Sorsdöntő államalapítás-Badiny Jós Ferenc-Könyv-Magyar ház Szkítia-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Badiny Jós Ferenc - Sorsdöntő államalapítás

Sorsdöntő államalapítás

Badiny Jós Ferenc

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
ISBN 9789639335257
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 3 500 Ft
Megtakarítás: 7%
Online ár: 3 255 Ft
Nincs készleten
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás
Ez a könyv az alábbi kötetben található meg: A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!

BADINY JÓS FERENC (1909 - 2007) sokat vitatott munkásságú történetíró, nyelvész, sumerológus, egyetemi tanár (Buenos Aires Jezsuita Egyetem, Budapest Nagy Lajos Király Magánegyetem), és vallásalapító (Magyar Egyház) volt. A sumér-magyar nyelvrokonság és Jézus pártus származásának hirdetője és bizonyítója volt. Elméleteinek követői, többek között: Pap Gábor, Tomory Zsuzsa, Gyenes István. Buenos Airesben élt 1946-tól, itt kezdett el sumerológiával foglalkozni,1996-ban költözött haza Magyarországra, és itt halt meg 2007-ben.
*
Az államalapításhoz szorosan kötődik a Szent Korona, amelyet más megközelítésben az államalapítás tárgyiasult emlékének is tekinthetünk.

Az államalapítás óta eltelt évszázadokban pedig kialakult a magyar közjogi gondolkodásban a Szent Koronának egy sajátos közjogi funkciója is, melyet Szent Korona Tanként ismer az államtudomány. A Szent Korona Tan szerint a Szent Koronában testesül meg a történelmi alkotmányosság, az alkotmányos államhatalom.

Ez a könyv nem vád! Célja: a történelmi Igazság tanítása.

Ismét a vérünkkel testé lett Jézus Urunkra hivatkozom, mert Ő mondta: Az igazság tesz szabaddá benneteket!

De ennek a visszája is érvényes. Ezt bizonyítja ezeréves múltunk..., így mondva és élve: a hamisság tesz szolgává benneteket”!

A szerző ebben a kötetben a történelemtudat megváltoztatása érdekében felsorolja hatalmas népünk sok államalapítását, melyek közül a Szent Istvánét emeli ki. Szó esik az akkori „Nyugatról”, a Szent Korona titkáról, és olvashatjuk Szent István dekrétumainak fordítását is.

A KÖTET TARTALMAZZA:

I. Indokolás és elmélkedés a régi írások böngészésével;

II. Hatalmas népünk államalapításai (Teokratikus rendszerű államaink, A sumér (káld) történelem kritikus szakaszai, Az „KASSITA - Kusita birodalom, Mezopotámiai kronológia és uralkodási sorrend, UR-NAMMU és HAMURABI törvénye a magzatvédelemre , „Eltitkolt államaink - „elfelejtett birodalmaink , Pártus elődeink műveltségének érdekes bizonylata. Mit mondanak a Pártus Birodalomról az örmény kútfők...?);

IIl. ATILLA Nagykirályunk és Birodalma;

IV. Az „AVAR néven ismert birodalmaink (Az elrabolt avar kincsek, Honnan volt az avaroknak annyi aranya...?, Honfoglaló őseink „kincs-visszaszerző' hadjáratai, Az avar kincsek nyomában. Hol és mit találtak őseink...? Munkatársak hozzászólása az „avar történelemhez. Ausztria és az avar kérdés, Hun-avar évszázadok az Óperencián.
Hogyan írtak a múlt század hivatalosai az avarokról...?)

V. Rudnay Egyed írása „A nyugati kultúráról;

VI. Hogyan készült a nyugati világ Árpád birodalmának az elfoglalására...? (A pozsonyi csata, Mi történt a pozsonyi csata után...?, A „Honalapítók hadászata I. István „német honfoglalásáig”, A magyarok Istene - Boldogasszony, A magyarok csillaga);

VII. A „sorsdöntő államalapítás előzményei;

VIII. A „sorsdöntő államalapítás (A megkoronázott apostoli „rab-király, Álmos nevének jelentése, I. István Magyarországa, Az Árpádi Birodalom népének hitvilága és vallása, A „magyar-anya szülte I. István magyarsága, A „német-anya-szülte Imre herceg magyarsága, A további királyság és a Szent Korona története, Henrik visszaküldi a koronát a pápának, A SIEGEBERTI CRONICA, A „pogány utókor kegyeletes emlékezése a rabkirályról”, Hogyan ábrázolták Szent Istvánt 1600 körül, Rovásírásunk latinosításának lehetetlensége, Magyar nyelvű ima I. András korából, A lévai vár rovásírásos alaprajza);

IX. A mai Szent Koronáról (A Szent Korona története , Az uralkodók hármasa , III. Béla királyunk , A Koronaőr , „Egy királyi Szüzet a Szent Koronáért, „ERZSIKE: az utolsó Árpád-házi Virágszál, Kit koronáztak meg „elsőként a Szent Koronával?)
*
Badiny Jós Ferenc Előszava a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához, amelynek mondanivalója szinte valamennyi kötetében visszatér:

„Azt szeretném elérni, hogy a mai magyar történelemszemlélet és a nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatában vannak és az ősi múlt igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek”.

Az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában.

*
A „SORSDÖNTŐ ÁLLAMALAPÍTÁS” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a történelmi igazságot szeretnék megismerni, utalva Jézusra, aki szerint az igazság tesz szabaddá, a hamisság pedig szolgává.
*
Badiny Jós Ferenc ajánlott munkássága:

Magyar biblia.
Mah-gar a magyar ... !
Messze az édes hazától I.
Sorsdöntő államalapítás.
Ballada.
Káldeától Ister-gamig I.
Káldeától Ister-gamig II.
Káldeától Ister-gamig III.
Jézus király a pártus herceg.
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig.
Az ister-Gami oroszlánok titka.
A táltos Isten ; Az Istenes honfoglalók ; A magyar Szent Korona ; Jézushitű Atilla.
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása.
A magyar nemzet történetének kis tükre.
Az utolsó nógrádi indián.
A magyar nemzet történetének kis tükre II.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II.

A Magyar Menedék Könyvesház ajánlásával!


Ajánljuk mellé:
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés