Filozófia

Hamvas Béla - Szilveszter - Bizonyos tekintetben - Ugyanis,

Szilveszter - Bizonyos tekintetben - Ugyanis,

Hamvas Béla

Három regény (1957-1967) 2.

Könyv
Medio kiadó, 2008
558 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639240353
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Hamvas Béla - Az ősök nagy csarnoka III.
Hamvas Béla - Az ősök nagy csarnoka IV.
Hamvas Béla - Álarc és koszorú
Hamvas Béla - Naplók I-II, 23-24
Hamvas Béla - Arkhai
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 705 Ft
HAMVAS BÉLA (Eperjes, 1897. március 23. – Budapest, 1968. november 7.) magyar író, filozófus és könyvtáros.

Az 1970-es évekig a művei csupán kéziratos-gépelt formában voltak hozzáférhetőek. A nyolcvanas évektől indulhatott meg a nyilvános recepció, először A világválság (1983), majd a nagyszabású regény, az akkor még enyhén cenzúrázott Karnevál (1985) jelenhetett meg. A kilencvenes évek elején kezdődött el a teljes életmű rendezett és autorizált kiadása (szerkesztője Dúl Antal). Hamvas Béla munkásságát 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal ismerték el.
*
„HAMVAST joggal lehet az egyik legnagyobb magyar írónak tekinteni, és az esszéirodalom vonatkozásában is az élvonal élvonalába sorolható. Mindent tudott írni, de mindenekelőtt esszét. Abban teljesen egyedülálló.

Mindig ez is maradt elsősorban; ő író volt; első-, másod-, és harmadsorban is. Olyan író, aki mint tradicionális szerző-gondolkozó is teljes mértékben megállja a helyét, de aki irodalmi módon közelített, és az író - irodalmár felelősségével - felelőtlenségével kapcsolódott ezen tematikumokhoz.

Ezért egy nagyon érdekes dolog alakult ki vele kapcsolatban, ugyanis Hamvas Bélát tisztelni lehet és tisztelni kell, követni azonban nem lehet. Ez nem kivitelezhető”.
(részlet, tradicio.org/hamvas nyomán)
*
Részlet a műből:
„Az igazság nem a fejlődés kérdése, amit csak úgy idővel egyszer majd megismerünk. Az igazság örök jelenlévő. Mit gondol? Ön arról beszél, hogy a gonosztevők a szép világot birtokukba vették és ma már semmi más nem történik, mint e durva, vagy kifürdött gonosztevők őrjöngése. Egy bizonyos tekintetben, és látszatra tényleg így is van. Ön nem látja a vonalat, amelyen túl a kollektív bűncselekmény részesévé válik. Én nem védekezem és nem támadok. Én vagyok. Voltam, aki voltam, leszek, aki leszek, vagyok, aki vagyok. Én semmiféle demoralizált ész által kieszelt elmélettel magamat megtéveszteni nem hagyom. De nem hagyom magam az excentrikus hamleti zsebteóriáktól sem.

Tudja mi az igazság? A szabadság. Tudja mi az szabadság? Igazat mondani. Aki a szabadságtól fél, elkezd hazudni. Nem félni a szabadságtól, nem hazudni. Igazat mondani. Nem félni a valóságtól. A valóság az, hogy szabad vagyok. Vagyok, aki vagyok. Hányszor mondjam? Megfeledkezik a legfontosabbról, hogy önmagát világegyetemnek tekintse.

Ön állandóan kerülő utakon önmaga létét be akarja bizonyítani. Bizonyítani csak azt kell, ami nincs. Ami van, bizonyíthatatlan”...
*
„Az imagináció szó annyit jelent, hogy: élet-képzelet. Az élet-képzelet az, ami az ember élettervét készíti. A terv minden esetben üdvterv. Ezért a Mágia szutra nem az életből indul ki (amit elvehetnek), hanem az üdvből (amit nem vehetnek el). Hiszen nem az üdv áll az élet, hanem az élet az üdv szolgálatában. Üdvöm fontosabb, mint életem.

Az imagináció életterve (üdvterve) minden esetben látomás. E látomás az emberre visszahat, és a visszahatás bűvölete az érzület (kedély), amelyet üdv-testnek hívnak, mert az üdvlátvány, éspedig női alakban, ebben a testben (alakban) lakik. A megromlott és összetört üdvlátomás testét boszorkány, a tisztult és átvilágított üdvlátomás testét szűzleány alakjában ábrázolják...

Az imagináció kulcsszava a valóság. Végül is a kulcsszó: a megvalósítás. Az életképzelet az a hely, ahol az ember a pneumatikus világból induló ösztönzéseket fogja fel és azokat a természet világába átviszi. Ezt a műveletet hívjuk azzal az egyszerű szóval, hogy realizálás”...

*
A „Szilveszter - Bizonyos tekintetben - Ugyanis” című ezen kiadványt az életmű-sorozat 2. kötete, Hamvas Béla e három regénye iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik többek között olyan értelmezésekkel, filozofikus gondolatokkal is, mint experimentális imagináció, igazság, igazat mondás és szabadság az író ezekkel kapcsolatos gondolatmenetének elemzésével mélyebb kontextusban is meg kívánnak ismerkedni, és azt alkotó módon továbbgondolni.
*
További Hamvas kötetek:

Hagyomány.
Arkhai.
Zen buddhizmus MP3 CD.
Levelek.
A Kőhegyen DVD - Hamvas Béla szellemében.
A bor filozófiája (hangoskönyv).
Naplók I-II, 23-24.
A babérligetkönyv, Hexakümion.
Bäume.
A magyar Hüperion I-II.
A láthatatlan történet - Sziget.
Tabula smaragdina - Mágia szutra.
Scientia sacra I-III.
A bor filozófiája.
Szilveszter - Bizonyos tekintetben - Ugyanis.
Silentium - Titkos jegyzőkönyv - Unicornis
Patmosz I-II.
Az ősök nagy csarnoka III.
Az ősök nagy csarnoka I-II.
Karnevál I-III.
Anthologia Humana. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 705 Ft
Élők, holtak és adósságok Hesz Ágnes 2,800 Ft 2 520 Ft
Varázstükör Szepes Mária 4,990 Ft 4 491 Ft
Új Föld Eckhart Tolle 2,990 Ft 2 691 Ft
50 rajz a honfoglalókról László Gyula 3,200 Ft 2 880 Ft
Lila nőszirom Paládi József 500 Ft 450 Ft
Magyar rebellisek Romsics Ignác 3,999 Ft 3 600 Ft
Kormányzás a dualizmus korában Szente Zoltán 3,595 Ft 3 236 Ft
Egyiptomi királynők krónikája Joyce Tyldesley 6,500 Ft 5 850 Ft
A világtörténelem leghíresebb személyiségei 2,890 Ft 2 601 Ft
A kék vér gyermekei III. Utazás az aranykorba Agnes Golenya Purisaca 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^