Antropológia, Őstörténet

Marschalek Ákos - Vászoly és Imre herceg

Vászoly és Imre herceg

Marschalek Ákos

a hatalom árnyékában

Könyv
Westprodukt kiadó, 2006
ISBN 9789632291796
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Marschalek Ákos - Vászoly és Imre herceg
Marschalek Ákos - Történelem írástudók árulása
Marschalek Ákos - Vászoly és Imre herceg
Marschalek Ákos - Történelem írástudók árulása
Marschalek Ákos - Vászoly és Imre herceg
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 950 Ft
Internetes ár: 2 655 Ft
A két Árpád-házi herceg életére és fiatalságára örökös árnyékot vetett a halál közelsége.

Szomorú történet a kettőjüké, elválaszthatatlan a magyarság történetétől, mert Imre herceg korai halálával történelmünk sorsdöntő fordulója megtört, befejezetlen maradt.

Vászoly hercegnek az a ritka sors jutott osztályrészül, hogy noha életét adta hazájának, az elvette becsületét is. Az utókor megrágalmazva, a szent király elleni merénylet szerzőjeként, mi több elkövetőjeként tartja számon azoknak az Árpád-házi királyoknak az elődjét, akik két és fél évszázadon keresztül őrizték őseik földjét és népét, megtartva keresztény hitüket, hazájuk szuverenitását.

Imre herceg életét a kegyetlen sors idő előtt halálra váltotta, alakja csak torzóvá szelidült. Földi életéről csak krónika foszlányokkal rendelkezünk, pár szó maradt örökül. De micsoda jövőt sugall a nemzeti megmaradás és felemelkedés lehetősége a Kárpát-medencében, Európa szívében.

A birodalom alapítás lehetősége Imre herceg halálával rózsaszín ábránddá foszlott. A Magyar Királyság beszorult a Kárpát - medencébe, a magas bércek védőkből őrökké váltak, s az évszázados harcok során a megcsonkított nemzet sorsa megpecsételődni látszott. Ha voltak is jobb napjai, rabláncát vonszolva a hanyatlás, a létért való küzdelem útjára lépett.

Erőszakos halála megfosztott bennünket az erő nyújtotta béke reményétől, ez csak ígéret maradt, és 900 év eróziója a sziklát porrá mállasztotta, a nemzet Trianon vermébe hullott. Oda lett országának kétharmada, népének egyharmada, ereje, erkölcsi nagysága, büszkesége, csak a remény maradt.

- De vajon hány Trianont kell még megérnünk, hogy a magyarság ismét nemzetté váljon?

*
A „VÁSZOLY ÉS IMRE HERCEG” című ezen kiadványt a két Árpád-házi herceg története iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 950 Ft
Internetes ár: 2 655 Ft
Kazárföldön Bartha Miklós 2,200 Ft 1 980 Ft
A szeretet mindent legyőz Gary Chapman 2,500 Ft 2 250 Ft
A magyar hún-hagyomány és hún-monda Hóman Bálint 2,400 Ft 2 160 Ft
Az üzleti siker 100 vastörvénye Brian Tracy 4,950 Ft 4 455 Ft
Erdélyi triptichon ANTIKVÁR Páskándi Géza 4,500 Ft 4 050 Ft
A munkások útja a szocializmusból a kapitalizmusba Kelet-Európában - 1968–1989 Bartha Eszter 3,600 Ft 3 240 Ft
Illuminátus összeesküvés - KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
Az Árpád- és Anjou-kor csatái, hadjáratai Veszprémy László 4,500 Ft 4 050 Ft
Magyarország követei Türk Attila 1,400 Ft 1 260 Ft
Márciusi front Féja Géza 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^