Filozófia

Hamvas Béla - Karnevál I-III.

Karnevál I-III.

Hamvas Béla

Hamvas Béla művei 11-13

Könyv
Medio kiadó, 2000
ISBN 9789639240384
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Hamvas Béla - Krízis és katarzis
Hamvas Béla - A babérligetkönyv, Hexakümion
Hamvas Béla - Naplók I-II, 23-24
Hamvas Béla - Művészeti írások II.
Hamvas Béla - Az ősök nagy csarnoka III.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 11 700 Ft
Internetes ár: 11 115 Ft
HAMVAS BÉLA (Eperjes, 1897. március 23. – Budapest, 1968. november 7.) magyar író, filozófus és könyvtáros.

Az 1970-es évekig a művei csupán kéziratos - gépelt formában voltak hozzáférhetőek. A nyolcvanas évektől indulhatott meg a nyilvános recepció, először A világválság (1983), majd a nagyszabású regény, az akkor még enyhén cenzúrázott Karnevál (1985) jelenhetett meg.

A kilencvenes évek elején kezdődött el a teljes életmű rendezett és autorizált kiadása (szerkesztője Dúl Antal).

Hamvas Béla munkásságát 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal ismerték el.
*
A kiadó és a sorozatszerkesztő a Karnevál I-III. megjelentetésével a száz éve született géniusz, Hamvas Béla előtt kívánt 2008-ban tisztelegni.

A Karnevál 31 évesen írt első változatának a címe ÖRDÖNGÖSÖK volt. Sem ezzel, sem a művel nem volt a szerző elégedett. Elhatározta, hogy 50 évesen újra fogja írni, így 1948-ban, már 51 évesen, miután b-listázták, kényszernyugdíjazták, a publikálás lehetőségétől eltiltották, így a helyzete szinte kivételesen ideális volt arra, hogy „a lélek csodálatos változásainak ezt a sorskatalógusát” papírra vesse.

1951-ben befejezte, gondosan elrejtette az ágyneműtartóban, és csak 1985-ben nyílt mód a kiadására, melynek tízezer példánya napok alatt elfogyott.

A Karneválban tehát a HAMVAS BÉLA által sorskatalógusnak nevezett hatalmas regényfolyamot, Bormester Mihály kalandos élettörténetét olvashatjuk.

• Regény?
• Bölcselet?
• Sorskatalógus?
• Regény vagy regényelméleti munka a Karnevál?
• Realista regény a filozófus ironikus és bölcs felhangjaival?
• Metafizikus világértelmezés regényes történettel körítve, illusztrálva?
• Mit jelent az, hogy a főhős élete ketté válik?
• Melyik melyik?
• És melyik az igazi?
• Van igazi?
• Hol kezdődik és mikor fejeződik be a Karnevál?

A Karnevál alapszituációja szerint a regény elbeszélője Bormester Mihály, lejegyzője pedig az ügyvivő, az agent spirituel, aki, mint később kiderül, az elbeszélést több helyen módosítja. A regény tehát kettejük közös műve. Másrészt a fejezetek közé ékelődő függönybeszélgetésekben többször is szó esik az imaginációról, amely az ügyvivő meghatározásában a lélek esszenciális élete.

Az ember az imaginációval folytonosan teremti a valóságot, és ha az imagináció romlott, az általa teremtett világ szintén romlott lesz.

A regény végén található névmutató előtt fontos megjegyzés áll: a regény összes szereplője imagináció.

A három kötetes regény 7 könyvből áll:

Az 1. könyv a KÜSZÖB. Ki lépheti át a küszöböt? Elegendő türelemmel és humorérzékkel rendelkezzen ahhoz, hogy az imaginációs műtét idején a lélekjelenlétét ne veszítse el!

A 2. könyv a METAMORFÓZIS. Ebben a világ a feje tetejére áll, a küszöbön átlépő főhős, Misike is megszületik, a kórházban el is cserélik...

A 3. könyv az ELMÉLYÍTÉS. Misike már megnősül, végigjárja a háború és a családi purgatórium minden poklát és eljut a lélek kiszáradásának a fokára...

A 4. könyv a SEPERATIO és MULTIPLICATIO, vagyis az elkülönítés és a megsokszorozás, a földi terek birtokba vételének a könyve.

Az 5. könyv az időé. Miután a REDUCTIO és a FIXATIO, a visszavezetés és az egyesülés művelete megtörténik, a főhős embert öl. Ez a VOLOTILISATIO: a lélek égi és alvilági szárnyalásának a könyve.

A 6. könyv a CALCINATIO és a COAGULATIO jegyében a kiégetés és a szilárd és végleges helyzet megteremtésének a mozzanata, a visszaút a valóságba.

A 7. könyvben egy újabb létkörön a kezdet visszatér. Ez a SUBLIMATIO.

*
A „Karnevál I-III.” című kiadványt Hamvas Béla munkássága, ezen belül is az imagináció értelmezése, kifejezésre juttatása iránt érdeklődő, Bormester Mihály kalandos élettörténetét nyomon követni akaró olvasóinknak ajánljuk.
*
További Hamvas Béla művek:

Hagyomány.
Arkhai.
Zen buddhizmus MP3 CD.
Levelek.
A Kőhegyen DVD - Hamvas Béla szellemében.
A bor filozófiája (hangoskönyv).
Naplók I-II., 23-24.
A babérligetkönyv, Hexakümion.
Bäume.
A magyar Hüperion I-II.
A láthatatlan történet - Sziget.
Tabula smaragdina - Mágia szutra.
Scientia sacra I-III.
A bor filozófiája.
Szilveszter - Bizonyos tekintetben - Ugyanis.
Silentium - Titkos jegyzőkönyv - Unicornis.
Patmosz I-II.
Az ősök nagy csarnoka III.
Az ősök nagy csarnoka I-II.
Anthologia Humana. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 11 700 Ft
Internetes ár: 11 115 Ft
Magyar lovagkor Erdélyi László 2,800 Ft 2 520 Ft
Őseink Fényvallása Bíró Lajos 5,500 Ft 4 950 Ft
Hűtlenség Almási Kitti 2,940 Ft 2 646 Ft
Az Úr testéről és véréről Paschasius Radbertus 2,000 Ft 1 800 Ft
Gondolkozzunk egy élhető jövőről Magyar - Nagy Kata 2,600 Ft 2 340 Ft
Tiszta beszéd Pomogáts Béla 3,500 Ft 3 150 Ft
Az érzékfeletti ember antropozófiai megvilágításban Rudolf Steiner 2,700 Ft 2 430 Ft
Elsüllyedt birodalom Sulyok Katalin Siklós László 3,000 Ft 2 700 Ft
A Pálos Rend és az állambiztonság küzdelme Bertalan Péter 3,950 Ft 3 555 Ft
A teljes Gondolkodj és gazdagodj Napoleon Hill 5,490 Ft 4 941 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^