Filozófia

Szabó Judit - Az ezotéria kézikönyve

Az ezotéria kézikönyve

Szabó Judit

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2016
228 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789630656955
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Szabó Judit - Spirituális fejlődés a hétköznapokban
Szabó Judit - Spirituális mesék
Szabó Judit - Lélekből újjászületve
Szabó Judit - Az inkarnáció szellemi törvényei
Szabó Judit - Az örök fény országa
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 600 Ft
Keresőknek és úton járóknak egyaránt segítséget nyújt ez a könyv, hiszen összefoglalóan mutatja be az ezotéria céljait és alapvető tanításait.

A szerző közérthetőn írja le a legfontosabb szellemi törvényeket: az analógia törvényét, a szellemi hierarchiát, az éberséget, a rezonancia törvényét, a szinkronitást és a polaritás törvényét.

A könyv részletezi a tanítvány klasszikus és mai útját, a kereséstől a beavatásig, valamint a keleti és nyugati szellemi út különbségeit.

Gyakorlati tanácsokat nyújt a fejlődés során felmerülő nehézségek megoldásához és a tiszta tanítások felismeréséhez.

A könyv harmadik része bemutatja azokat az ősi spirituális utakat, amelyekből a mai ezoterikus tanítások merítenek: az alkímia, a kabbala, a mágia, az asztrológia, a hinduizmus, a jóga és a buddhizmus. Az ősi irányzatokon belül megemlíti még a samanizmusmust, szerepel a Ji King és a Tarot is. Ezt a fejezetet a modern és mai irányzatok leírása zárja: a teozófia és az antropozófia, a New Age és chanalling.

A könyv végén egy közel ötszáz szavas szószedet található, a ma leggyakrabban használt ezoterikus kifejezések kifejtésével.

„Az Ezotéria Kézikönyve” hasznos olvasmány mindazoknak, akik eddig megszerzett ismereteiket kívánják rendszerezni, és azoknak is, akik szeretnének áttekintést nyerni a mai ezoterikus irányzatok felett.
*
Tartalom:

Bevezetés
I. Alapismeretek
1. Az ezotéria fogalma és célja
2. Az ezotéria világnézete
2.1. Az aranykor
3. Az ezotéria alapvető tanításai
Az analógia törvénye – Az elemek – A szellemi hierarchia – A rezonancia törvénye – Az energiaminta – A szinkronitás – A véletlen – A polaritás törvénye – A test-lélek-szellem egysége – Az éberség

II. A tanítvány útja
A tanítvány klasszikus útja – Az élet ritmusa – A tanítvány mai útja

III. Az ezoterikus tanítások napjainkban
1. A hiedelemrendszer hatása az ezoterikus gondolkodásra
2. A fogyasztói társadalom hatása a mai ezotériára
3. A vallás hiánya

IV. A mai tanítvány útja: A lehetséges nehézségek és segítségek
1. A keresés és az elindulás
2. Nehézségek az úton
Az emberi kapcsolatok megváltozása – A magány érzése – Az új életmód kialakítása – Megingás – Az ego megszédül – Az ezotéria gyermekbetegségei

V. A helyes út megtalálása
1. Az alapfeltételek
2. A hiteles tanítás és tanító felismerése
2.1. A hiteles tanító
2.2 A hiteles tanítás felismerése
2.3. A médiumi közlések valóságtartalmáról
3. A szellemi gyógyítás

VI. A legismertebb ezoterikus irányzatok
1. A nyugati hagyomány irányzatai
Alkímia - Asztrológia - Mágia - Kabbala

2. A keleti hagyomány
A hinduizmus - A buddhizmus - A kínai univerzizmus

3. A keleti és a nyugati szellemi út hasonlóságai és különbségei
A jungi individuációs folyamat
A jungi individuációs folyamat és a jóga
A guru szerepe a keleti tanításokban
4. Egyéb ősi irányzatok
A samanizmus
A Tarot
A Ji King

5. A modern nyugati irányzatok
A teozófia - Az antropozófia

6. A legújabb irányzatok
New Age - Channeling - A reinkarnációs utazások

VII. Szójegyzék
*
Részletek a könyvből:

Mielőtt tisztáznánk a fogalmat, pontosítanunk kell a magyar szóhasználatot. A helyes magyar kifejezés: ezotéria. Néhány évvel ezelőtt azonban elterjedt nálunk az ezoterika szó, amely vélhetően a német Esoterik szó gondatlan fordításából származik. Mivel minden munkámban törekszem a helyes nyelvhasználatra, így az ezotéria szót használom.
Az ezotéria szó a görög esoteros = belső szóból származik, és egy belső körre vonatkozik. Az általunk használt ezotéria szó konkrét jelentése: egy belső körnek szóló tanítás az emberi lét legmélyebb értelméről, valamint a mikrokozmosz és a makrokozmosz összefüggéseiről.

Ez a tanítás csak keveseké – a beavatottaké – volt mindig is, szemben az exoterikus (exoteros = külső) tanításokkal, amelyek tömegeknek szóltak. Ennek oka az ezoterikus tanítások végső céljából könnyen megérthető: ez a végcél nem más, mint a polaritás világa fölé emelkedni, az egységbe... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 600 Ft
Rúna-jóga Késmárki László 4,400 Ft 3 960 Ft
8 randi John M. Gottman 3,360 Ft 3 024 Ft
A bűnökről és a büntetésekről Cesare Beccaria 1,900 Ft 1 710 Ft
A fekete özvegy Oliver Hilmes 4,290 Ft 3 861 Ft
A látható világ határain túl Larisza Szeklitova Ludmila Sztrelnikova 3,700 Ft 3 330 Ft
Az alakulások Sánta György 2,500 Ft 2 250 Ft
A MOST hatalma a gyakorlatban Eckhart Tolle 2,490 Ft 2 241 Ft
Hajszálgyökerek Mészárovits Tamás 2,900 Ft 2 610 Ft
A gyertyák csonkig égnek Márai Sándor 3,299 Ft 2 970 Ft
Ami a lelket megbetegíti és ami meggyógyítja Thomas Schafer 2,300 Ft 2 070 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^