Irodalom

Nyirő József - Néma küzdelem

Néma küzdelem

Nyirő József

Könyv
Lazi kiadó, 2010
432 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632671284
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Nyirő József - A sibói bölény
Nyirő József - Az én népem
Nyirő József - Székely tragédia
Nyirő József - Jézusfaragó ember
Nyirő József - Madéfalvi veszedelem
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
NYIRŐ JÓZSEF szerző (Székelyzsombor, /ma Románia/ 1889. július 28. – Madrid, 1953. október 16.), erdélyi magyar író, kilépett katolikus pap, politikus, újságíró. 1944–45-ben a nyilaspuccs után a nyilas csonkaparlament (Törvényhozók Nemzeti Szövetsége) tagja volt, ő volt Sopronban a Szálasi-kormány utolsó sajtótermékének, az Eleven Újságnak a főszerkesztője, és a Nagynémet Birodalomba is követte a kormányt.

Művei elsősorban erdélyi témákkal foglalkoznak, kiadásukat a román és magyar kommunista rendszerek betiltották. Nyirő Józsefet, akárcsak Wass Albertet, a román kultúrpolitika több évtizede háborús bűnösnek, antiszemitának nevezi.
*

„Bizonyára nincs olyan magyar ember a világon, még a legszélsőségesebb kozmopolita nézeteket vallók között sem, akiben legalább egyszer ne merült volna fel a kérdés: hogyan veszíthettük el Erdélyt?

... Mert az nem kérdés, hogy nem is annyira elvették tőlünk, mint inkább elveszítettük.

Elveszítettük, mint egy pénztárcát, miközben ittas fővel tántorogtunk hazafelé a Monarchiához címzett kaszinóból, s amikor ránk virradt a reggel, másnaposan meredtünk magunk elé, és dühösek voltunk az egész világra, amely megcsalt és meglopott bennünket.

A hogyanra NYIRŐ JÓZSEF izgalmas regénye, a „Néma küzdelem” adja meg a választ, amely megrázó egyéni és közösségi sorsokon keresztül ábrázolja azt a korszakot, amely a Trianonhoz vezető út utolsó szegmensét kikövezte.”

Nyirő Józsefnek ez a műve 1944-ben jelent meg először, mintha a szerző előre megérezte volna, hogy Erdély hovatartozása hamarosan ismét „forró téma” lesz. Az lett.

Olyannyira, hogy hideg fővel még ma sem könnyű olvasni róla...

A Néma küzdelem ... „egy megrázó, nagyszabású mű, a „Madéfalvi veszedelem” után ismét a magyarság egy hősies, elszánt és bátor pillanatát idézi”...

*
A Lazi Kiadó gondozásában megjelent „Néma Küzdelem” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik az erdélyi szórvány magyarságról akarnak informálódni, a fennmaradásukért vívott napról napra megújuló néma küzdelmükről ebből a kötetből is megbizonyosodni.
*
Ajánlott még:

Jézusfaragó ember.
Néma küzdelem.
Madéfalvi veszedelem.
A sibói bölény.
Havasok könyve.
Kopjafák.
A csillagig érő emberek.
Mi az igazság Erdély esetében?
Az én népem.
Isten igájában.
Székelyek.
Hűség és áldozat - Nyirő József füveskönyve.
A zöld csillag. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
A székelykapu 3,200 Ft 2 880 Ft
Velünk élő Trianon Koltay Gábor 14,990 Ft 13 491 Ft
A csángóság eredete és története Szépvizi Balás Béla 2,300 Ft 2 070 Ft
A kőszívű ember fiai Jókai Mór 1,100 Ft 990 Ft
Erdélyi emlék Márai Sándor 3,499 Ft 3 150 Ft
A csodaszarvas Benedek Elek 3,900 Ft 3 510 Ft
Cyberkaland a CERN-ben Géczy János 990 Ft 891 Ft
Csoóri Sándor Görömbei András 3,200 Ft 2 880 Ft
Értelem és érzelem Jane Austen 2,500 Ft 2 250 Ft
A régi ház - puha borítós Tormay Cécile 2,400 Ft 2 160 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^