Újdonság

 - Magyar élet Felvidéken

Magyar élet Felvidéken

Könyv
Ősi Örökségünk Alapítvány kiadó, 2017
430 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 610 Ft
Bár Trianon óta közel 100 év telt el, a mai napig vannak a történésekben ismeretlen részletek, hamisítások, melyeket helyre kell tenni, a tényeket újra bevinni a köztudatba, hogy „segítsenek a nyugati »nyertesek« tudatlanságából és az ő félrevezetésükből meghozott egykori döntéseket a máig tartó következményektől megszabadítani, a feledéstől megmenteni, a felvidéki magyarság hazugságokon alapulva besározott önbecsülését visszaszerezni”.

Ez a könyv 72 újságcikket, illetve tanulmányt, valamint 6 verset tartalmaz.

A szerzők neves történészek, régészek, nyelvészek, a szakterületük kiválóságai, akik szakmai becsületük megtartása érdekében sem állíthatnak igazolatlan tényeket. Szinte túlnyomóan felvidéki származásúak, generációkon át a Felvidéken élt családok tagjai, így személyesen tapasztalták meg a két országcsonkítás (1920. Trianon és 1945-47. Párizs) során idegen elnyomás alá kényszerített magyarság keserű sorsát, illetve az 1938-ban a bécsi békével visszakerült Felvidék történéseit.

Az átélt eseményeket így az érintettek a szemtanúk hitelességével rögzítették. A cikkek részben közvetlenül az események után születtek (pl. 1921 és 1945), ezért is tekinthetők hitelesnek. A tények feltárásában nem akadályozta őket a politikai hatalom, mert túlnyomóan szabadon, az emigrációban írták munkáikat, azok ott is jelentek meg, vagyis nem kellett hatalmi kényszertől tartaniuk.

„A Felvidéken történteket a »nyertesek« megpróbálták történelmi távlatokban is értékelni, hogy megmagyarázzák a megmagyarázhatatlant, azt az embertelen... bánásmódot, amelyet a magyarság elszenvedett. Trianon előtt Masaryk és Benes középeurópai Svájcot vizionáltak a »nyertesek« köreiben Csehszlovákia megvalósulása esetére. És mi lett belőle? ...Visszanyúltak (pl. Palaczky és mások) a pánszlávizmus bűvöletében született, régészetileg, történelmileg megalapozatlan elméletekhez, amelyekben a szlávok »Nagy-Moráviát« és Kárpát-medencei »őslakos« voltukat próbálták igazolni, és ezzel a magyarságot »betolakodónak« beállítani...”

A könyv nem közöl nyugati, nem magyar szerzőktől cikkeket, mivel az itt szereplő szerzők bőségesen hivatkoznak rájuk, így is igazolva a tényszerűségüket.

Idézet a könyvből:
Richard Crosman oxfordi egyetemi tanár a New-Stateman-ban közre adott cikkében, R. Betts, a londoni egyetem történet professzora pedig az angol rádióban tartott előadásában kifejtették, hogy a csehek annyi és olyan rettenetes bűnöket követtek el a nemzetiségi kisebbségekkel, a németekkel és magyarokkal szemben, hogy a bűneik megtorlásától örökké reszketnek!”...

*
A „Magyar Élet Felvidéken” című ezen kiadványt Dr. Kostya Sándornak »A Felvidék« című - közel harminc éves kutatómunka eredményeként készült, a közelmúltban második kiadásban is megjelent - mélyreható tanulmányából vett alábbi idézetekkel, az ELŐSZÓ néhány gondolatával ajánljuk:

„... Cseh sugallatra elvadult a pánszláv propaganda-hadjárat is. És ebben a forrongó légkörben emelkedett ki Masaryk és Benes... Jórészt nekik köszönhetjük Trianont! Szemen-szedett hazugságaik, történelemhamisításuk, gátlástalan politikai manővereik, felelőtlen ígéreteik és a Cseh Maffia általuk szervezett hálózatának aknamunkája fél Európát elszédítették. Titkos szerződéseket csikartak ki az antant hatalmaktól, jó előre biztosítva egy csehszlovák államot, mely a nyersanyagokban gazdag Felvidéket teljes egészében magában foglalta, közel egy millió magyar testvérünket szakítva el. Clemenceau francia miniszterelnök... egy boszorkányos ügyességgel véghezvitt elködösítés áldozata volt...”
*
„... Történészünk a felvidéki magyarságra szakadt elnyomatás megrázó részleteit tárja elénk. A kierőszakolt lakosságcserét, a deportálásokat, melyek tízezreket téptek el földjüktől, a jogfosztások vég nélküli sorozatát. Abban az államban, amely Közép-Európa legfejlettebb és legdemokratikusabb államaként pózolt és pózol ma is...”
*
„... A magyar nemzetnek hivatása és küldetése van az európai nemzetek nagy családjában. A történelmi Magyarországot Trianonban szétrombolták, de a magyar nép gerincét nem sikerült megtörni. Hisszük, hogy az igazság győzni fog!”
*
Ajánlott még:

Magyar nagyasszonyok
Az elveszejtett turáni örökség
Magyar élet Erdélyben
A magyar történelem vezérfonala
Ezeréves haláltusa
Ősi hitünk és más írások
Az északamerikai indiánok története
Európa pogányai
Atilla trilógia I-III.
Történelem és pogányság
Az elsikkasztott magyar paradicsom
Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből
Kik is voltak azok a betyárok?
Dicsértessék a butaság
A bitorló család (A Habsburgok)
Istennel hazáért!
Vissza a magyar útra
A magyar vallás alapjai
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 610 Ft
Trianon - A Nemzetközi Törvényszék előtt Sárosi István 3,500 Ft 3 150 Ft
Titkosan - nyíltan Kántor Lajos 3,700 Ft 3 330 Ft
Kerek esztendő - Tavasz Balikó Nándor (szerk.) 3,000 Ft 2 700 Ft
A harmónia mint döntés Soma Mamagésa 3,990 Ft 3 591 Ft
Nincs elveszett gyermek Shay Gullen 3,100 Ft 2 790 Ft
Búcsúkeringő Milan Kundera 2,990 Ft 2 691 Ft
A halasi rováspálcák Szondi Miklós 1,500 Ft 1 350 Ft
Pillanatok Dorothy 2,300 Ft 2 070 Ft
A globalizáció hiénái Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Szabadkőművesek Trianon előtt - keménytáblás Raffay Ernő 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^