német hercegek és uralkodók nemtetszését váltotta ki. Erőszakos keresztény térítéssel igyekeztek Pannónia-Magyarországot német-római bűvkörbe vonni...

Évszázadokba telt, mire a magyar ember keresztény lett, de a lelkén míndmáig átsejlik őseinek megbocsátó, jóságos istenhite.
*
Három évi munkát követően a közelmúltban jelent meg a Géza fejedelem és I. István király korabeli keresztény térítésekről szóló könyvem, a Magyarország a kereszt árnyékában.

Népünk történelme iránt érdeklődőknek bizonyára feltűnt, hogy a magyarság X-XI. századi keresztény térítését a tankönyvek és egyéb írások eléggé egyoldalúan, főleg keresztény szempontból tálalják. Arra nemigen mutatnak rá, mily sok keserűség, bánat kísérte a hittérítést. A történészek ismerhetik az események hátterét, de valamilyen okból kifolyólag, talán, hogy ne háborgassák az olvasók nemzeti és vallási érzületét, nem közlik. Ezen írásnak nem célja, hogy röviden megismételje, amit amúgy is mindenki tud, hanem hogy feltárja, mi rejtezik a magyar és a külföldi krónikákban, évkönyvekben, s felhívja a figyelmet a sorok között lappangó igazságra, amelyek nem mindig jutnak el az olvasóhoz. Marton Veronika


A kötet TARTALMA:

BEVEZETÉS
• Az előzmények;
- A két vérszerződés és a Szer
- A turáni átok

• Az Árpád-házi vezérek;
- Árpád vezér és a fia Zolta
- Zolta vagy Fajsz
- Taksony
- Taksony fiai - Mihály herceg

• Géza vezér/fejedelem;
- Géza első házassága - Sarolt/Sarold
- A quedinburgi egyezmény
- Géza második házassága - Adelhaid
- A magyarföldi keresztény térítés

- A gyepűvédők harca;
- Géza és István keresztelése, illetve bérmálása
- Vajk/István és Gizella házassága
- Géza halála

- „Koppány” szabadságharca

• István, magyar király uralkodása és halála;
- Imre herceg, a trónörökös
- Péter király származása és uralkodása
- A megözvegyült Gizella királyné további sorsa

ZÁRSZÓ - MELLÉKLETEK (Képjegyzék, Tárgymutató, Felhasznált irodalom)

*
A „Magyarország a Kereszt Árnyékában” című ezen kiadványt azoknak a történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék mélyebb kontextusban is megismerni a magyarországi keresztény térítés árnyoldalait, és azt a kemény és könyörtelen folyamatot, ahogyan Géza vezér és István király a magyarságot római kereszténnyé tette...
*
Ajánlott még:

Világkatasztrófák.
A pártusok, a sivatag lovagjai - a magyarság nemzetalkotói.
A somogyi rovásírásos kövek.
A sumir kultúra története.
Az ékírás története.
A napkeleti pecsétnyomók és pecséthengerek.
I. András király korabeli imák.
A Káldeai teremtés-mítosz.
A magyarság igaz őstörténelme.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
A C vitamin varázslatos ereje Thomas E. Levy 4,990 Ft 4 491 Ft
Pogány B. Révész László - Hanák Gábor - Római Róbert 3,500 Ft 3 150 Ft
Történelem jelenidőben Pomogáts Béla 1,900 Ft 1 710 Ft
Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember Horváth Julianna 2,800 Ft 2 520 Ft
A pozsonyi diadal 907 CD Szűts István Szőke István Atilla 2,990 Ft 2 691 Ft
Miért? Szabó Dezső 2,999 Ft 2 700 Ft
Trianon DVD Koltay Gábor 4,990 Ft 4 491 Ft
Tiszta Szándék Kelemen Erzsébet 990 Ft 891 Ft
A Fekete Madonna titka Gönczi Tamás 5,990 Ft 5 391 Ft
Vissza a magyar útra Bognár József 1,400 Ft 1 260 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^