Antropológia, Őstörténet

Csáji László Koppány - A sztyeppei civilizáció és a magyarság

A sztyeppei civilizáció és a magyarság

Csáji László Koppány

Adalékok az eurázsiai sztyeppei civilizáció kutatásához,a magyar őstörténet-kutatás gyökeres változásához, illetve a sztyeppei vagy sztyeppei eredetű népek etnogenezis-kutatásához (illusztrációként az indiai kapocs rövid bemutatásával)

Könyv
Napkút kiadó kiadó,
ISBN 9789632631752
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Csáji László Koppány - Tündérek kihalófélben 3 kötet
Csáji László Koppány - A sztyeppei civilizáció és a magyarság
Csáji László Koppány - Tündérek kihalófélben 3 kötet
Csáji László Koppány - A sztyeppei civilizáció és a magyarság
Csáji László Koppány - Tündérek kihalófélben 3 kötet
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 891 Ft
Aki nem tudja, hogy honnan jött, az azt sem tudja, hogy hová megy!

A sztyeppei lovasnomád népek családjába tartozó magyarság több évezredes kulturális és etnikai közösségben a lovasnépekkel a sztyeppei civilizáció részese volt.

Évezredeken át éltünk együtt a szkítákkal, a hunokkal, az avarokkal és megannyi más néppel a sztyeppén. Olyan organikus kulturális egységben, hogy a sztyeppei népeket méltán tekinthetjük rokonainknak, hiszen különböző mértékben etnikai, kulturális és történelmi kapcsolatban vagyunk mindegyikükkel.

Valaha egy-egy közösségben a legnagyobb büntetések közé tartozott az ún. kiközösítés. Amennyiben pedig magát közösítette ki valaki, azzal az öngyilkosság egy lassúbb, keservesebb formáját választotta.

- Azonban nem ezt teszi-e a magyarság néhány csoportja akkor, amikor az őstörténeti bulvársajtónak felülve megpróbálja magát kiközösíteni a reá rajongva néző finnugor rokon népei, nyelvrokonai közül?

A közösségvállalás a finnugor népekkel nem azt jelenti, hogy a magyarság ne lehetett volna részese a nagy, sztyeppei civilizációnak és etnokulturális folyamatoknak!

- És nem éppen ezt az önkiközösítést végzi-e a magyarság néhány más, az újító tudományosságot nem ismerő, szűk látókörű, több évtizede megcáfolt eredményeket szajkózó csoportja, amikor Bálint Csanád, Czeglédy Károly, Erdélyi István, Fodor István, Györffy György, Harmatta János, Rédei Károly, Róna-Tas András és Veres Péter, illetve oly sok más kutató újabb eredményeit visszhangtalanul hagyva oktrojál a régészeti adatokkal és a történelmi forrásokkal ellentmondó halász-vadász és gyűjtögető életmódot, illetve képtelen élőhelyeket a magyarság számára?!

A szerző a tudatlanság mindkét válfajával szembeszáll.

*
A sztyeppei civilizáció” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a könyv forgatásakor keresik az adalékokat az eurázsiai sztyeppei civilizáció kutatásához, a magyar őstörténet - kutatás gyökeres változásához, illetve a sztyeppei, vagy a sztyeppei eredetű népek etnogenezis kutatásához.

Ezeket továbbgondolva kialakítják - a nem is olyan könnyű - álláspontjukat a sztyeppei, vagy a finnugor eredettel kapcsolatban.
*
A sorozat további ajánlott kötetei:
Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában.
Lovasnomád birodalmak és városlakók.
Rejtélyek országa.
Avarok, bolgárok, magyarok. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 891 Ft
Királyi mágusok ősnépe a Magyar Grandpierre Attila 1,700 Ft 1 530 Ft
A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig gróf Zichy István 3,200 Ft 2 880 Ft
A parthus, hun-magyar scythákról Beleházi id. Bartal György 1,900 Ft 1 710 Ft
Mesetudomány és vallástörténet Honti János 1,450 Ft 1 305 Ft
Jobbközéparányok Tóth Gy. László 2,300 Ft 2 070 Ft
Burgenland álarc nélkül Dabas Rezső 3,200 Ft 2 880 Ft
A személyiség ereje Sylvia Löhken 3,600 Ft 3 240 Ft
A Szfinx eredete Robert Bauval Robert M. Schoch PhD 5,990 Ft 5 391 Ft
A magyar nyelvtörténet kézikönyve Kiss Jenő és Pusztai Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
Angyalok a Bibliában Kiss Bernadett 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^