Filozófia

Hamvas Béla - Az ősök nagy csarnoka I-II.

Az ősök nagy csarnoka I-II.

Hamvas Béla

Könyv
Medio kiadó, 2003
ISBN 9789639240254
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Hamvas Béla - Az ősök nagy csarnoka III.
Hamvas Béla - Sarepta
Hamvas Béla - Művészeti írások II.
Hamvas Béla - Krízis és katarzis
Hamvas Béla - Az ősök nagy csarnoka IV.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 7 800 Ft
Internetes ár: 7 020 Ft
HAMVAS BÉLA (Eperjes, 1897. március 23. – Budapest, 1968. november 7.) magyar író, filozófus és könyvtáros.

Az 1970-es évekig a művei csupán kéziratos - gépelt formában voltak hozzáférhetőek. A nyolcvanas évektől indulhatott meg a nyilvános recepció, először A világválság (1983), majd a nagyszabású regény, az akkor még enyhén cenzúrázott Karnevál (1985) jelenhetett meg. A kilencvenes évek elején kezdődött el a teljes életmű rendezett és autorizált kiadása (szerkesztője Dúl Antal). Hamvas Béla munkásságát 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal ismerték el.
*
Az ősök nagy csarnoka részeit HAMVAS BÉLA 1936 és 1961 között, egy-egy szabad órájában készítette. Mondhatnánk lopott időben, könyvtári munkaidejében, frontszolgálatok csendesebb pillanataiban, katonai szabadsága és hátországi szolgálatai idején, a negyvenes évek végén Szentendre Bubándombján, „földműves korszakában”, majd segédmunkás szerepben, a hőerőművek raktáraiban eltöltött hosszú évek alatt, titkokban, kihúzott íróasztal-fiókokban írva, nyomorúságos barakk-szobákban, és az erőművek mögötti árokpartokon, hajnali órákban, Inotán, Bokodon, Tiszapalkonyán.

A négy könyv tartalmi összeállításában nem az elkészítés időrendjét követtük, hanem a nagy archaikus egységek köré rendeztük Hamvas tanulmányait, szövegelemzéseit és fordításait.

- Az első kötet a védikus hagyományt és a hozzá szorosan kapcsolódó buddhista tradíció egy-egy elemét tartalmazza.
- A második kötet Kína taoista és csan-hagyományából, a tibeti bön, a tibeti buddhizmus írásaiból és Japán zen szövegeiből válogat.
- A harmadik kötetben az Egyiptomi halottaskönyv, a Kabbala egy része (a Széfer jecira) és a iszlám misztika (szúfi) kapott helyet.
- A negyedik kötetben a görög hagyomány (Orpheusz, Empedoklész, Püthagorasz, Hérakleitosz), a közép-amerikai tradíció, rövid tanulmány az alkímiáról, egy Jakob Böhme-kommentár, és a Lélekről szóló negyven kérdés fordítása szerepel.

Az ősök nagy csarnoka Hamvas életének egyik legnagyobb vállalása, még akkor is, ha ez az összeállítás mind tematikájában, mind arányaiban szükségképpen töredékes. Nagyon jól tudta, és az Interview című esszéjében meg is írta, hogy nem egy emberre és emberöltőre szabott munkába kezd.

Ebből a négykötetes gyűjteményből kimaradt számos olyan alapmű, amelynek szelleme pedig Hamvas egész életművét áthatja: A Bhagavad-gíta éppúgy, mint Lao-ce Tao-te kingje, Eckhart Mester és a keresztény misztikusok köre csakúgy, mint a Zarathusztrák perzsa hagyománya, a Ji-King vagy az alexandriai héber és keresztény gnosztikus és hermetikus forrásanyag...
(Dúl Antal)

Az ősök nagy csarnoka I. kötete az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

I. KÖTET:
- BEVEZETŐ (Dúl Antal);

INDIA
- A TITKOS TANÍTÁSOK KÖNYVEIBŐL (1943): Bevezetés; A VÉDA 26. FEJEZETE /Kommentár és szöveg/;

- KATHA-UPANISAD (1953): (Tanulmány; Szöveg;)

- SZÁNKHJA KÁRIKÁ (1954): (Tanulmány; Szöveg;)

- PATANDZSALI: JÓGA-SZÚTRA (1954?): (Szöveg;)

- BUDDHA BESZÉDEI (1954?): (A tűzbeszéd; Lényegtelen és lényeges; A vakok és az elefánt;)

- A GYÉMÁNTNÁL KEMÉNYEBB (1955): (Tanulmány; „Az észt meghaladó tudás szútrája”; /Szív-szútra/ szövege; A gyémántnál keményebb /szöveg/;)

II. KÖTET:

KÍNA - TIBET - JAPÁN

KÍNA:
- KONFU-CE: LUN-JÜ (1944): (KUNG MESTER BESZÉLGETÉSEI - Bevezetés; Lun-jü /szöveg/;)

- TAO VIRÁGAI - CSUANG-CE (1955);

TIBET:
- TIBETI MISZTÉRIUMOK (1945): (Bevezető tanulmány; Óm mani padme hum; A mindennapos gyakorlat, A nyílegyenes ösvény, A rolang; A halottak tudatának átvitele /Pho-wa/; A tumo; Tagpo Lhadje tanításaiból; A csönd; Az álom; A bardo; csag-gja-cse'n-po /a Megszabadulás Nagy Jelképe/; Tibeti és szanszkrit szavak;)

JAPÁN:
- ZEN (1955): (Tanulmány, Zen szövegek;)

*
Az ősök nagy csarnoka I - II.” című ezen kiadványt a védikus hagyomány és a hozzá szorosan kapcsolódó buddhista tradíció egy-egy eleme, valamint a Kína taoista- és csan-hagyomány, a tibeti bön, a tibeti buddhizmus írásai és a Japán zen egyes szövegei iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
További Hamvas Béla művek:

Hagyomány.
Arkhai.
Zen buddhizmus MP3 CD.
Levelek.
A Kőhegyen DVD - Hamvas Béla szellemében.
A bor filozófiája (hangoskönyv).
Naplók I-II., 23-24.
A babérligetkönyv, Hexakümion.
Bäume.
A magyar Hüperion I-II.
A láthatatlan történet - Sziget.
Tabula smaragdina - Mágia szutra.
Scientia sacra I-III.
A bor filozófiája.
Szilveszter - Bizonyos tekintetben - Ugyanis.
Silentium - Titkos jegyzőkönyv - Unicornis.
Patmosz I-II.
Az ősök nagy csarnoka III.
Karnevál I-III.
Anthologia Humana. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 7 800 Ft
Internetes ár: 7 020 Ft
Egy új világ építése Süle Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
Magnus Sylvie Germain 3,490 Ft 3 141 Ft
Meleg a gyerekem?! Fischer Eszter 1,480 Ft 1 332 Ft
A galamb papné Móricz Zsigmond 2,500 Ft 2 250 Ft
Az egyensúlyvesztéstől az új egyensúlyig Bagdy Emőke, Buda László, Koltai Mária, Pál Ferenc (Feri atya), Szondy Máté 2,940 Ft 2 646 Ft
A holtak köztünk járnak 1,800 Ft 1 620 Ft
A misztériumok ezotériája Wictor Charon 2,500 Ft 2 250 Ft
Tudnom kell, mert magyar vagyok! Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
Baráthosi összes turáni könyve I-II. Baráthosi Balogh Benedek 16,990 Ft 15 291 Ft
A nemzeti hadsereg Zetényi Csukás Ferenc 7,990 Ft 7 191 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^