Politika

Hamvas Béla - Levelek

Levelek

Hamvas Béla

Könyv
Medio kiadó, 2011
458 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789639240483
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Hamvas Béla - A babérligetkönyv, Hexakümion
Hamvas Béla - Sarepta
Hamvas Béla - Arkhai
Hamvas Béla - Művészeti írások II.
Hamvas Béla - Álarc és koszorú
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 791 Ft
HAMVAS BÉLA (Eperjes, 1897. március 23. – Budapest, 1968. november 7.) magyar író, filozófus, esztéta és könyvtáros, Hamvas József evangélikus lelkész, tanár, író és hírlapszerkesztő fia.

Édesapja 1919 novemberében megtagadta a csehszlovák hűségesküt, ezért a családot kiutasították Pozsonyból, és Budapestre költöztek. Hamvas Béla 1919 és 1923 között a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–német szakos hallgatója, emellett zeneelméleti előadásokat látogat, sőt alkalmi hallgatója volt az orvostudományi karnak is. 1919-20-ban jelennek meg első írásai a pozsonyi Tavasz folyóiratban, majd 1923-tól három évig újságíró a Budapesti Hírlapnál és a Szózatnál...

Többször is behívták katonának. 1944-ben Németországból hazaszökött Budapestre, ahol az ostrom idején katonaszökevényként bujkált. A lakását bombatalálat érte, így valamennyi ott lévő könyve és kézirata megsemmisült.

1945 után szerkesztő, könyvtáros és kertész volt, majd az elvonultsága, a hatósági szempontból kétes munkaviszonya idővel tarthatatlanná vált, ezért kénytelen volt elhelyezkedni, 1951-től 1964-ig raktáros és gondnok volt Inotán, Tiszapalkonyán, és Bokodon...

Az 1970-es évekig a művei csupán kéziratos-gépelt formában voltak hozzáférhetőek. A nyolcvanas évektől indulhatott meg a nyilvános recepció, először „A világválság” (1983), majd a nagyszabású regény, az akkor még enyhén cenzúrázott „Karnevál” (1985) jelenhetett meg.

A kilencvenes évek elején kezdődött el a teljes életmű rendezett és autorizált kiadása (szerkesztője Dúl Antal). Hamvas Béla munkásságát 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal ismerték el.
*

A Levelek című kötet TARTALMA:
- Első világháborús levelek,
- Levelek 1930-tól 1968-ig.

Részletek:
PÁVA ERZSÉBETNEK

... márc. első napjaiban termelőszövetkezetet alapítottunk... Az ERBE irodaépület és a garázs között levő kb. 350 öles földet megműveltük, és részben be is ültettük. A sárgarépa, petrezselyem, borsó és hagyma ki is kelt és szépen díszlik. A retek sajnos elfagyott...

A TSZCS nyolc tagból áll, akik közül a következő dolgozók neveit említjük meg: Hamvas Béla, Hamvas Béla, Hamvas Béla, Hamvas Béla és végül Hamvas Béla. Nemdolgozók a következők: Török A. Pál, Szentmihályi András, Kovács Sándor, Nyéky Szabolcs, Győrffy József, Szabó István. Persze, majd ha érik a paradicsom, mindnyájan ott lesznek! Sokat gondolunk Inotára, és minden nap emlegetjük a szegény ottmaradottakat.
(Tiszapalkonya, 1954. április 27.)

NÉMETH FERENCNEK

Életem néha igen nehéz, és csak a legmagasabb erőkből való táplálék tesz válságaim közepette is meg nem ingathatóvá...
(Tiszapalkonya, 1959. november 5.)

VÁRKONYI NÁNDORNAK

A már csaknem kész anyagom negyvenötben elpusztult. Akkor újból kezdtem a munkát, és nemsokára úgy láttam, nem is bánom nagyon, hogy a régi jegyzetek elvesztek. Olyan idők voltak azok, amelyekre szívesen emlékszem vissza. Mindenem elveszett, egy szál ruhában, apósom lakásában, mint egy szannjászin éltem, és nyáron az utcán dolgoztam teljes koncentrációval és önfeledten. Aztán nyugdíjaztak, három évig Szentendrén éltem, félig mint koldus, félig mint napszámos, félig mint taoista szerzetes. 51 óta megjártam Inotát és Tiszapalkonyát.

