Antropológia, Őstörténet

Vincze Ferenc - Avarok, bolgárok, magyarok

Avarok, bolgárok, magyarok

Vincze Ferenc

Ómultunk tára sorozat

Könyv
Napkút kiadó kiadó, 2009
188 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789632631042
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Vincze Ferenc - Avarok, bolgárok, magyarok
Vincze Ferenc - Avarok, bolgárok, magyarok
Vincze Ferenc - Avarok, bolgárok, magyarok
Vincze Ferenc - Avarok, bolgárok, magyarok
Vincze Ferenc - Avarok, bolgárok, magyarok
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 790 Ft
Internetes ár: 1 611 Ft
1990 előtt a bolgár és a magyar régészek gyakran, sőt több-kevesebb rendszerességgel Magyarországon is és Bulgáriában is egyaránt találkoztak, hogy kicseréljék gondolataikat a feltárt leletekről.

Ez a kapcsolat azonban a politikai és tudományszervezési változások miatt megszakadt. 2009 tavaszán aztán a magyar és a bolgár régészek, antropológusok, történészek végre újra találkozhattak Szófiában.

Az „AVAROK, BOLGÁROK, MAGYAROK” című kötet az ott magyar részről elhangzott régészeti előadások kibővített szövegeit adja közre. Számunkra kölcsönösen fontos az avar, az ősbolgár, valamint a honfoglaló magyar régészeti emlékek kutatása, hiszen egykoron ezek a népek igen szoros politikai, gazdasági kapcsolatban éltek egymással a Duna-medencében.

Ennek folyománya lehet az, hogy a mai európai népek közül – genetikai tekintetben – hozzánk legközelebb éppen a bolgárok állnak.

*
Az „AVAROK, BOLGÁROK, MAGYAROK” című ezen kiadványt a Szófiában 2009-ben magyar részről elhangzott régészeti előadások kibővített szövegei iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik közelebbről is szeretnének megismerkedni az avar, az ősbolgár, valamint a honfoglaló magyar régészeti emlékek kutatásával, hiszen ezek a népek igen szoros politikai, gazdasági kapcsolatban éltek egymással a Duna-medencében.
*
A sorozat további ajánlott kötetei:

Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában.
Lovasnomád birodalmak és városlakók.
A sztyeppei civilizáció.
Rejtélyek országa. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 790 Ft
Internetes ár: 1 611 Ft
Bajtai kisbetyárok Drozdy Győző 2,800 Ft 2 520 Ft
Okkult elemek a magyarság életében Tordai Vilmos 2,500 Ft 2 250 Ft
Elhallgatott történelem Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Nimród gyűrűje Gönczi Tamás 7,990 Ft 7 191 Ft
Hagyomány és magyarság Baranyi Tibor Imre 3,500 Ft 3 150 Ft
Piliscsillag, Napcsillag Gönczi Tamás 7,990 Ft 7 191 Ft
Maszájok DVD Olivier Dazat 2,500 Ft 2 250 Ft
Katyika meg matyika Kóka Rozália 2,500 Ft 2 250 Ft
Az ősmagyarok mitológiája Bíró Lajos 8,500 Ft 7 650 Ft
Időkortyolók a Pilisben Szőke István Attila 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^