Antropológia, Őstörténet

Kelet Kapuja folyóirat - Kelet Kapuja 2. - 2017 október-december

Kelet Kapuja 2. - 2017 október-december

Kelet Kapuja folyóirat

Könyv
Tortoma kiadó, 2017
128 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kelet Kapuja folyóirat - Kelet Kapuja 3. - 2018. január-március
Kelet Kapuja folyóirat - Kelet kapuja 10. - 2019. október-december
Kelet Kapuja folyóirat - Kelet Kapuja - történelmi folyóirat 2017. július-szeptember
Kelet Kapuja folyóirat - Kelet Kapuja 4. - 2018. április-június
Kelet Kapuja folyóirat - Kelet kapuja 5. - 2018. július-szeptember
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 999 Ft
Internetes ár: 999 Ft
Kelet Kapuja címmel új őstörténeti folyóirat jelent meg a baróti Tortoma Kiadó és a szórvánnyal való kapcsolattartást felvállaló Kun Kocsárd Egyesület kiadásában.

A folyóirat főszerkesztője: dr. Obrusánszky Borbála történész, mongolista, keletkutató,

a szerkesztőbizottság tagjai: dr. Czeglédi Katalin nyelvész, szlavista, keletkutató, Benkő Mihály történész, dr. Darkó Jenő történész, Harangozó Imre néprajzos, Sántha Attila irodalmár.

A Kelet Kapuja felelős kiadója: Demeter László történész, muzeológus, a Tortoma Kiadó vezetője, a Kun Kocsárd Egyesület elnöke.

A folyóirat évente négy alkalommal jelenik meg, ezen a második számon 2017. október-december keltezés olvasható.

Az első szám (2017. július-szeptember) beköszöntőjében írták, hogy közel két éve készültek egy olyan tudományos folyóirat indítására, amely a magyarság eredetkérdésével foglalkozik, magyar és külföldi szakértők tanulmányai segítségével. Igyekeznek bemutatni saját és rokonnépeinek nyelvi, szellemi és tárgyi örökségét a kezdetektől napjainkig. Mindehhez figyelembe kívánják venni a különböző tudományágak magyar és nemzetközi kutatásainak eredményeit, köztük a történeti, régészeti, nyelvészeti, néprajzi, embertani, népzenei, genetikai tudományok képviselőinek munkáit.

A folyóiratban nemcsak a tudóstársadalom szűk köréhez kívánnak szólni, hanem az érdeklődő közönséghez is. A tudományos írások, tanulmányok mellett beszámolnak jelentős tanulmányutakról, a tudomány magyar és nemzetközi híreiről. A tudományos cikkek összefoglalóját angolul is közlik.

A témakör hatalmas és szerteágazó, ezért olyan címet kívántak adni a folyóiratnak, amely mindezt magába foglalja. Az ötletek közül a Kelet Kapuja név mellett döntött a szerkesztőbizottság. A cím mindkét szava magyar, a messze ősi múltban gyökerezik, a ma élő rokon nyelvekben is használatos...

*
A TARTALOMBÓL:

Tanulmányok:
Neparáczki Endre - Török Tibor: A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel;
Obrusánszky Borbála: Jugra, Jugria és a magyar őstörténet;
Erdélyi István - Benkő Mihály: A xiongnuk régészeti kutatása Mongóliában a legújabb eredmények tükrében;
Harangozó Imre: Kelj Szent István, mer' megvirradott;
M. G. Dzsanasvili: Nimród Könyve;
Ajbolat K. Kuskumbajev: A magyar (Madjar, madzar) etnonim kérdéséhez közép-ázsiai források alapján;
Czeglédi Katalin: Csuvasok és böszörmények;
*
Rövid közlemények:
Mubariz C. Helilov: Sabran és a szabírok;
(Baldzsignjam Bajancagán:) A hun - kínai háború felirata;
Harangozó Imre: Kalugarény. Az utolsó szó jogán;
*
Hírek:
• Magyar Örökség. IV. Erdővidéki Honismereti Szabadegyetem és Tábor;
• Ősi napoltár Ujgurföldön;
• A Vásárhyeli Történelmi Kör 10 éve;
• Szkíták Londonban;
*
Magyarok a nagyvilágban:
• Tössi Boldog Erzsébet nyomában;
*
Ajánljuk mellé:
Őseink Fényvallása
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték
Ősmagyar hagyományaink
Ősmagyarok mitológiája és Magyar Tündérvallás
Trianon és a harmadik világháború
Indoszkíták
Európa ura, Attila
Atilla unokái A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 999 Ft
Internetes ár: 999 Ft
Nápoly középkori magyar emlékei Prokopp Mária Horváth Zoltán György 3,990 Ft 3 591 Ft
Árpád pajzsa Mikos Éva 3,200 Ft 2 880 Ft
Elfüstölt évek Popovics Tamás 3,000 Ft 2 700 Ft
Héber költők - A középső kapu Patai József 2,500 Ft 2 250 Ft
Jeruzsálem elárulása Mike Evans 2,200 Ft 1 980 Ft
Magyar gyermekjáték-gyűjtemény Dr. Kiss Áron 4,500 Ft 4 050 Ft
Sorskönyv a frontról Eperjesi Ildikó - Olekszandr Kacsura 4,500 Ft 4 050 Ft
Sorsod illetően Zvara Mihály 1,500 Ft 1 350 Ft
A székelység eredete Varga Géza 4,000 Ft 3 600 Ft
AZ (új kiadás) Stephen King 6,990 Ft 6 291 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^