Irodalom

Nyirő József - A sibói bölény

A sibói bölény

Nyirő József

Könyv
Lazi kiadó, 2010
276 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632670850
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Nyirő József - A sibói bölény
Nyirő József - Halhatatlan élet
Nyirő József - Karácsony a havason
Nyirő József - Isten igájában
Nyirő József - Uz Bence
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 295 Ft
„A SIBÓI BÖLÉNY” című kötetben II. József császár és idősebb Wesselényi első pillantásra ismerősök, amint kilépnek a história ködéből a művészet verőfényébe. Két egymástól teljesen idegen világ csap össze a személyükben, és mindegyik önmagában hordozza a tragikumát.

A császár tragikuma az, hogy a nagy eszméi nem valók a kornak, metsző értelme nem törődik a szív, a tradíció, az anyanyelv, a szent szokások hatalmával, boldogítani akarja a népeit, de csak simára és szürkére nyesné, ezért a jóakarata társtalan és reménytelen marad.

Az összeomlása végül teljes és öntudatos. „Sorsára hagyom a világot”, mondja gőggel, amikor haldoklik. De a gőgben végtelen keserűség tengere hullámzik.

Két ember áll a küzdőtéren, két sokra hivatott férfiú. A sors szeszélye folytán egymás ellenfeleivé válnak, ám személyes összecsapásra mégsem kerül sor közöttük, hiszen a társadalmi ranglétra más és más grádicsán állnak. Egyikük egy hatalmas birodalom teljhatalmú ura, a másikuk mindössze egy tartomány kis birtoka fölött rendelkezhet.

Kegyelmi pillanataikban mindketten érzik, hogy a másik jót akar, de a ráció nem hajlik meg az érzelmek súlya alatt.

Egyikük egy letűnt kor szellemével, megcsontosodott szokásrendjével vívja küzdelmét, a modernizáció, a túlélés érdekében, a másik önmagával és ellenfele rendelkezéseivel küzd, ugyancsak a túlélés érdekében.

Az egyikük II. József, a másik Wesselényi Miklós, „a sibói bölény”. A tét nagy: a birodalom átmentése az új korba, melynek vészes széllökései folyamatosan érkeznek Párizs irányából, az elnyomottak terheinek enyhítésével, rendteremtéssel egyfelől, Erdély önállóságának megtartása, illetve az újra felfedezett magyar nyelv megóvása a megsemmisüléstől másfelől.

A két férfi között pedig ott áll két asszony is, egyikük puritán erkölcsű, férjéért és családjáért mindenre elszánt feleség, a másik szerencsétlen sorsú, erkölcsileg kevésbé feddhetetlen, de nemes lelkű, a szerelme beteljesüléséért hatalmas áldozatokra kész szerető. És a sorsok, vágyak, szándékok egymásba fonódnak, a végeredmény pedig az esetek zömében: csalódások, tragédiák, magány, börtön, halál, és az ezekkel járó vér és gyász, és vajmi ritkán: megkapó szépségű gesztusok, felemelkedés, öröm és siker.

II. József útja a rideg, kedélytelen palotai magányba, Wesselényié pedig a hideg, koszos, egészséget próbáló börtönmagányba vezet.
- A kérdés: van-e innen visszaút?
- És mi lesz a két gyönyörű nővel?
- Legvégül pedig: mi lesz Erdéllyel?

A válasz Nyirő József eme kitűnő művében rejtőzködik.

*
A Lazi Kiadó gondozásában megjelent „A Sibói Bölény” című ezen kiadványt a Nyirő József műveit kedvelő, adott esetben II. József császár és Wesselényi Miklós egyenlőtlen küzdelmét nyomon követő, a kor történelmi eseményeinek alakulása, köztük a birodalom átmentése az új korba és Erdély önállóságának a megtartása iránt is érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Jézusfaragó ember
Néma küzdelem
Madéfalvi veszedelem
A sibói bölény
Havasok könyve
Kopjafák
A csillagig érő emberek
Mi az igazság Erdély esetében?
Isten igájában
Az én népem
Isten igájában
Székelyek
A sibói bölény
Hűség és áldozat - Nyirő József füveskönyve
A zöld csillag A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 295 Ft
Menekülésem Erdélyből Maderspach Viktor 2,600 Ft 2 340 Ft
Magyarország 1851-ben Brace, Charles Loring 3,600 Ft 3 240 Ft
Kire ütött ez a gyerek? Janikovszky Éva 2,499 Ft 2 250 Ft
Homoktemető Speidl Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
Az asztrálutazás gyakorlata 2,100 Ft 1 890 Ft
A zóna élménye Larry Miller, James Redfield 2,999 Ft 2 700 Ft
Vér és könny Paládi József 2,800 Ft 2 520 Ft
Az összpontosítás hatalma Swami Panchadasi 2,100 Ft 1 890 Ft
A fehér mágia kézikönyve Karl Brandler Pracht 2,990 Ft 2 691 Ft
Az ókori Közel-Kelet művészete Soldi, Sebastiano 6,000 Ft 5 400 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^