Állandóan olvastam, fordítottam és dolgoztam. Közben megtanultan elég tűrhetően szanszkritül és héberül. Fordítottam is. De mintha csak egyetlen célom lett volna: az, amibe most belefogtam. Szeretem a szenvedélyes és gyors munkát. Erre itt nincs alkalom. Csaknem mondatonkint kell fogalmaznom és a szétszórtság ellen védekeznem.
(Tiszapalkonya, 1960. június 8.)

HALMY MIKLÓSNAK

Engem a mestereim nagy és széles átélésre tanítottak, semmiféle megoldásra. A megoldások nincsenek a mi kezünkben. Ez nem tudás kérdése. Amit hetven év alatt leszűrtem, az ez: egyetemes tájékozottság. Univerzális orientáció. Ha ezt jól megérti, nincsen szükség másra. Tájékozódni kell, anélkül, hogy bármiféle hasznot, eredményt kívánna. Ha ezt megtenné, nagy gazdagságot szerezne, oly lao-cei gazdagságot, amely nem való semmire, de ami minden egyébnek alapja.
(1967. május 2.)

*
A „LEVELEK” című ezen kiadványt a Hamvas Béla műveit kedvelő, adott esetben az első világháborús és az 1930-tól 1968-ig írt leveleit megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk.
*

A Hamvas Béla életműsorozat eddig megjelent kötetei:

1. Anthologia humana
2. Szilveszter, Bizonyos tekintetben, Ugyanis
3-4. Patmosz I-II. (2 kötet)
5. A babérligetkönyv, Hexakümion
6. Tabula smaragdina, Mágia szútra
7. Arkhai
8-10. Scientia sacra I-III. (3 kötet)
11-13. Karnevál I-III. (3 kötet)
14. Szarepta
15-16. A magyar Hüperion I-II. (2 kötet)
17. Silentium, Titkos jegyzőkönyv, Unicornis
18. A láthatatlan történet, Sziget
19-20. Az ősök nagy csarnoka I-II. (2 kötet)
21. Az ősök nagy csarnoka III.
22. Az ősök nagy csarnoka IV. (Előkészületben!)
23-24. Naplók I.-II. (2 kötet)
25. Levelek

Hagyomány.
Arkhai.
Zen buddhizmus MP3 CD.
Levelek.
A Kőhegyen DVD - Hamvas Béla szellemében.
A bor filozófiája (hangoskönyv).
Naplók I-II,23-24.
A babérligetkönyv, Hexakümion.
Bäume.
A magyar Hüperion I-II
A láthatatlan történet - Sziget.
Tabula smaragdina - Mágia szutra.
Scientia sacra I-III
A bor filozófiája.
Szilveszter - Bizonyos tekintetben - Ugyanis.
Silentium - Titkos jegyzőkönyv - Unicornis.
Patmosz I-II.
Az ősök nagy csarnoka III.
Az ősök nagy csarnoka I-II.
Karnevál I-III.
Anthologia Humana. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 791 Ft
Zsákutcákból irányfények Balás Béla 1,500 Ft 1 350 Ft
A nílusi krokodil Marosi Gyula 2,499 Ft 2 250 Ft
Mesepszichológia 2. Kádár Annamária 3,360 Ft 3 024 Ft
Ökofalvak Európában és a világban Fukk Bálint 1,990 Ft 1 791 Ft
Ilyennek képzeltük a rendet? Körmendy Zsuzsanna 2,800 Ft 2 520 Ft
Levelek Kassai Lajos 4,999 Ft 4 500 Ft
Búcsú az égtől Győrffy László 2,990 Ft 2 691 Ft
Életed 6 legfontosabb döntése Sean Covey 3,500 Ft 3 150 Ft
Gépzongora Kurt Vonnegut 2,990 Ft 2 691 Ft
A medve is ember Balogh Gábor 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^