Anthologia Humana-Hamvas Béla-Könyv-Medio-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Hamvas Béla - Anthologia Humana

Anthologia Humana

Hamvas Béla

ötezer év bölcsessége 1.

Könyv
Medio kiadó, 2000
ISBN 9789639240360
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 3 900 Ft
Megtakarítás: 5%
Online ár: 3 705 Ft
Nincs készleten
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás
Hamvas Béla (Eperjes, 1897. március 23. – Budapest, 1968. november 7.) magyar író, filozófus, esztéta és könyvtáros, Hamvas József evangélikus lelkész, tanár, író és hírlapszerkesztő fia.

Az 1970-es évekig Hamvas Béla művei csupán kéziratos / gépelt formában, többszörösen másolva, ezért sokszor roncsolódott szöveggel voltak hozzáférhetők. A kilencvenes évek elején kezdődött el a teljes életmű rendezett és autorizált kiadása.

Hamvas Béla munkásságát 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal, 1996-ban Magyar Örökség Díjjal ismerték el.
*
Az Anthologia Humana először 1946-ban került nyilvánosság elé. Ez a kötet 2008-ban jelent meg.

„HAMVAST joggal lehet az egyik legnagyobb magyar írónak tekinteni, és az esszéirodalom vonatkozásában is az élvonal élvonalába tartozik. Mindent tudott írni, de mindenekelőtt esszét. Abban teljesen egyedülálló. Hamvas mindig ez is maradt elsősorban; ő író volt; első-, másod-, és harmadsorban is.

Olyan író, aki mint tradicionális szerző - gondolkozó is teljes mértékben megállja a helyét, de aki irodalmi módon közelített, és az író-irodalmár felelősségével - felelőtlenségével kapcsolódott ezen tematikumokhoz.

Ezért egy nagyon érdekes dolog alakult ki vele kapcsolatban, ugyanis Hamvas Bélát tisztelni lehet és tisztelni kell, követni azonban nem lehet. Ez nem kivitelezhető”.
(Részlet, tradicio.org/hamvas nyomán)

„Ez a könyv a bölcsesség iskolájában az első elemi osztály tankönyve. A legelső lépés abban az irányban, amelyet a könyv szerzői járnak. Az első lépés felismerni a felszín átkozott történetének örök értelmetlen zűrzavara mögött és alatt az áldott történet végső célját: emberré lenni. Felismerni, hogy végül is semmi de semmi bennünket tökéletesen ki nem elégít, sem érzéki gyönyör, sem gazdagság, sem hírnév, sem hatalom, hanem csak ez az egy: végre, végül, embernek lenni”.

Hamvas Béla mondja erről a kötetről a BEVEZETÉS - ben:

„E lapokról 5000 év néz le reánk. Ami ezalatt az 5000 év alatt a felszínen történt, azt megőrizte a világtörténet; a háborúk, az éhség, a forradalmak, a népek pusztulásának, a vérontásnak átkozott története. Nem ez az egyetlen. Alatta és mögötte van a művészetek és vallások, a filozófiák és a költészet áldott története.

Az emberi lét igazi melódiájának szövege nem a pusztuló Babilon, a letiport Egyiptom, nem a rothadó Róma és Bizánc panasza és átkozódása, őrjöngése és halálkiáltása, hanem az a néma tudás, amit a piramisok, a görög szobrok, a kínai templomok és a mexikói városok őriztek meg.

Igazi létünk abban van, amit alkottunk, és nem abban, amit elpusztítottunk, Abban, ami megmarad, nem abban, ami múlandó”.

Ez az 5000 év a kötetben az alábbi tartalom szerint követhető nyomon:

- HAMVAS BÉLA: BEVEZETÉS:

- ŐSKOR ÉS KELET: (Hermész Triszmegisztosz; Ptah Hotep; A bölcs paraszt; Az életunt beszélgetései, Babiloni bölcsesség; Ahikár tanításai; Su-king; Si-king, Lao-ce; Kung Fu-ce; Li Taj-po; Tu Fu, Hui Si, Upanisadok; Bhagavad - gíta; Sankara; Manu; Buddha; A zen mester találós kérdései, Indiai mesék; Zohár, Babiloni Talmud; Philon; Dragsz-po-Iha-rje; Al_Gazáli; Rabia, Ibn Karram; Al-Bisztámi; Al-Halládzs; Sibli, Abu-Szaid; Ibn al-Farid; Dzseláluddin Rumi; Nasszreddin Hodzsa; Omar Khajjám.

