Antropológia, Őstörténet

Marton Veronika - A sumir kultúra története

A sumir kultúra története

Marton Veronika

Könyv
2000
134 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
EAN 5999636408524
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Marton Veronika - A pártusok, a sivatag lovagjai - a magyarság nemzetalkotói
Marton Veronika - A Káldeai teremtés-mítosz
Marton Veronika - Az ékírás története
Marton Veronika - A napkeleti pecsétnyomók és pecséthengerek
Marton Veronika - I. András király korabeli imák
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
A Kaspi-Aral térségből a vízözönt túlélő al-Ubaid, Arattából az uruki és a Kárpát-medencéből a Jemdet Nasr embercsoportok összeolvadásából létrejött sumír népesség hozta létre a mindmáig kisugárzó káld-sumir kultúrát.

Ennek ékírásos jeleivel kezdődött Kr. e. 3500 körül az írott forrásokra támaszkodó történelem.
*
A kötet TARTALMA:

• ELŐZMÉNYEK;
• MUNKÁLKODÁS A FINNUGOR NYELVELMÉLET létrehozásán;
• A FINNUGOR ELMÉLET GYŐZELME Magyarországon;
• A SUMIR NYELVVITA;
• A SUMIR NYELVVITA MAGYARORSZÁGON;
• A FOLYAMKÖZI ÁSATÁSOK IDŐRENDI ÁTTEKINTÉSE
• A SUMIR NÉP KIALAKULÁSA;
• A SUMIR ELNEVEZÉS;
• A SUMIR NÉP TÖRTÉNETE;
• A SUMIR UTÓDOK VÁNDORLÁSA;
• A FOLYAMKÖZ KULTÚRÁJA;
• A SUMIR VALLÁS ÉS MITOLÓGIA;
• A SUMIR VILÁGKÉP;
• A KOZMOSZ TANÍTÁSA;
• SUMIR MITOLÓGIAI ALAPFOGALMAK;

*
Ennek megfelelően „A SUMIR KULTÚRA története” című ezen kiadványt a káld-sumir kultúra kialakulása iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

A pártusok, a sivatag lovagjai - a magyarság nemzetalkotói.
A somogyi rovásírásos kövek.
Az ékírás története.
A napkeleti pecsétnyomók és pecséthengerek.
I. András király korabeli imák.
A Káldeai teremtés-mítosz.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Ember lenni mindég, minden körülményben Acsády György 1,500 Ft 1 350 Ft
Hol rejtőznek a magyar táltosok? Marton Veronika 2,990 Ft 2 691 Ft
Magyar hieroglif írás Varga Géza 12,000 Ft 10 800 Ft
Zsidó közmondások Sári László szerk. 2,900 Ft 2 610 Ft
Göbekli Tepe és a Szfinx misztikuma csomag - 2 könyv együtt kedvezménnyel Andrew Collins 10,980 Ft 9 882 Ft
Büntetőterület Takács Tibor 3,490 Ft 3 141 Ft
A Magyar MU - A teljes Csicsáky-hagyaték - UTOLSÓ PÉLDÁNYOK Csicsáky Jenő 4,990 Ft 4 491 Ft
Az ékírás története Marton Veronika 2,200 Ft 1 980 Ft
Egyiptomi mágia E. A. Wallis Budge 1,700 Ft 1 530 Ft
Az igazság fényében Abdrushin 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^