Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Antropológia, Őstörténet

Dr. Grexa Gyula - A Csaba-monda és a székely hunhagyomány

A Csaba-monda és a székely hunhagyomány

Dr. Grexa Gyula

Könyv
Karpatia kiadó, 1922
62 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632127873
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Grexa Gyula - A Csaba-monda és a székely hunhagyomány
Dr. Grexa Gyula - A Csaba monda és a székely hunhagyomány
Dr. Grexa Gyula - A Csaba-monda és a székely hunhagyomány
Dr. Grexa Gyula - A Csaba monda és a székely hunhagyomány
Dr. Grexa Gyula - A Csaba-monda és a székely hunhagyomány
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Ez az 1922-ből való tanulmány a „Temetetlen múlt” című - a magyarság őstörténetét, kultúráját kutató - reprint sorozat első kötete.

*
Ennek megfelelően „A Csaba-monda és a Székely Hunhagyomány” című ezen kiadványt a magyarság őstörténete és kultúrája iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
**

Részlet a kiadványból:
A középkori magyar krónikák legnagyobb része a magyarok története előtt a hunok történetét adja, mint a magyarok őseinek történetét.

1. Hogy jöttek erre a gondolatra, mire támaszkodtak e hitükben krónikásaink?,
— ez volt az a kérdés, amely tudósaink egész sorát foglalkoztatta.

A nagy harc, amely a magyar hunmonda eredete körül a múlt század ötvenes éveiben kitört, — mondhatnánk: a harc Attila kincséért, — hat évtized múltán nyugvópontra jutott. Ha összegezzük a küzdelem eredményeit, látjuk, hogy a régi elmélet hívei, Wenzel Gusztáv, Toldy Ferenc, Szabó Károly, akik a hun-mondát ősi magyar hagyománynak tekintették, már a küzdelem első szakában az egész vonalon vereséget szenvedtek, s a harc azóta inkább csak a körül forgott, hogy

• Van-e a magyar hunmondának egyáltalán népi gyökére, élt-e egyáltalában a nép ajakán, nem puszta könyv-mondás-e, melyet tudós kölcsönzésekből csak a krónikások fantáziája rótt jegybe?

Tudósaink egyik csoportja, javarészt történészek és irodalomtörténészek, ezt az utóbbi álláspontot foglalták el; Hunfalvy Pál, Marczali Henrik, Riedl Frigyes idevágó nézetei a fődolgokban megegyeznek, csak egyes árnyalatokban és bizonyításmódjukban különböznek. De még ők is kénytelenek voltak elismerni, hogy a magyar hummonda némely részei szájhagyományon alapulnak. így Marczali Csabát mythikus alaknak tartja.

2. Riedl pedig Deléről úgy vélekedik, hogy még a XV. század végén is élhetett a nép ajkán, nem ugyan, mint mondai hős, hanem csak mint mesebeli kirá1y.

3. Ezt az engedményt meg kellett tenniök, mert nem lehetett kitérniök az elől, amit a források nyomatékosan megemlítenek, hogy t.i. közszájon forgó dolgokat jegyeznek föl.

4. Egyébként, ha ez irány képviselői talán túlságosan kétkedőleg tekintettek is a hun-mondára, nagy szolgálatot tettek a további kutatásnak akkor, amikor rámutattak arra, hogy a Hun-krónika szövegét ugyancsak meg kell rostálnunk, mielőtt monda-történeti szempontból tanulmányoznánk, mert tömérdek benne az olyan tudós, vagy inkább tudákos kölcsönzés, amely a nép ajkán élő monda nem csak hogy soha nem volt, de a népmonda természetéből kifolyólag soha nem is lehetett.

Viszont lehettek, sőt bizonyos, hogy voltak hagyományok és mondák, amelyeket a krónikás tudós gőgjében megvetett és nem méltatott följegyzésre. Még szerencse, ha legalább „a parasztok csalfa meséi” ellen hadakozva, egyáltalán megemlíti a mondát, mint hihetetlent (mint az Anonymus teszi Botond konstantinápolyi kalandjánál), de ki a megmondhatója, mennyi értékes mondai elem ment veszendőbe azért, mert a krónikás átallotta följegyezni azt, amit „más historiographus codexében nem talált”.

5. Nem vagyunk tehát abban a helyzetben, hogy a késői följegyzésben itt-ott még fölmerülő mondatöredékeket egyszerűen elvessük, pusztán azért, mert a Hunkrónika szövegében még nincsenek benne, s esetleg csak évszázadok múltán bukkannak föl.”
*
A kiadvány TARTALMA:

• A kérdés története;
• A megoldatlan probléma;
• Bleyer és Sebestyén ellentétes álláspontja;
• A hunmonda nem korábbi a honfoglalásnál;
• Erdély a honfoglalás előtt;
• Erdély megszállása és a székelyek;
• Dula és Belár;
• Isten kardja;
• Csaba-íre a Hadak útja;
• Csaba királyfi;
ÖSSZEFOGLALÁS;

Függelék:
• Király György elmélete;
• Fehér Géza elmélete;

*
„A Csaba Monda és a Székely Hunhagyomány” című ezen kiadványt a magyarság őstörténete és kultúrája, nemzetünk valódi történelme, társadalma, ősi hitvilága és mítoszai iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánljuk mellé:

A székelyek ősei és a székely magyarok.
Székely lovak.
A székelyek.
Székely őstörténelmünk kérdései.
Székely tündérország.
A régi Magyarország.
A középkori székely művészet kérdései.
Biri néni szakácskönyve.
Adalékok a székelyek régi történetéhez.
Csaba királyfi.
Székely népmesék.
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben
A Csíki székely krónika.
Magyar népmesék.
Székelyföld - A legendák világa 2013.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Földindulás Berde Mária 2,000 Ft 1 800 Ft
Magyar művészet és erdélyi művészet 1,400 Ft 1 260 Ft
A Fiatal Magyarország kora Farkas Gyula 3,200 Ft 2 880 Ft
A kegyelmi kiválasztásról Jakob Böhme 3,600 Ft 3 240 Ft
Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban Kucsera János 3,600 Ft 3 240 Ft
Különvélemény Illik Péter 4,830 Ft 4 347 Ft
Ábel Amerikában DVD Tamási Áron 2,990 Ft 2 691 Ft
Új korszak hajnalán Bárczi Zoltán 2,520 Ft 2 268 Ft
Kádár János s.k. Szőtsné Fritz Ágnes Banainé Balogh Katalin 1,990 Ft 1 791 Ft
Régi Kassa, álom Márai Sándor 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^