- A GÖRÖGSÉG ÉS RÓMA: (A hét görög bölcs; Phüthagorasz; Hérakleitosz; Démokritosz; Platón; Arisztotelész; Antiszthenész; Diogenész; Hippokratész; Métrodórosz; Pürrhon; Theophrasztosz; Epiktétosz; Plutarkhosz; Plótinosz; Cicero; Seneca; Marcus Aurelius.

- KÖZÉPKOR: (Az Úr elszórt igéi; Antióchiai Szent Theophil; Órigenész; Caecilius Cyprianus; Nagy Szent Vazul; Szent Ágoston; Szent Leo, Boethius, Szent Benedek; Szent Gergely; Joannes Fécampiensis; Szent Bernát; Szent Anselm; Hugo de Sancto Victore; Assisi Szent Ferenc; Assisi Aegidius, Bonaventura, Boldog Angéla; Aquinói Szent Tamás, Eckehart mester, Johannes Tauler; Ruysbroek; Kempis Tamás; Nicolaus Casanus.

- RENESZÁNSZ ÉS FELVILÁGOSODÁS: (Leonardo da Vinci; Erasmus; Morus Tamás; Luther, Sebastian Franck; Rabelais; Paracelsus; Avilai Szent Teréz; Montaigne; Shakespeare; Böhme; Angelus Silesius, Pascal; Spinoza; Bossuet, Franklin; Hamann; Descartes; Saint - Martin; Montesquieu; Voltaire; Rousseau; Diderot.

- MORALISTÁK: (La Rochefoucauld; La Bruyere; Vauvenargues, Lichtenberg, Chamfort; Rivarol; Jouert, Novalis.

- ROMANTIKA ÉS KLASSZICIZMUS: (Hászidok; Blake; Goethe; Schiller, Kant, Fichte; Baader; Schelling; Hegel; Hölderlin; Shelley; Keats, Stendhal; Schopenhauer, Michelet, Carlyle; Newman; Emerson; Stirner; Kierkegaard; Thoreau; Baudelaire; Flaubert; Whitman; Ruskin; Amiel; Dosztojevszkij; Rámakrisna; Anatole France; Mallarmé; Oscar Wilde; Lautréamont; Lev Tolsztoj; Nietzsche.

- HUSZADIK SZÁZAD: (Romain Rolland; Léon Bloy; Rabindranath Tagore; Merezskovszkij; Suares; Stefan George, Gide; Gandhi; Alain; Péguy; Jouhandeau; Kassner; Valéry; Rilke; Hofmannsthal; Maritain; Powys, Theodor Haecker; Ebner; Jaspers; Ortega y Gasset; Gomez De La Serna; Rosenzweig, Heidegger; Simone Weil; Guénon; Cioran.

- TÁJÉKOZTATÓ MEGJEGYZÉSEK ÉS NÉVMUTATÓ:

*
Az „Anthologia Humana” című ezen kiadványt a Hamvas Béla munkássága, az alcímnek megfelelően az ötezer év bölcsessége iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik magukénak érzik az író által megfogalmazott végső célt, azaz „emberré lenni és embernek lenni”!
*
Hamvas Béla további művei:

Hagyomány.
Arkhai.
Zen buddhizmus MP3 CD.
Levelek
A Kőhegyen DVD - Hamvas Béla szellemében.
A bor filozófiája (hangoskönyv).
Naplók I-II., 23-24.
A babérligetkönyv, Hexakümion.
Bäume.
A magyar Hüperion I-II.
A láthatatlan történet - Sziget.
Tabula smaragdina - Mágia szutra.
Scientia sacra I-III.
A bor filozófiája.
Szilveszter - Bizonyos tekintetben - Ugyanis.
Silentium - Titkos jegyzőkönyv - Unicornis.
Patmosz I-II.
Az ősök nagy csarnoka III.
Az ősök nagy csarnoka I-II.
Karnevál I-III. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés