Történelem

Grandpierre K. Endre - Történelmünk központi titkai

Történelmünk központi titkai

Grandpierre K. Endre

Könyv
2011
384 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789637707001
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Grandpierre K. Endre - Királygyilkosságok
Grandpierre K. Endre - Aranykincsek hulltak a Hargitára
Grandpierre K. Endre - Az ördög apostolai
Grandpierre K. Endre - Atilla és a hunok
Grandpierre K. Endre - Történelmünk központi titkai
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
GRANDPIERRE K. ENDRE szerző (1916-2003) Erdélyben, anyai ágon székely családban nőtt fel. Az először 1962-ben megjelent, „Az Ördög és apostolai” című, Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér ifjúságáról írt regényét a három legzseniálisabb magyar regény közé sorolta a kritika. Nagyrészt az ő kitartó munkájának köszönhető, hogy évszázados lappangás után a „Tarih-i Üngürüsz” című őskrónikánk is megjelent. Kimutatta, hogy ez az őskrónikánk Árpádék visszajövetele előtt íródott, és bebizonyította a magyarság Kárpát-medencei őshonosságát.

Legismertebb művei, mint például az „Aranykincsek hulltak a Hargitára”, a „Királygyilkosságok”, „A magyarok Istenének elrablása”, az „Anonymus titkainak nyomában” és a „Történelmünk központi titkai” füzetsorozat, amelynek ez a könyv az első, könyv alakban történt, javított és bővített megjelenése, a legnépszerűbb és legnagyobb becsült szerzők közé emelték.
*
„Csodálattal és elismeréssel gondolunk Grandpierre K. Endrére történelmünk eddig eltitkolt eseményeinek olvasása után... bebizonyította, hogy el kell ismernünk őt korunk legkiválóbb történelmi nyomozójának”.
(Prof. Badiny Jós Ferenc)

„Méltán foglalhatna el megfelelő helyet a magyar történelemkutatás díszpáholyában”.
(Bakay Kornél, őstörténész)

„Ez egy forradalmi könyv. Ez az első igazi, forradalmi könyv az emberiség életében. Úgy dönti meg a tabukat, mintha sohasem lettek volna, azzal, hogy kimutatja képtelenségüket, valótlanságukat. És eközben kigyújtja bennünk egy igazibb élet áramköreit”.
(Grandpierre Attila, csillagász, zenész a „Történelmünk központi titkai” című könyvről)
*
• Ismerjük-e a magyar történelmet?

A köztudatban élő kép szerint igen, hiszen a hivatalos történetírás és az iskolában tanultak összhangban állnak. A közkeletű kép szerint a magyar történelem Szent Istvánnal kezdődött. Márpedig a valóságban történelmünknek a legmeghatározóbb, életfontosságú kérdései Szent István előtt dőltek el.

Szent Istvánig Magyarország sok évezredes múltra visszatekinthető világhatalom volt; azóta Magyarország súlya lassan, de következetesen csökken, nemcsak terjedelmében, de magyarságában is. Ez a kulcsfontosságú könyv, amely 1996-ban tíz füzetben látott napvilágot, és amely most először kerül könyvalakban az olvasóközönség elé, alaposan kiegészítve és javítva, az első, amelyik átfogó képet ad a magyar történelem olyan központi kérdéseiről, amelyek felvetése is a közelmúltig tabunak számított.

Ez a könyv minden magyar nyelven megjelent mű között a legfőbb szellemi erőforrás a magyarság teljes szellemi épségének visszaszerzéséhez. Ha a magyarság legjobb része megtanul küzdeni a magyar történelem feletti önrendelkezés visszaszerzéséért, ez a könyv lesz jövőnk legfontosabb alapműve, a magyarság legnagyobb szellemi kincse.
(Grandpierre Attila)
*
Történelmünk központi titkai az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• ELŐSZÓ (Grandpierre Attila)

• 1. MI AZ IGAZSÁG AZ ÁRPÁDI BEJÖVETEL KÖRÜL? Ellentmondó, rejtélyes jelenségek a „honfoglalás” körül;

• 2. HOL VAN A MAGYAR ŐSHAZA? - AZ őshazakutatás csődje;

• 3. ŐSHAZAKUTATÁS - MIÓTA ÉL NEMZET E HAZÁN?

