Antropológia, Őstörténet

Aradi Éva - Indoszkíták

Indoszkíták

Aradi Éva

Könyv
Hun-idea kiadó, 2012
168 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789637014666
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Aradi Éva - A hunok Indiában - 3. bővített kiadás
Aradi Éva - Indoszkíták
Aradi Éva - Szkítáktól a Kárpát hazáig
Aradi Éva - Kushanok, heftaliták
Aradi Éva - A hunok Indiában
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
A kötet szerzője DR. ARADI ÉVA /lánykori néven: Rétfalvi Éva/ (Budapest, 1938, -) az ELTÉ-n végzett angol-magyar szakon. Közgazdász férjét Indiába helyezték, Bombayba, ahol nyolc évet töltöttek. 1976-ban kapott diplomát hindi nyelvből és indiai tudományokból /történelem, irodalom, filozófia, vallástörténet/. Hazajövetelük után 1978-ban doktorált az ELTÉ-n indiai irodalomból és hindi nyelvből.

Harminc éve foglalkozik magyarság-eredet kutatással, elsősorban indiai források alapján és elsősorban a fehér hunokkal kapcsolatban, akikről Indiában sok forrás található.
*

Aradi Éva 2005-ben megjelent, „A hunok Indiában”, majd a 2008-ban kiadott, „Egy szkíta nép: a kusánok” című könyveivel két nagy nép, illetve törzsszövetség indiai történetét dolgozta fel: a kusánokét és a heftalitákét.

Ez a 2012-ben kiadott „Indoszkíták” című könyve még régebbi három népcsoporttal foglalkozik, a több mint kétezer évvel ezelőtt Indiában megjelent indoszkítákkal és indopártusokkal, valamint az időszámításunk utáni első évszázadban hódító nyugati ksatrapákkal.

A szerző a könyv első részében e népek történetét írja le, a második rész az elsősorban Nyugat-Indiában élő utódaikkal foglalkozik. Gazdag képanyaggal mutatja be az indiai kutatásai alkalmából lefényképezett kőfeliratokat, sírköveket, várromot és a ma élő leszármazottak kézművességét.

A sírköveken lévő ábrázolások meglepően hasonlítanak a magyarság honfoglalás-kori fegyverzetéhez, viseletéhez. A szobrokon a Nap és a Holdsarló állandó jelenléte pedig a székely kapuk ábráit idézi.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• I. SZAKÁK: (Ókori írott források. Régészeti források.);

• II. AZ INDOSZKÍTÁK: (Moga /Kr.e. 80-60/. Vononesz és utódai (Kr.e. 75-65/. I. Azesz és dinasztiája. A mathuriai indoszkíták, másik nevükön: az északi ksatrapák /Kb. Kr.e. 10 - Kr.u. 40./. Az indopártusok. Az indoszkíták és indopártusok adminisztrációja és haditechnikája. Az indoszkíták és indopártusok építészete és művészete. Vallásuk.);

• III. A NYUGATI KSATRAPÁK: (A Ksaharáta dinasztiája. A Kardamaka dinasztia.);

• HATÁSUK, UTÓÉLETÜK:

• AZ INDOSZKÍTÁK UTÓDAI INDIÁBAN: (Utódaik a múltban. A jelenlegi utódok. Gudzsarát tartomány északi-nyugati része: Kács. Kács történelme. A kácsi múzeum. A pásztornép utódai.);

• FÜGGELÉK: Az andaui kőoszlop töredékes szövege;

• SUMMARY : The Sakas, Indoscythians, Indoparthians, and Wesrwn Ksatrapas;

*
Az „Indoszkíták” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a kb. kétezer évvel ezelőtt Baktriában, Kelet Indiában, Gandhárában és India északi, észak-nyugati részén megjelent indoszkítákkal, indopártusokkal és a nyugati ksatrapákkal szeretnének részletesebben is megismerkedni, információkat szerezni.
*
Ajánlott még Aradi Évától:

Egy szkíta nép: a Kusánok.
A hunok Indiában.
*

A magyar nemzet
Szkíta-magyar csomag a két kötet együtt
A Pilis titkai I.
Történelmünk központi titkai
A szkíta-magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében
Szumirok, szittyák, ősturánok A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
A nápolyi asszony Surányi Miklós 2,999 Ft 2 700 Ft
Kommunista arcélek Mindszenty József hercegprímás 3,990 Ft 3 591 Ft
Nimród gyűrűje Gönczi Tamás 7,990 Ft 7 191 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 2. Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
Ha velem jössz, veled megyek Molnár Miklós 2,400 Ft 2 160 Ft
Száztizenegy lábjegyzet Makovecz Imréről Makovecz Benjámin 2,950 Ft 2 655 Ft
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka Gönczi Tamás 8,990 Ft 8 091 Ft
Félni csak...kinek is lehet? Bunyevácz Zsuzsa 4,500 Ft 4 050 Ft
Magyarország pénzei az Árpádok korában Rupp Jakab 2,900 Ft 2 610 Ft
Az ősmagyarok mitológiája Bíró Lajos 8,500 Ft 7 650 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^