Politika

Kahler Frigyes - Sortüzek 1956 ANTIKVÁR

Sortüzek 1956 ANTIKVÁR

Kahler Frigyes

Igazságügyi Minisztérium Tényfeltáró Bizottság

Könyv
Antológia kiadó, 1993
218 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kahler Frigyes - Jogállam és diktatúra II.
Kahler Frigyes - Sortüzek 1956 ANTIKVÁR
Kahler Frigyes - III/III-as történelmi olvasókönyv 2 rész
Kahler Frigyes - A vörös ingovány foglyai
Kahler Frigyes - A kommunizmus hosszú árnyéka II.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Ízelítő az I. kötetből:
Bevezetés.
Általános megállapítások. Sortüzek 1956. október 23-tól 1956. december végéig.
A sortüzek vezénylői
A tárgyalt időszak sortüzei típusonként és kronológiai sorrendben
1956. november 4-e után bekövetkezett események
A fegyveres erők megszervezése a Kádár-kormány hatalomra jutása után
A fegyveres erők alkalmazása - sortüzek
A fegyveres erőszakszervezet továbbfejlesztése és a pártvezetés szerepe
Sortüzek 1956 - térkép
Dokumentumok

Ízelítő a II. kötetből:
Bevezetés
A sortüzek és a katonai diktatúra kérdéséhez
Sortüzek a politika eszköztárában
Adalékok a katonai diktatúra kérdéséhez a 3. hadtest tevékenységének tükrében
A megtorlás történetének kérdéséhez
Megtorlás a forradalom résztvevői ellen a jogtörténet tükrében
Ígéret és a valóság
A megtorlás személyi feltételei A büntetőeljárás átalakítása
A megtorlás stratégiája
Megtorlás büntetőeljáráson kívül
A menekültáradat
A magyar-osztrák kapcsolatok a forradalom előtt és alatt
A menekültáradat
Határsértések
Kik és hogyan őrizték a magyar-osztrák határt
Fegyveres beavatkozások, tűzharcok, sortüzek - 1956 (térkép)
Mellékletek - forrásszemelvények
Szakvélemény a karhatalmi szolgálati szabályzat biztosította lehetőségekről 1956-ban (Kopácsi Sándor szakvéleménye)
Javaslat a szükséges intézkedésekre - 1956. október 21.
Összefoglaló a 3. lövészhadtest forradalom alatti szervezetéről, tevékenységéről (Készítette: Horváth Miklós hadtörténész)
A 3. hadtest (Kecskemét) jelentése
A 66. vadászrepülő hadosztály jelentése
A 62. vadászrepülő-ezred (Kecskemét) jelentése
Tiszakécskei szemtanúk nyilatkozata
Varga Lajos: Tiszakécske 1956-ban - kézirat (Halottak és sebesültek névsora)
Janza Károly altábornagy jelentése
Janza Károly altábornagy, honvédelmi miniszter 1. számú parancsa
Tóth Lajos vezérőrnagy jelentése
A 2. csoportfőnökség jelentése A harckiképzési csoportfőnökség jelentése
A hadműveleti csoportfőnökség jelentése
A HM. titkárság összefoglaló jelentése
A Belügyminisztérium II. főosztályának tervezete a forradalomban résztvett személyek megtorlására
Dokumentumok a büntető eljárások hátterében tevékenykedő erők ismeretéhez
Levél Brusznyai Árpád ügyében
Az MSZMP Komárom megyei Végrehajtó Bizottságának kifogásait megfogalmazó levél és a BM Komárom megyei Rendőrkapitányságának kifogásai
Szovjet átirat a Soroksári úti harcok elesett katonáiról és a BM feljegyzései a Mecséri ezredes perről
Az MSZMP KB 1957. június 22-i üléséről készült jegyzőkönyv
Gyurkó Lajos vezérőrnagy jelentése Marosán György államminiszternek
Szemelvények a büntetőpolitikai határozat végrehajtásához
Szemelvény a Budapesti Rendőrfőkapitányság karhatalmi ezredének határszolgálatáról A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Látlelet 1956-2006 Szigethy Gábor 2,990 Ft 2 691 Ft
A világ megújítása Kollár Ferenc S.J. 2,990 Ft 2 691 Ft
A tűzmadár fénylő emléke Czigány Lóránt - Czigány Magda 3,990 Ft 3 591 Ft
Határ. Ok nélkül ANTIKVÁR Gróh Gáspár 1,990 Ft 1 791 Ft
Vakvágány 2. Horváth Gergely Krisztián (szerk.) 3,900 Ft 3 510 Ft
Baráthosi összes turáni könyve I-II. Baráthosi Balogh Benedek 16,990 Ft 15 291 Ft
Nyolcszázezer Bogár Ildikó 2,900 Ft 2 610 Ft
Tűz a havon CD Gryllus Dániel - Lackfi János 3,500 Ft 3 150 Ft
Kalotaszeg legszebb középori templomai Horváth Zoltán György - Gondos Béla 3,990 Ft 3 591 Ft
Alkonyvidék J.M.Coetzee 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^