Hagyomány

Dr. Szádeczky Lajos - A Csíki székely krónika

A Csíki székely krónika

Dr. Szádeczky Lajos

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2013
252 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155242434
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Szádeczky Lajos - A Csíki székely krónika
Dr. Szádeczky Lajos - A Csíki székely krónika
Dr. Szádeczky Lajos - A Csíki székely krónika
Dr. Szádeczky Lajos - A Csíki székely krónika
Dr. Szádeczky Lajos - A Csíki székely krónika
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 300 Ft
Internetes ár: 4 505 Ft
A Csíki székely krónika a Sándor család genealógiája mellett foglalkozik a székely nemzet hun eredetével és ősi nemzetiségi szerkezetével.

Attila birodalmának szétesése után a hunok egy része a mai Székelyföldön telepedett le, örökségüket és a hivatalokat ágak és nemzetségek szerint osztották fel maguk között. Árpád előtt a legfőbb tisztségviselő a főrabonbán volt, aki a legfőbb papi és főbírói hatalommal bírt.

A főrabonbán székhelye a Székelyudvarhely melletti Budvár volt, itt hirdette ki a vallási és világi törvényeit a nemzeti áldozópohár használatával, itt adta ki a parancsait, szabta ki a büntetéseket, és gyakorolta fölséges jogait a nemzeti gyűlésében.

Az állítólagos krónika 1533-ban keletkezett, három példányban, 153 levél összefoglalásaként, Sándor Menyhért várában, Vacsárcsi és Csíkfalva között.

*
A csíki székely krónika” című ezen kiadványt az 1905-ben megjelent kötet iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik érdeklődéssel fordulnak olyan témakörökhöz, mint a csíki székely krónika eredete, pályafutása, Aranka György és a székely krónika, a Sándor család „tatár pere”, és a csíki székely krónika, a székely krónika és a Sándor genealógia, a rabonbánok áldozó pohara, a csíki krónika szerkesztője, a csíki krónika latin szövege 1796-ból, magyar fordítása és a magyarázó jegyzetek Aranka Györgytől 1797-ben, Sándor Zsigmond tiltakozó levele, valamint a nemzedékrendi táblázat...
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese.
*

Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben.
A magyar nemzet ősvallása.
A heraldika vezérfonala.
A parthus, hun-magyar scythákról.
Magyar mitológia.
A heraldika kézikönyve műszótárral
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 300 Ft
Internetes ár: 4 505 Ft
A per - Nagy Imre és társai 1958, 1989 4,500 Ft 4 050 Ft
Salvador Dali titkos élete Salvador Dali 3,999 Ft 3 600 Ft
Régi Balaton Kovács Emőke 3,490 Ft 3 141 Ft
Szabó Dezső enciklopédia Szőcs Zoltán 4,200 Ft 3 780 Ft
Székely anyám receptjei Szabó Szonja 1,800 Ft 1 620 Ft
Armales Transylvanorum - Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból Szálkai Tamás 2,900 Ft 2 610 Ft
A Noszty fiú esete Tóth Marival Mikszáth Kálmán 950 Ft 855 Ft
Magyarország ma és holnap ANTIKVÁR Granasztói György - Kodolányi Gyula (szerk.) 1,500 Ft 1 350 Ft
Végvári oroszlánok Cey-bert Róbert Gyula 3,800 Ft 3 420 Ft
Hitler után a második legnagyobb művész Massimiliano Parente 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^