Ezoterika, Ezotéria

Szabó Judit - Fénysugarak

Fénysugarak

Szabó Judit

Égi tanítások az utolsó idők emberének

Könyv
2017
260 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786158069410
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szabó Judit - Fénysugarak
Szabó Judit - Szent Terek
Szabó Judit - Az anyagból a fénybe
Szabó Judit - Spirituális fejlődés a hétköznapokban
Szabó Judit - Megérkezés a fénybe
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
(... Néha a médium elnevezés olyan személyt jelöl, aki paranormális jelenségeket produkál. A szó klasszikus értemében a médium olyan emberi lény, aki képes kommunikálni a szellemekkel. Mindez általában abban a speciális lelkiállapotban megy végbe, amit transznak nevezünk. Ilyenkor a médium öntudatlan állapotban van, testét és lelkét egy szellem veszi birtokába, azaz egy test nélküli lény ölt benne testet...)
*
„Ez a könyv azokat a médiumi üzeneteket tartalmazza, amelyekből évek óta idézek a honlapomon, az Aktuális c. rovatban. Mivel sokan mondták, írták, hogy nagyon szeretik ezeket a tanításokat és erőt merítenek belőlük, ezek most megjelennek könyv formájában is - szintén azzal a céllal, hogy szellemi táplálékot és reményt nyújtson sokaknak...”
*

„2011-ben, a Föld nagy átalakulására várva egy kis csoport a szellemi világhoz fordult tanításért és útmutatásért, hogy hogyan készülhet fel 2012-re. A másik világ válaszolt a kérésre, és egy beszélő médiumon keresztül rendszeres üzeneteket küldött nekik.

Ezek az üzenetek alapvetően keresztény lelkületűek, s elsősorban a szellemhez és a lélekhez szólnak, nem pedig az anyagi világhoz, ezért a kérdéseket mindig ebből a szempontból válaszolták meg. Ennek megfelelően »nem a legfrissebb ezoterikus híreket« mondták el, hanem az örökélethez vezető utat igyekeztek megvilágítani.

Emiatt az Olvasó nem új ismereteket fog találni ezekben az üzenetekben, hanem útravalót ahhoz, hogy hogyan, milyen lelki-szellemi beállítottsággal lehet élni a mai világban. Másképpen megfogalmazva: az eddigi spirituális ismereteinket hogyan élhetjük meg ezekben az utolsó időkben.

S azt gondolom, ez a legfontosabb. Minden szellemi hagyomány központi tétele: a tanítás megvalósítása, tehát az elmélet alkalmazása a hétköznapokban. Ezek az üzenetek pontosan erről szólnak: a már ismert tanítások átültetéséről a mindennapi életünkbe. Ez azért is jelentős, mert a közlések többször is hangsúlyozzák, hogy erre most olyan lehetőségeket kaptunk, ami ritkán adódik a földi életben.

Ezekből a tanításokból, útmutatásokból áll ez a könyv, amelynek ugyanaz a célja, mint az egyes közléseknek: lelki erőt, szellemi támogatást adni a ma emberének, aki abban az időben él, ahol egyszerre van jelen a Földön a menny és a pokol. Tudatosnak maradni, szemünket az égre függeszteni – ma életmentő fontosságú...”

Mégsem ezt tartom e tanítások legnagyobb értékének, hanem azt a célt, ami mindegyiket áthatja, s amit egy alkalommal így fogalmaztak meg:

„Mi örülünk, amikor nyitott szívekre találunk, örülünk, amikor befogadó lelkekkel találkozunk, akiknek továbbadhatjuk Isten üzenetét abban a reményben, hogy közelebb viszi őket Őhozzá. Ezért jövünk hozzátok is, hogy elhozzuk azt a reménysugarat, ami Istentől való, elhozzuk azt a szeretetet, ami odafönt van, amiben mi élünk, hogy ti is ugyanabban a szeretetben és boldogságban részesülhessetek, amit Isten eredetileg az embereknek adományozott.

Szeretnénk, ha újra együtt lennénk mindenkivel a szeretetben, szeretnénk, ha megéreznétek ennek az egységnek a csodálatos mivoltát, ha szíveteket csordultig töltené a szeretet, ami olyan nagy, hogy nem bírja magában tartani a szeretetet, és továbbadja másnak, hogy ő is a végtelen boldogság részesévé váljon. Ezért folyik a munka itt. Ebben a munkában vesztek ti most részt, erre vár vissza titeket a Mennyei Atya végtelen, számotokra ma még elképzelhetetlen szeretetével. És ha itt lesztek, akkor újra érezni fogjátok azt a végtelen örömet, a túlcsorduló boldogságot, amelyet minden gyermekének megad, aki Hozzá visszatér, aki az Ő keblében él, akivel egy a szeretetben.

