Antropológia, Őstörténet

Szultan Talevics Katancsijev - Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában

Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában

Szultan Talevics Katancsijev

Ómultunk tára sorozat

Könyv
Napkút kiadó kiadó, 2009
88 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632630571
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Szultan Talevics Katancsijev - Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában
Szultan Talevics Katancsijev - Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában
Szultan Talevics Katancsijev - Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában
Szultan Talevics Katancsijev - Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában
Szultan Talevics Katancsijev - Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 990 Ft
Kunok, kipcsakok - a sztyeppe középkori történelmében kulcsszerepet játszó népesség családi kapcsolatai elevenednek meg ebben a kötetben.

Katancsijev Szultan Talevics észak-kaukázusi (azon belül is kabard-balkáriai) családtörténész ugyanis a XIII-XIV. századi kunok történelmi szerepét, etnikai és politikai folyamatait főleg a kun előkelők házassági kapcsolatai és a későbbi családtörténetükön keresztül láttatja.

A szerző maga is a Magyarországon 1241-ben meggyilkolt Kötöny kun vezér (kán) nemzetségének leszármazottja; azon a földön él, ahol Besse János, a híres magyar néprajzkutató utazó járt a XIX. század elején, hogy felkeresse az őseink leszármazottait, az általa feltételezett rokonainkat.

A kunok jelentős része a XIII. században nemcsak Magyarországra települt be, hanem a Kaukázus északi előterébe és a Balkánra is jutott belőlük, sőt, az egykori orosz fejedelemségek - akikkel hosszú ideig hadakoztak - szintén befogadtak egyes kunokat, akik az előkelő családokba is beházasodtak.

Kun volt például Alekszandr Jaroszlavics Nyevszkijnek, 1242-ben, a „jégcsatában” a livóniai német lovagrend hadseregét leverő vezérnek az egyik nagyanyja, de családi kapcsolatok fűzték a kun fejedelmeket például Borisz Godunov cárhoz is. Minderről szinte semmit sem tud az érdeklődő magyar közvélemény.

A szerző bőven értekezik könyvében az észak-kaukázusi családok és nemzetségek egymás közötti kapcsolatairól, a jellegzetes családi szokásokról, amelyeket a forráskutatásai és a saját tapasztalatai révén ismertet, hiszen ő maga egyben adatközlő is, nem csupán kutató. Ezekről a családi szálakról hazánkban még a szakirodalom is keveset tud.

A kötet előszavában Erdélyi István régész, történész ad a Kárpát-medencei kunokról, azok betöréseiről, majd a király általi behívásukról és történetükről rövid tájékoztatást, szakirodalmi utalásokkal.

A sorozat jelen kötete kissé rendhagyó, hiszen nem egy - a hazánkban vagy nemzetközileg elismert - tudós szerző műve, hanem egy, a saját családját, nemzetségét és őseit kutató észak-kaukázusi családtörténész életművének az összefoglalása. A témája azonban teljes mértékben beleillik az elképzeléseinkbe, hiszen számunkra, a magyarok számára is jelentős délkelet-európai és a magyarság egyik fontos alkotórészét is képező kunok középkori családi kapcsolatairól szól.

Teszi ezt bevallottan szubjektív stílusban és a magyar szakirodalomtól sokszor eltérő következtetésre jutó orosz nyelvű munkák alapján, azokat idézve; nem tankönyvnek vagy tudományos összefoglalásnak készült, hanem egy fontos sztyeppei nép feloldódásának egyéni értelmezését olvashatjuk benne.

*
A „Kun Vezérek Leszármazottai Kelet-Európában” című ezen kiadványt a kunok, a kipcsakok, vagyis a sztyeppe középkori történelmében kulcsszerepet játszó ezen népesség, és a vezérei leszármazottjai iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánljuk még a sorozat további köteteit is:

Lovasnomád birodalmak és városlakók.
A sztyeppei civilizáció.
Rejtélyek országa.
Avarok, bolgárok, magyarok. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 990 Ft
Olofsson Placid 100 Olofsson Placid atya 2,600 Ft 2 340 Ft
Székelyek Száraz Miklós György 3,999 Ft 3 600 Ft
A lélek rejtélyeiről Rudolf Steiner 2,700 Ft 2 430 Ft
Mivé lettél, mivé leszel csángó magyar? Jakab Attila 2,600 Ft 2 340 Ft
A Csaba-monda és a székely hunhagyomány Dr. Grexa Gyula 2,500 Ft 2 250 Ft
Trianon utóélete Szidiropulosz Archimédész 3,200 Ft 2 880 Ft
Égető Eszter 2. Németh László 2,500 Ft 2 250 Ft
A német újrafegyverkezés és a hidegháború 1945-1969 Maruzsa Zoltán 2,700 Ft 2 430 Ft
Erdélyi finomságok Szászné Bene Ilonka 2,200 Ft 1 980 Ft
Az öt év csodája Kerner Tibor 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^