• 4. ŐSHAZAKUTATÁS - ISTEN SZAVA a magyar nép szava. Az ősi magyar népfelségjog virágzása és hanyatlása;

• 5. A MAGYAR ŐSVALLÁS TÖRTÉNELMI ALAPJAI;

• 6. TÍZEZER ÉVI KÜZDELEM A MAGYAR ŐSHAZÁÉRT;

• 7. A MAGYARSÁG ŐSEREDETE;

• 8. ÁRPÁD KIREKESZTÉSE AZ ÁRPÁD-HÁZBÓL. Magyar királyok új rendje;

• 9. ISTENNYOMOK HÉT ÖLNYI POR ALATT. I. Amit a magyar ősvallásról tudni kell;

• 10. ISTENNYOMOK HÉT ÖLNYI POR ALATT. II. Az élet vallása;

ÖSSZESÍTETT IRODALOMJEGYZÉK,
NÉVMUTATÓ, TÁRGYMUTATÓ, SHORT SUMMARY.

*
A „Történelmünk Központi Titkai” című ezen korszakalkotó alapművet azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a több mint ezer éve a magyarságot érintő csapásokra keresik a válaszokat, leleplezve a csapások mibenlétét, történelmünk központi titkait, így elvileg megkezdődhet az ellenük való védekezés is, és válasz adható a legnagyobb kérdésre, hogy ha az emberiség évezredek óta rossz, emberellenes irányba halad, hogyan zökkenhet helyre az idő - történelmünknek ezer éven át a köztudatból kiiktatott központi titkainak feltárásával -, a rossz irány előtti jó irányba.

A kötet ajánlható mindenkinek, mert választ ad a magyarság és az emberiség évezredes, máig megoldhatatlan alapkérdéseire, útmutatóul szolgál nemcsak a magyarság, hanem az egész emberiség számára, amellyel együtt életerős és hatékony történelemszemléletet is ad.

*
Ajánlott még:

Piliscsillag, Napcsillag.
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép.
Atilla és a hunok.
Szkíta-magyar múltunk ragyogása.
Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő
A magyarok istenének elrablása.
Királyi mágusok ősnépe a Magyar.
A Szent Grál keresése.

Kiemelten ajánljuk mellé:

A 10.000. éves magyar kontinuitás
Világkatasztrófák.
Az időkód II. - Jézuspasszport.
Az időkód.
Az Időkód I.-II. a két kötet egyben.
Koppány - Somogy hercege.
A szkíta-magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
A hunok három világbirodalma.
Ősi intézményeink.


Ajánljuk mellé:
A magyarság igaz őstörténelme
Az ősmagyarok mitológiája
A magyar tündérvallás
A maja Uroborosz
Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa
Két indigó-könyv együtt
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka
A Magyar MU - A teljes Csicsáky-hagyaték
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia
Belső Föld Almanach
Az Anunnakik titkos története
Piliscsillag Napcsillag A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
A helyzet magaslatán Danielle Steel 2,699 Ft 2 430 Ft
Amerikai diktatúra Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Álom doktor (2019-es kiadás) Stephen King 4,999 Ft 4 500 Ft
Az időutazás 7 titka Von Braschler 4,500 Ft 4 050 Ft
Akit a mozdony füstje megcsapott Moldova György 3,000 Ft 2 700 Ft
Akik gyerekek maradnak Papp-Für Lajos 3,900 Ft 3 510 Ft
Az altaji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra Csengery Antal 1,900 Ft 1 710 Ft
Vallási szavak kisszótára Erdős Attila Kiss Gábor 1,990 Ft 1 791 Ft
Bevezetés a szellemtörténetbe Joó Tibor 2,600 Ft 2 340 Ft
Rák-könyvecske vagy útmutatás az okossággal ellenkező gyermeknevelésre Salzmann Christian Gotthilf 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^