A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton kézbesíti!

Antropológia, Őstörténet

Petrik István - Rejtélyek országa

Rejtélyek országa

Petrik István

A kazár királyság és a kazár-magyar kapcsolatok rövid története

Könyv
Napkút kiadó kiadó,
ISBN 9789632630069
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Petrik István - Rejtélyek országa
Petrik István - Rejtélyek országa
Petrik István - Rejtélyek országa
Petrik István - Rejtélyek országa
Petrik István - Rejtélyek országa
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 891 Ft
Hiánypótló, régóta várt tudományos ismeretterjesztő kötetet tart kezében az olvasó.

A kazárok - akikről a honfoglalást megelőző századokkal kapcsolatban oly sok szó esik - sokkal kevésbé ismert nép, mintsem gondolnánk.

Nyelvemlékük csekély száma miatt a közelmúltig még azon is vitatkoztak a nyelvészek, hogy vajon csuvasos (r-török) vagy köztörök (z-török) jellegű nyelvet beszéltek-e. Ma már az előbbi tűnik elfogadottabbnak, és a nép eredeti etnonimjét gaszar/kaszarnak rekonstruálják.

Az, hogy a vezető rétegük a VIII. század fordulóján felvette a zsidó vallást - távolságot tartva ezzel a keresztény Bizánctól és a délről előre törő araboktól is - szintén köztudott, mint ahogyan az is, hogy a Belső- és Közép-Ázsia felett uralkodó türköktől a VII. század közepén függetlenedő, a Volga, a Don és a Kaukázus közötti török állam lényegileg a Kaszpi-tenger és a Fekete-tenger között terült el. Központja valahol a Volga (Etil) alsó folyásánál lehetett. Éppen elődeink, a magyarok ellen építették fel nyugaton Sarkel erődjét a IX. században.

Nagyjából ennyi az, amit illik tudni a kazárokról. Még a szakavatott régészek, történészek, nyelvészek sem tudnak sokkal többet. Pedig a honfoglaló magyarság elhelyezkedésének, történelmi útjának vizsgálata során kulcskérdés, hogy a kazárokkal milyen viszonyban voltak elődeink és hozzájuk képest hol feltételezzük a lakóhelyünket. Sajnos még ez utóbbi kérdés is az egymásnak ellentmondó elméletek heves vitáiban érlelődik, kevés támpontunk van.

Mindazonáltal a kazárok behatóbb ismerete nélkül nemigen várható továbblépés a magyar őstörténet honfoglalást megelőző kétszázötven évének kutatásában.

A szerző, akinek sok évtizedes kutatómunkája során sikerült összegyűjtenie azt, amit a hazai és nemzetközi szakirodalom a kazárokról tartalmaz, éppen arra vállalkozik, hogy bemutassa mindazt, amit a kazárok történelméről, nyelvéről, kultúrájáról, társadalmáról a szakirodalom eddig feltárt, és azt is, amiről még vitatkozik.

Magyar nyelven hasonló vállalkozás még nem jelent meg.
Ajánljuk mindazoknak, akik a magyar őstörténet iránt komplexitásában érdeklődnek.

*
Rejtélyek országa.” című ezen kiadványt a kazár királyság, amelynek vezető rétege felvette a zsidó vallást, és a kazár-magyar kapcsolatok rövid története iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

A sorozat további kötetei:
Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában
Lovasnomád birodalmak és városlakók
A sztyeppei civilizáció
Avarok, bolgárok, magyarok A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 891 Ft
Őseink Fényvallása Bíró Lajos 5,500 Ft 4 950 Ft
Szabadkőműves béklyóban - keménytáblás Raffay Ernő 3,990 Ft 3 591 Ft
Heritage of scribes Hosszú Gábor 1,999 Ft 1 800 Ft
Magyarok a honfoglalás korában Sudár Balázs 3,490 Ft 3 141 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Hogyan alkották meg a zsidó népet? Shlomo Sand 3,990 Ft 3 591 Ft
A magyar Jézus és eltitkolt tanításai Bíró Lajos 5,990 Ft 5 391 Ft
A hunok és magyarok Fischer Károly Antal 1,900 Ft 1 710 Ft
Ritka magyar őstörténeti források 6,990 Ft 6 291 Ft
A magyarság igaz őstörténelme Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^