Újdonság

Faragó Imre - Helynévrégészet 1.

Helynévrégészet 1.

Faragó Imre

a Ber Bere Berény folytatása

Könyv
Fríg kiadó, 2017
412 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789639836365
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Faragó Imre - A magyar környezet atlasza
Faragó Imre - A székely nemzet atlasza - ATLASZMŰ
Faragó Imre - Helynévrégészet 2.
Faragó Imre - Életcserepek
Faragó Imre - BER BERE BERÉNY avagy helynévadás a Kárpát-medencében
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 900 Ft
(A BER BERE BERÉNY, avagy helynévadás a Kárpát-térségben című könyv folytatása)

A kötet témája a Kárpát-térség helynévanyagának legújabb módszerekkel történő, a magyar nyelvű névadás elvi alapján álló részletes vizsgálata.

A munka helyneveink alaptagjának felbontásával kidolgozott vizsgálati módszerrel kutatja a legrégebbi időkre visszanyúló névadási alapokat és motivációt. A víznevek és a helységnevek régészeti vizsgálatát kísérheti figyelemmel a témai iránt érdeklődő olvasó...
*
Faragó Imre (1968 -) szerző térképész, számos térképkiadvány és atlasz szerkesztője, mintegy húsz éve kutatja a magyar helynévadás történetiségét, az egyes helynevek jellemzőit, gyökerét, múltját. „Ber Bere Berény” című munkájában vázolta elsőként a nyelvi gyökrendszer és a földrazinév-adás kapcsolatát, illetve bizonyította, hogy a Kárpát-térség helynevei javarészt magyar nyelvi alapból indulnak...

*
A „Helynévrégészet 1” című ezen kiadványt, amely a „Kárpát-térség - vagyis a mai és a korábbi Magyarország területén is túlnyúló hatalmas terület - földrajzi neveivel, helyneveivel foglalkozik”, azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a Kárpát-térség névanyagának főbb fejlődési stádiumait, a helyneveket, mint régészeti leleteket tekintve szeretnék mélyebb kontextusban is tanulmányozni, megismerni, az alábbi TARTALOM szerint:

ELŐSZÓ
• A helynévrégészet;
• Miért született ez a könyv?
• A gyök, mint nyelvi alap;
Ősi szóképzés - Gyökcsaládosság, szócsaládosság, helynévbokrok - A gyökrendszer a nyelvtudományban - A gyökök felismerése - Gyökfűzés: a gyök alapú szóképzés

• A hely;
• A földrajzi hely;
• A helyjelölés;
• A magyar helynév;
• Az írott magyar helynév felismerhetősége;
• Az életet adó vizek;
• A források és kutak;
• Folyóvizek;
• Vízfolyás-jelnevek;
• Nyelvi névbokrok a folyóvíznevek köréből;
• Köznévi vízfolyásnevek;
• Állóvizek;
• Nyelvi névbokrok az állóvíznevek köréből;
• Állóvíznevek köznévi taggal;
• Az emberi lakhelyek;
• Természetes helységnévadás;
• Településnevek köznévi taggal;
• Előtagok beépülése a településnevekbe;
• Nyelvi névbokrok helységneveink köréből;
• Helységneveink nyelvi kettészakadása;
• Hivatalos magyar településnév-adás;

• Trianon után - helységnév-fejlődés csonka Magyarországon;
Kettévágott helységek - Első ideológiai alapú helységnévváltozások - Névszépítések - A törzskönyvezés felülvizsgálata - Újabb három falu a mi Dunántúlunkból - Nagy tömegű ideológiai alapú névváltoztatások - A magyar helységnévhasználat zsugorítása

• Magyar településnevek a Kárpátokon kívül;
Morvaország, Csehország, Cseh-Szilézia - Szilézia, Galícia és Bukovina - Moldva, Besszarábia, Havasalföld - Végvidék - Szlavónia és Horvátország - Krajna, Karintia, Stájerország, Alsó-Ausztria

• Magyar helységnevek idegen kézben:
- Részek, Erdély, Máramaros, román hangjelölés, első latinosítási hullám;
- Felvidék, szláv hangjelölés, első névadások személynévből;
- Felvidék, szláv műnevek;
- Részek, Erdély, Máramaros, latinos műnevek, személynévből helységnév;
- Délvidék, további szlávosítás;
- Kárpátalja, szlávosítás és bolsevik ideológia;
- Őrvidék, „ősi” német névanyag;
UTÓSZÓ - EGY TERMÉSZETTUDOMÁNYI EREDMÉNY
HIVATKOZOTT ÉS IDÉZETT IRODALOM
*
Ajánlott még:

Trianon és a harmadik világháború
Magyarország álomtörténete 1929-1941
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték
A Boszniai Piramisok és a világ elveszett piramisainak vizsgálata
Tesla és az eltitkolt találmányok A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 900 Ft
Ügynöksorsok - Ügynök? Sorsok? Kónyáné Kutrucz Katalin - Petrikné Vámos Ida 2,800 Ft 2 520 Ft
A Kárpátok vadászparadicsomában Iglódy Gyula 2,700 Ft 2 430 Ft
Vér és kereszt III. - A hatalom ereje Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
A jogelmélet vázlata Horváth Barna 3,600 Ft 3 240 Ft
Aranyménes Ősi János 3,390 Ft 3 051 Ft
Magyar nyelv Gaál Edit 3,990 Ft 3 591 Ft
Hungarikumok Szilágyi Szabolcs szerk. 5,990 Ft 5 391 Ft
A Héjjas-nyárfa árnyékában Domonkos László 3,200 Ft 2 880 Ft
Bátran és szabadon Schmidt Mária Kerényi György 5,990 Ft 5 391 Ft
Balassi Bálint válogatott versei Balassi Bálint 2,100 Ft 1 890 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^