Irodalom

Nyirő József - Halhatatlan élet

Halhatatlan élet

Nyirő József

Könyv
Lazi kiadó, 2009
200 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789632670706
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Nyirő József - Júlia szép leány
Nyirő József - Székely tragédia
Nyirő József - Íme, az emberek!
Nyirő József - Jézusfaragó ember
Nyirő József - Néma küzdelem
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Az élet halhatatlanságára utaló faluregény a „HALHATATLAN ÉLET” című kiadvány, a családiasság, az összetartás eposza.

A kötet a székely falu idilli képét rajzolja meg, a csavaros eszű és mindig tréfálkozó Bojzás Küs Dani és Péter Anikó szerelmének hátteréül. Dani „jókedvű, mókás, furfangos, tréfacsináló kolontos”, igazi Uz Bence-féle góbé. Az ő legénnyé serdülése, szerelme, házasságkötése, apává válása adják a regény vezérfonalát, amelyet vidám és szomorú történetek váltakozva tarkítanak, ahogyan Dani küzd a mindennapi kenyérért és megélhetésért, vagy éppen a román hatalom helyi képviselőivel.

NYIRŐ JÓZSEF az egyszerű falusi élet mindennapjaiban kívánja felmutatni az élet szépségeit és erejét. A mű középpontjában - címének megfelelően - a „halhatatlan élet”áll, a születés és halál körforgása, amely örök és elpusztíthatatlan. A regény amolyan könnyű, szórakoztató olvasmány, a szereplők állandóan tréfálják egymást, a konfliktusok vígjátékba illően megoldódnak, csupán az utolsó oldalakon komorul el a történet, amikor kitör a háború és Danit behívják katonának.

A tragikumot sejtető vég ellenére az író mégis azt mondja, hogy az egyes ember az elpusztulhat, de a nemzet, a székely - magyar nép elpusztíthatatlan.

Nyirő írói eszköztárának egész gazdagsága felvonul:

- a remek jelenetező képessége és dramaturgiai hajlama,
- panteista életimádata,
- mélyen átélt istenhite,
- a székely népi misztika ismerete,
- természetet megszemélyesítő hajlama,
- pazar élőnyelv-imitációja,
- finom lélektani megfigyeléseinek az árnyaltsága,
- nyelvi jellemábrázoló tehetsége,
- természetfestő ereje,
amelyek kifogyhatatlan mesélőkedvvel és népszeretettel párosulnak.

Több emlékezetes epizódban jeleníti meg az élet iszonytató drámáit, a szegénység, a kilátástalanság, a gyermekhalál rémisztő és fölfoghatatlan sorsverését, és a román hatalom fölösleges sanyargatásait.

Előbb ízes-góbés humorú epizódok garmadáját adja elő, s az olvasó elámul az író nyelvi leleményeinek kifogyhatatlan sokaságán, ahogyan fölidézi csavaros eszű hőseinek évődését, párbeszédeit, kalandjait és kivált furfangos észjárásukat, ám a kacagtató fordulatok szinte észrevétlenül átváltanak a végzet, a drámai sors megjelenítésébe.

*
A „Halhatatlan élet” című ezen kiadványt a Nyirő József műveit kedvelő olvasóinknak ajánljuk, akik ebből a kötetből azt szeretnék részletesebben is megismerni, hogy a jóravaló székely nép sorsát miként nyomorította meg a román fennhatóság, az idegen hatalom önkénye, és amaz miként várja, reméli, álmodja a magyar világ beköszöntét, továbbá akik nyomon kívánják követni a játékos, tréfás, majd elkomorodó, drámai hangvételű epizódokból építkező ezen regényben az udvarhelyszéki Bojzás Küs Dani életének legfontosabb szakaszát, az életrevaló fiatalember családalapításának történetét, szerelmét a törékeny termetű, dolgos kezű Péter Anikóval, majd a közös életküzdelmüket, valamint átélik annak a gondolatsornak a kifejtését, hogyha hagyják a székelységet megbirkózni a természet mostoha körülményeivel, ez a dologra és örömre termett nép paradicsommá varázsolná Erdélyt, ám az idegen hatalom elnyomása pusztulásba, tragédiákba viszi az életét.
*
Nyirő József további ajánlott művei:

Mi az igazság Erdély esetében?
Arénába űzve.
Uz Bence.
Íme, az emberek!.
Havasok könyve.
Székelyek.
A zöld csillag.
Az elszántak.
Isten igájában.
Jézusfaragó ember.
Kopjafák.
Madéfalvi veszedelem.
Néma küzdelem.
Hull immár a fenyőtoboz.
A sibói bölény.
A zöld csillag A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
A legkisebb boszorkány Lázár Ervin 2,699 Ft 2 430 Ft
Szabadkőműves béklyóban - keménytáblás Raffay Ernő 3,990 Ft 3 591 Ft
Viszlát, Európa! Gerd Honsik 4,990 Ft 4 491 Ft
Ábel a rengetegben - DVD Mihályfi Sándor 2,990 Ft 2 691 Ft
Tamara kastélya és a tengerész ládája Maria Moravsky 2,800 Ft 2 520 Ft
A mérgező szégyen gyógyítása John Bradshaw 3,500 Ft 3 150 Ft
Victoria A. I. Willis 2,500 Ft 2 250 Ft
Néma küzdelem Nyirő József 3,200 Ft 2 880 Ft
Ott feszül a sorsunk Bencsik László 2,400 Ft 2 160 Ft
Az új ember Mary Rodwell 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^