Antropológia, Őstörténet

Veres Péter - Mérföldkövek a magyar őstörténetben

Mérföldkövek a magyar őstörténetben

Veres Péter

Könyv
Napkút kiadó kiadó, 2009
160 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632631080
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Veres Péter - Mérföldkövek a magyar őstörténetben
Veres Péter - Mérföldkövek a magyar őstörténetben
Veres Péter - Mérföldkövek a magyar őstörténetben
Veres Péter - Mérföldkövek a magyar őstörténetben
Veres Péter - Mérföldkövek a magyar őstörténetben
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 490 Ft
Internetes ár: 1 341 Ft
A történeti néprajztudomány legújabb, interdiszciplináris eredményei a magyar népnév kialakulásával, az ősmagyarok lovasnomadizálásával, közép-ázsiai és kaukázusi kapcsolataival és a honfoglalás előzményeivel összefüggésben kapunk megfelelő információkat a „Mérföldkövek a Magyar Őstörténetben” című kötetben.

• Honnan ered a magyar népnév?
• Milyen kapcsolatok fűzték az ősmagyarságot a Kaukázushoz?
• Mikor és miért váltak lovasnomáddá elődeink?
• Hogyan tagozódott be az ősmagyarság a sztyeppei lovas népek közösségébe?
• Mikor és miért vált el a nyelvrokonaitól?
• Vajon a klímaváltozás, és nem a besenyő támadás vezetett a magyar honfoglaláshoz?

Ezekre a kérdésekre és sok más, a tudományos gondolkodást másfél évszázada foglalkoztató problémára is keresi a válaszokat VERES PÉTER szerző, a legtöbb esetben meglepően újszerű megközelítéssel, de az elmúlt évszázadok és a kortárs szakirodalom mélyreható ismeretével.
*
Veres Péter a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének kutatója (főmunkatársa) több, mint három évtizede. Hazánkban és nemzetközileg is elismert tudós, a magyarsággal foglalkozó tudományos konferenciák rendszeres résztvevője, több tucat tudományos publikációjára rendszeresen hivatkoznak itthon és külföldön egyaránt. Néprajzkutató, etnológus és a történettudományok kandidátusa, a hazai történeti néprajz társadalomtörténeti és etnogenezis - kutatásának egyik legismertebb vezéregyénisége (emellett maradandót alkotott a kreativitáskutatásban is.)

Ez a kötet az eddigi négy évtizedes őstörténeti munkásságának mintegy esszenciáját adja, amelyből kiderül, hogy mennyi megválaszolatlan, vitatott kérdés, sőt rejtély övezi máig az elődeink néppé válásának és korai történetének folyamatát.

Nemcsak ezekre irányítja a figyelmet, arra is vállalkozik, hogy a legújabb kutatások tükrében felvázolja saját elképzeléseit a néppé válásunk (etnogenezisünk), majd az őstörténetünk legfontosabb állomásairól, szakítva megannyi korábbi „dogmával”, tévedéssel és sztereotípiával.

*
A „Mérföldkövek a Magyar Őstörténetben” című ezen kiadványt a történeti néprajztudomány legújabb, interdiszciplináris eredményei, a magyar népnév kialakulása, az ősmagyarok lovasnomadizálása, közép-ázsiai és kaukázusi kapcsolatai és a honfoglalás előzményei iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánljuk még a sorozat további köteteit is:

Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában.
Lovasnomád birodalmak és városlakók.
A sztyeppei civilizáció.
Rejtélyek országa.
Avarok, bolgárok, magyarok. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 490 Ft
Internetes ár: 1 341 Ft
Gyógyítás gyógynövényekkel Pöltl Jánosné 1,990 Ft 1 791 Ft
Szép új világ? Héjj Andreas 2,200 Ft 1 980 Ft
Baráthosi összes turáni könyve I-II. Baráthosi Balogh Benedek 16,990 Ft 15 291 Ft
Európa-szigetcsoport Karl Schlögel 3,990 Ft 3 591 Ft
A magyar irodalom története Farkas Gyula 3,200 Ft 2 880 Ft
Egy ország halt vele - Hunyadi Mátyás király tiszteletére Koltay Gábor 4,400 Ft 3 960 Ft
Sacerdos CD Böjte Csaba 4,990 Ft 4 491 Ft
Tudás és beavatás Rudolf Steiner 1,650 Ft 1 485 Ft
Emlékezés Kővágó József 990 Ft 891 Ft
Esti mesék lányoknak Boldizsár Ildikó 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^