Antropológia, Őstörténet

Baráthosy-Balogh Benedek - Szumirok, szittyák, ősturánok

Szumirok, szittyák, ősturánok

Baráthosy-Balogh Benedek

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó,
ISBN 9786155144073
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Baráthosy-Balogh Benedek - Szumirok, szittyák, ősturánok
Baráthosy-Balogh Benedek - A magyarok kigyilkolása a Habsburgok alatt
Baráthosy-Balogh Benedek - A hunok három világbirodalma
Baráthosy-Balogh Benedek - Turáni regék és mondák a világ teremtéséről
Baráthosy-Balogh Benedek - Bolyongások a mandsur népek között
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
BARÁTHOSI-BALOGH BENEDEK szerző (Lécfalva, /ma Románia, Kovászna megye/ 1870. április 4. – Budapest, 1945. február 3.) néprajzkutató és közíró.

1892 és 1897 között a Wesselényi család házitanítója volt. Gyűjtőútjai során bejárta Ázsia és Európa jelentős részét. A Dai Nippon 3 kötete számít első műveinek, 1906-ban jelent meg. Ennek újabb kiadása, Kelet csodái címmel még az évben megjelent. 1926-ban kezdték kiadni a Baráthosi Turáni Könyvei című 24 kötetre tervezett sorozatot, 1931-ben már 13 meg is jelent belőle, a következő években pedig további 5 - öt adtak ki. Kötetei a kutatóútjairól és az azokból leszűrt következtetésekről szólnak.
*
Részletek az ELŐSZÓ - ból:
A kötet (...) az újra életre keltett, majd tízezer éves múlt idők olyan új világát tárja elénk, amellyel semmiféle idegenfajta élete és semmiféle raffináltan kieszelt mese nem versenyezhet.

És mégis ez a kötet eltér a eddigiektől. Turáni könyvsorozatom a turáni igazságokat nyújtja. Ennek pedig legősibb fundamentuma az, amit most vagyok elmondandó.

Így kötelességem az összes bizonyító tényeket és körülményeket a legnagyobb becsületességgel felemlegetni.

Ezért tán az eddigieknél valamivel nehezebb olvasmány lesz ez a könyvem. Kérem olvasóimat, hogy szenteljenek valamivel nagyobb figyelmet és türelmet e kötetnek, hiszen mindaz, amit itt elmondok, nemzetünk és fajtánk olyan ősi nemeslevele, amelynek elvitatására hiába állottak sorompóba a más nemzetek legkiválóbb koponyái. A harcnak az lett a vége, hogy nem az övék, de a miénk ez a kincs, a miénk az a dicsőség, hogy a mai kultúrember kialakulhatott, és a miénk annak a sok ezer esztendőnek az eltemetett története, amely megelőzte a mai szereplő világúr népek, illetve népfaj alig pár évezredes uralmát.

Csak ezek tudása teszi megérthetővé a turáni lélek nagyságát és mélységét.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• I. ŐSTURÁNOK;

• II. SZUMIROK;
(1. A szumir föld. 2. A szumirok kora. 3. A szumir nép. 4. A szumir nyelv. 5. A szumirok története. 6-7. A szumirok hitvilága. 8. A szumir nép élete. 9. Állam, társadalom, ember. 10. Tudomány, irodalom, művészet.);

• III. SZITTYÁK:
(1. Történeti áttekintés. 2. A szittya nép élete.);

*
A „Szumirok, szittyák, ősturánok” című ezen kiadványt az 1929-ben kiadott kötet és annak őstörténeti aspektusai iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta-magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
Ősi intézményeink.
Erdély nevezetesebb családai
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei
A Csíksomylói Kegyszobor története
A középkori magyar címertan jelképezése
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai
Magyar régiségek
Az ismeretlen népmese
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III kötet egyben
A Csíki székely krónika
A magyar nemzet ősvallása
A heraldika vezérfonala
A parthus, hun-magyar scythákról
Magyar mitológia
A heraldika kézikönyve műszótárral
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Benső útjaimon Shirley MacLaine 2,690 Ft 2 421 Ft
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka Gönczi Tamás 8,990 Ft 8 091 Ft
Egyiptomi mágia E. A. Wallis Budge 1,700 Ft 1 530 Ft
Szavaink a múltból Varga Csaba 2,600 Ft 2 340 Ft
A fény festője Turonyi István 1,500 Ft 1 350 Ft
Egyharmad opera Borsa István 3,800 Ft 3 420 Ft
Márai Sándor Kakuszi B. Péter 2,000 Ft 1 800 Ft
Hála, öröm, boldogság Váradi Tibor 3,000 Ft 2 700 Ft
Jel jel jel avagy az ABC 30.000 éves története Varga Csaba 3,600 Ft 3 240 Ft
Székely szótár küssebb és nagyobbacska gyermekeknek és cinkáknak Sántha Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^