Ezért jövünk mindig hozzátok, hogy ezt a szeretetet átadhassuk nektek. Nem fogok újat mondani – a mai kor legfontosabb lépése, hogy a szeretet vallását cselekedeteitekben megteremtsétek. Hátunk mögött van már az értelem vallása, és ti vagytok az új kor emberei, akinek a szeretet lesz a vallása. Az egyetlen és örök vallás. Ebben emelkedjetek fel testvéreim, hogy együtt lehessünk a végtelen szeretetben...”
*
Részlet a könyvből:

Kérdezitek, hogy mi fog történni a Földön? Találgatjátok, hogy mit kell tennetek, hogy megmeneküljetek a nagy pusztulástól. A pusztulás be fog következni, ahogy az árnyék elválik a fénytől. De csak azokat érinti, akik árnyékban vannak. A fény nem lesz kevesebb azáltal, hogy eltávozik az árnyék. Aki a fényben van, annak semmiféle bántódása nem lesz. Aki az árnyékban van, azt kapja, amit választott. Ezért nem kell futkosnotok másik országba, másik helyre, dimenziókapukhoz, szent helyekre – sehová. Ott fogtok találkozni Istennel, ahol találkoznotok kell: belül, a lelketek mélyén, függetlenül a külvilágtól. Függetlenül attól, hogy földrajzilag hol vagytok, hiszen a találkozás nem ebben a dimenzióban lesz.

A találkozás pillanatában megszűnik minden körülöttetek, és isteni énetek találkozik Teremtőjével. Az egy másik pillanat lesz, egy másik világ és egy másik dimenzió, ahol bármi is történik körülöttetek, nem fogjátok érzékelni, annyira erős lesz a találkozás Istennel. Ezért nem kell számítgatnotok, hogy mikor hová menjetek, és mit vigyetek magatokkal. Lelketeket, megtisztított lelki ruháitokat, szereteteteket és alázatotokat vigyétek magatokkal, bárhová is mentek. Elég lesz ezt felmutatni a találkozás pillanatában. Ha kitárjátok lelketeket, a szeretet átölel, és magával emel. Nincs helye a félelemnek, mert a szeretet kiszorítja...
*

A tanításokhoz emberi kérdések is kapcsolódnak, amelyre nagy türelemmel válaszoltak a szellemi tanítók.
Többek között olyan kérdésekre olvashatunk válaszokat a könyvben, mint

- Fizikai síkon hogyan fog végbemenni a szétválás?
- Miért van ennyi ember most a Földön?
- Hogyan fognak élni azok, aki most felemelkednek, és azok, akik nem?
- Megmarad-e az anyag a Földön a dimenzióváltás után?
- Mi az oka, hogy a fejlett ipari országokban nagyon magas a meddőség aránya?
- Milyen lélek költözik a lombikbébibe és a klónozott élőlényekbe?
- Miért születik ma sok testileg és lelkileg problémás gyerek?

... és még sok izgalmas témára kapunk választ.

*
A „Fénysugarak” című ezen kötetben megismert tanítások még mélyebben fedik fel földi életünk célját és értelmét. Az üzenetek rendkívül jó segítséget adnak ahhoz, hogy az utolsó idők embere is meg tudja élni a spirituális tanításokat a hétköznapokban.

Spirituális mesék
Életfeladatok
Hazatérés - A lélek útja a halál után
Spirituális fejlődés a hétköznapokban
Az inkarnáció szellemi törvényei
A belső érzékelés kézikönyve
A szférák
Égi jelenlét
A Fénymunkás I-II.
Kvantum Életmód - A 21. századi Szuperember A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban Paczolay Gyula 2,990 Ft 2 691 Ft
Erdély Székelyföld-Tél a Havason Várady Péter Pál 6,400 Ft 5 760 Ft
Anya - nyelv - csavar Forgács Róbert 1,990 Ft 1 791 Ft
Jaj, de lelkem nem tud felrepülni... Netye Zoltán Pál 2,990 Ft 2 691 Ft
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa David Wilcock 6,990 Ft 6 291 Ft
Az igazság fényében Abdrushin 5,990 Ft 5 391 Ft
Relatív és abszolút Bolberitz Pál 3,500 Ft 3 150 Ft
A fehér népek és a rémület története Arthur Machen 2,800 Ft 2 520 Ft
Jó munka Howard Gardner - Csíkszentmihályi Mihály - William Damon 3,600 Ft 3 240 Ft
A magyar vallás alapjai Páll János 600 Ft 540 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^