Újdonság

Jókai Lenke - Magyar Adorján - A csodaszarvas - történelmi képregény az avarok korából

A csodaszarvas - történelmi képregény az avarok korából

Jókai Lenke - Magyar Adorján

Könyv
Ősi Örökségünk Alapítvány kiadó, 2017
32 oldal, Puha kötésű A4 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Jókai Lenke - Magyar Adorján - A csodaszarvas - történelmi képregény az avarok korából
Jókai Lenke - Magyar Adorján - A csodaszarvas - történelmi képregény az avarok korából
Jókai Lenke - Magyar Adorján - A csodaszarvas - történelmi képregény az avarok korából
Jókai Lenke - Magyar Adorján - A csodaszarvas - történelmi képregény az avarok korából
Jókai Lenke - Magyar Adorján - A csodaszarvas - történelmi képregény az avarok korából
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 600 Ft
Jelen kiadvány alapját „A Csodaszarvas” cím alatt 1952-ben Jugoszláviában folytatásban megjelent képregény képezte.
*
Részletek Szigeti Gábor ajánlásából:

A képregény történelmi alapokon áll és az avarok korában játszódik. A cím és a hivatkozás Magyar Adorján tanulmányaira utal, a jelzett kor szellemiségét ilyen módon leginkább ő dolgozta fel.

A keret történet a két háború közötti korból ismert ún. turáni szellemben íródott. Jókai Lenke Jól ismerhette Magyar Adorján munkásságát és gyakori kapcsolatban lehetett a történet megírásakor is vele.

A rajzoló neve nem ismert, de az is Magyar Adorján képzőművész tehetségének vonásaira utal. Megértjük belőle azt a magyarságra jellemző viselkedés-formát, amelyben a fejedelmek, királyok mind a Napisten vagy Napkirály utódaiként tiszteltettek, ez képezte a magyarság őszinte tiszteletének eszmei alapjait a vezetőivel szemben, ami különösen érezhető I. István korában a „valláscsere” idejében is...

Találkozunk Magyar Adorján kedves témájával, megértjük a rovásírás fontosságát, mely az ősi tudás átadásának alapját képezte mindaddig, amíg I. István parancsára el nem hamvasztották...

A képregény szellemiségét kellene visszahoznunk a mai magyar életbe, hogy az egyenes, tiszta magyar jellem újra érvényesülni tudjon!

Ajánljuk mellé:
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája
Magyar ősmesék
Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
A Fekete Madonna titka
Magyar élet Felvidéken
Magyar nagyasszonyok
Az elveszejtett turáni örökség
Magyar élet Erdélyben
A magyar történelem vezérfonala
Ősi hitünk és más írások
Európa pogányai
Atilla trilógia I-III.
Történelem és pogányság
Az elsikkasztott magyar paradicsom
Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből
Kik is voltak azok a betyárok?
Dicsértessék a butaság
A bitorló család (A Habsburgok)
Vissza a magyar útra
A magyar vallás alapjai A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 600 Ft
Az Anunnakik háborúi Chris Hardy PhD 4,990 Ft 4 491 Ft
Kőbe vésték, fába rótták Friedrich Klára Szakács Gábor 3,500 Ft 3 150 Ft
A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései Pálfi Károly 6,990 Ft 6 291 Ft
Mindhalálig - történelmi elbeszélések ANTIKVÁR Marschalkó Lajos 4,990 Ft 4 491 Ft
A reinkarnáció a holdcsomópontok tükrében 2,100 Ft 1 890 Ft
A Dalai Láma felhívása a világhoz Őszentsége a Dalai Láma - Franz Alt 1,600 Ft 1 440 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 2. Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
A test lázadása Dr. Máté Gábor 2,980 Ft 2 682 Ft
Egyetemisták az ostromgyűrűben Józsa Béla 4,990 Ft 4 491 Ft
Az emlékezés rózsakertje Al-Arabí Ad-Darqáwí 3,950 Ft 3 555 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^