Újdonság

Bognár József - A magyar politeizmus

A magyar politeizmus

Bognár József

Könyv
Ősi Örökségünk Alapítvány kiadó, 2018
156 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bognár József - Vissza a magyar útra
Bognár József - Történelem és pogányság
Bognár József - A magyar politeizmus
Bognár József - Vissza a magyar útra
Bognár József - Történelem és pogányság
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Az egyistenhit vagy monoteizmus az egy, élő, és személyes Istenbe vetett hit, illetve a róla szóló tanítás. Ellentéte a többistenhit (politeizmus). A Föld lakosságának mintegy fele tartozik a három nagy monoteista vallás (Ábrahámi vallások) valamely csoportjához, ezek a zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám.
*
Az animizmus (lat. lélek): a vallás első formája, bár bizonyos elemei már a mágikus világnézetben is megjelennek. Az animizmus szerint a világ dolgai lélekkel bírnak, s ezek a lelkek magától a dologtól vagy elválhatnak, vagy nem. A mágikus eljárások során a dolog lelkét technikailag kísérlik meg befolyásolni, a vallásban viszont erre már nem látnak lehetőséget, hanem imákhoz és áldozatokhoz fordulnak.
*
A politeizmus tehát az egyistenhit ellentéte, azaz a több isten létezésébe vetett hitet jelenti. Maga az elnevezés szóösszetétel, mely a „poli” (jelentése: „sok”) és a „teosz” (jelentése: „Isten”) görög szavakból jött létre. Az emberiség történelme során a politeizmus volt a meghatározó istenszemlélet. Legismertebb ókori formáit a görög/római mitológiában találjuk (Zeusz, Apolló, Afrodité, Poszeidón, stb.), napjainkban pedig a hinduizmus rá a legékesebb példa.

Érdekes megfigyelni, hogy általában a politeista vallásokban is van egy Isten, aki magasabb rendű az összes többinél – például Zeusz a görög/római mitológiában, vagy Brahman a hinduizmusban...
*

A vallások fejlődésének csúcspontja a monoteizmus - vallják a monoteisták és más haladáspártiak. Úgy vélik, hogy az emberek ősi mitikus szemlélete az animizmus, amit a politeizmus követ. Annak továbbfejlődött változata, letisztult és logikus következménye az egyistenhit.

„E szemlélet hívei a kultuszok terén is valamiféle fejlődésben gondolkodnak. Hiszik, hogy a kinyilatkoztatáson alapuló monoteizmus felsőbbrendű a mítoszokon alapuló többistenhitnél... A vélt monoteizmus többnyire nem más, mint csökevényes politeizmus. Ha egyáltalán beszélhetünk a kultuszok, illetve a vallások fejlődéséről (inkább csak változásáról), akkor csak a mítoszok kultuszai ellenében létrejövő vallások (kereszténység, iszlám) mondható annak. E két hiten kívül ugyanis minden más »vallás« csak kultusz...”

„...A keresztény Szentháromság tana burkoltan képviseli a politeista gondolatot... De akkor felül kell vizsgálni a Bibliát is, és feltehetően egyes korábban apokrifnak minősített írásokat kell majd „kanonizálni”, és az egész keresztény tanítás felülvizsgálatra szorul...”


*
„A Magyar Politeizmus” című ezen kiadványt a fenti kérdéskörökkel, azok magyar vonatkozásaival mélyebb kontextusban is ismerkedni akaró, az ősmagyarok természetkultusza, az istenül tisztelt természeti erők kérdésköre, a magyar ősvallás egyes aspektusai, a nyers természetimádáson alapuló ősvallásunk, a vándorlás, honfoglalás korának csillagimádása, továbbá Babba Mária személye, a „Magyarok Istene” gondolatköre stb. iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Ajánljuk mellé:
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája
Magyar ősmesék
Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
A Fekete Madonna titka
Magyar élet Felvidéken
Magyar nagyasszonyok
Az elveszejtett turáni örökség
Magyar élet Erdélyben
A magyar történelem vezérfonala
Ősi hitünk és más írások
Európa pogányai
Atilla trilógia I-III.
Történelem és pogányság
Az elsikkasztott magyar paradicsom
Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből
Kik is voltak azok a betyárok?
Dicsértessék a butaság
A bitorló család (A Habsburgok)
Vissza a magyar útra
A magyar vallás alapjai A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Kundun DVD Martin Scorsese 2,990 Ft 2 691 Ft
Az Akasha templom titkai Lukács Zoltán Gábor 3,490 Ft 3 141 Ft
Hit, igazság, tolerancia Joseph Ratzinger 3,990 Ft 3 591 Ft
Fenntartható élet a földön Végh László 990 Ft 891 Ft
Okkult elemek a magyarság életében Tordai Vilmos 2,500 Ft 2 250 Ft
Kelet Kapuja - történelmi folyóirat 2017. július-szeptember Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
Szent István király élete Dr. Karácsonyi János 2,450 Ft 2 205 Ft
A hit legnagyobb rejtélyei Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Pont az élet Hoffmann Gergely 3,200 Ft 2 880 Ft
Cigánykérdés cigányúton Franka Tibor 2,000 Ft 1 800 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^