Újdonság

Zetényi Csukás Ferenc - Visszatért - Trianon és a revízió

Visszatért - Trianon és a revízió

Zetényi Csukás Ferenc

Könyv
HK Hermanos Kiadó kiadó, 2017
Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9786158008341
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Zetényi Csukás Ferenc - Visszatért - Trianon és a revízió
Zetényi Csukás Ferenc - Horthy
Zetényi Csukás Ferenc - A Horthy-család
Zetényi Csukás Ferenc - Volt egyszer egy Horthy-korszak...
Zetényi Csukás Ferenc - Az utolsó bevetés
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 7 900 Ft
Internetes ár: 6 715 Ft
A könyv magyar és angol nyelvű, amely a Trianoni békeszerződésről, megkötésének körülményeiről, annak hatásairól s az 1938-1941 közötti visszacsatolások lélekemelő eseményeiről szól.

Több, mint 200 színes és fekete-fehér fényképpel illusztrálva.
*
Ajánlott még:

Magyarország álomtörténete 1929-1941
Trianon és a harmadik világháború
Volt egyszer egy Horthy-korszak...
A Horthy-család
A kormányzó - The Governor
Horthy
Az utolsó bevetés
Tábornoki kar
A Vitézi Rend története
Vitézségért
A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és felszerelései 1920-1945
A magyar királyság kitüntetései 1920-1945

Ajánljuk mellé:
Horthy Naptár 2018 A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 7 900 Ft
Internetes ár: 6 715 Ft
Nemzeti nagyvizit 5. Kásler Miklós 2,800 Ft 2 520 Ft
A szivárványhíd túloldalán Wallace Sife Ph.D 3,990 Ft 3 591 Ft
A légjáró Révész Tamás 5,500 Ft 4 950 Ft
Emlékezés Kővágó József 990 Ft 891 Ft
A székely hadosztály Szent Kereszthegyi Kratochvil Károly 2,800 Ft 2 520 Ft
Latinovits Zoltán Ablonczy László 6,900 Ft 6 210 Ft
Göncölszekér Széll Kálmán 3,000 Ft 2 700 Ft
Taliándörögd - Féltett kishazák sorozat 2. Ludwig Emil 1,500 Ft 1 350 Ft
Erdélyi Szépmíves Céh Emlékkönyv 1924-1944, 1990-1995 Tar Károly 2,500 Ft 2 250 Ft
Emléksorok. Napló 1848-49-ből. Elbeszélések. Jókai Mór 990 Ft 891 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^