Politika

Ales Debeljak - Európa európaiak nélkül

Európa európaiak nélkül

Ales Debeljak

Könyv
Napkút kiadó kiadó, 2006
204 oldal, Puha kötésű ragasztott
EAN 5789649412591
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Ales Debeljak - Európa európaiak nélkül
Ales Debeljak - Európa európaiak nélkül
Ales Debeljak - Európa európaiak nélkül
Ales Debeljak - Európa európaiak nélkül
Ales Debeljak - Európa európaiak nélkül
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 190 Ft
Internetes ár: 1 971 Ft
• Hogyan született Európa?
• Mit jelentett Nagy Károly, mit Napóleon korában és az elmúlt száz évben?
• Milyen a német és milyen a francia út?
• Hogyan kezelik a kisebbségi kérdést a katalánok és hogyan a baszkok ugyanabban az országban?
• Milyen Európa a frissen csatlakozó, tegnap még kommunista országokból nézvést, és hogyan látják a Balkánon?
• Segíthet-e Európának a jugoszláv tapasztalat?
• Hogyan alakult viszonya az iszlámmal a földrész születése óta?

Ilyen kérdésekkel szembesít Ales Debeljak, a jeles szlovén szerző, akinek esszé- és verseskötete is megjelent magyarul. A csatlakozás idején írta Európa-könyvét, amely számos helyén hivatkozik a közép-európai és benne a magyar tapasztalatra.

Progresszív szkepticizmussal szemléli Nyugat-Európát, a kiváltságait féltékenyen őrző „magának való családot”, s körüljárja, hogyan határozta meg magát Európa mindig negatíve az iszlámhoz, a kelethez vagy az utóbbi századokban a Balkánhoz és az utolsó hatvan évben a kommunista országokhoz való viszonyában.

A könyv személyes hangon számol be a szerző tapasztalatairól, bővelkedik önéletrajzi elemekben éppúgy, mint a nemzetközi vitákra való hivatkozásokban, a tények sokaságában, valamint a történelmi áttekintésekben. Arra a következtetésre jut, hogy az egységes Európa még mindig csak álom, olyasmi, ami születőben van.

A kötetet azzal a gondolattal zárja, hogy „Európa mint a tágabb haza nem annyira cél, mint inkább maga az út”...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• BEVEZETŐ. (Európa és a jugoszláv emlékezet. Európa erőszaktörténelme, és a mindennapi élet amerikanizálódása. Hol vannak a viccek az európaiakról? A „Nyugat” meghasonlása? Amerika és az európai szolidaritás.)

• „AZ EURÓPAI IDENTITÁS” szörnyű aszimmetriája. (A tétova „másik” Európa. „Mi” és „ti”. Kitalálni a befogadó európai hagyományt. Találkozások közös tere? A jellegtelenség zavara. A haladó eurószkepticizmus. A jugoszláv lecke.)

• A KOZMOPOLITIZMUS TEREI: Európa és a Balkán. (A különbözőség, mint az identitás szülőanyja. Szlovén kultúra, avagy kultúrák Szlovéniában? Európa és az „amerikai évszázad”. Negatív jelképes földrajz. Iszlám és kereszténység. Nagy Károly. Napóleon. A felvilágosult Európa. A Nyugat és a Balkán. Az identitások koncentrikus körei.)

• KELET NYUGAT ELLEN: KÉT EURÓPA ELKÉPZELÉS. (Féleurópaiak. Kultúra, barbárság, természet. Nemzeti és globális demokrácia. Avantgárd dilemmák keleten. Határviták. Az állam eszméjéből nemzet születik. Etnikai kisebbségek. A francia rekonstrukció. A német rekonstrukció. Alkotmányos hazafiság.)

• A PIACI TÖRVÉNYEK ÉS A KULTÚRA. (Polgári bohémek. Kulturális populizmus. A mecenatúra hídjai. Széplelkek rezervátuma? A piaci űr prése.)

• EURÓPAI „EGYSÉG A KÜLÖNBÖZŐSÉGBEN” és a szlovénok. (Ausztria és a megalázó „keleti” előítéletek. Trieszt és a semmibe vett szlovén különbség. Európa-erőd. A nacionalizmus két formája. Szenvedélyes és szörnyű szövetség. A kultúra közös tere. Demokrácia, nacionalizmus, hazaszeretet.)

*
Az „Európa Európaiak Nélkül” című ezen kiadványt Ales Debeljak szlovén egyetemi tanár, a Ljubjanai Egyetem Társadalom-tudományi Karán a Kulturális és Vallástudományi Intézet vezetője Európával és az európaiakkal kapcsolatos nagyon is aktuális gondolatait megismerni akaró, a közélet politikai vitáira nyitott olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 190 Ft
Internetes ár: 1 971 Ft
Golyónyomok Juhász György 1,260 Ft 1 134 Ft
George Soros Andreas Von Rétyi 3,790 Ft 3 411 Ft
Hétszínvilág Radnóti László 3,200 Ft 2 880 Ft
Legjobb sarkosan fogalmazni Szentmihályi Szabó Péter 3,500 Ft 3 150 Ft
A kis herceg - székely-magyar rovásírással Antoine de Saint Exupéry 2,400 Ft 2 160 Ft
Boldogtalanság és evolúció Szendi Gábor 3,150 Ft 2 835 Ft
A magyar szép Mészáros László 2,200 Ft 1 980 Ft
A nagy összeesküvés Drábik János 4,500 Ft 4 050 Ft
Civilek a demokráciáért Simon János 3,000 Ft 2 700 Ft
Tabán Vecsey András 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^