Politika

Raffay Ernő - Nagy-Románia megteremtése 1866-1920

Nagy-Románia megteremtése 1866-1920

Raffay Ernő

A Balkáni Birodalom új, átdolgozott, kibővített kiadása KAPHATÓ, RENDELHETŐ!

Könyv
Kárpátia Stúdió kiadó, 2019
264 oldal, Kemény kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9786155374234
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Raffay Ernő - Politizáló szabadkőművesség - keménytáblás
Raffay Ernő - Nagy-Románia megteremtése 1866-1920
Raffay Ernő - Ady Endre és a Nyugat - keménytáblás
Raffay Ernő - Ady Endre kultúrharcai
Raffay Ernő - Szabadkőműves zsoldban - keménytáblás
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Száz éve annak, hogy Jancsó Benedek, a magyarországi románságkutatás máig legnagyobb alakja leírta: meg kell ismernünk a román politikai mozgalmakat, mert azok nagy veszélyt jelentenek a magyarságra. Akkor hiába írta a könyveit, amelyeket ma elolvasva, s összehasonlítva a bekövetkezett történelmi tragédiánkkal, megdöbbenünk.

• Előre látta Jancsó az eseményeket?
• Netán jóstehetsége volt?

Szó sincs róla. Pusztán annyi történt, hogy ismerte a román nemzeti mozgalmakat és a román politikát, amelyek céltudatosan dolgoztak a román nemzeti célok megvalósításáért...

*
A száz évvel ezelőtt létrejött Románia nem a véletlen hozadéka.

Raffay Ernő „Nagy-Románia Megteremtése 1866-1920” című ezen könyve („A vajdaságoktól a birodalomig” és a „Balkáni birodalom” című kötetek átdolgozott, kibővített új kiadása) azt a bő fél évszázados folyamatot mutatja be, amelynek során a különböző országokban szétszórtan élő románokat diplomáciával és háborúval – de mindkét módon csalárdul – egy országban egyesítették.

Összefoglalja a régi Román Királyságban (a Regátban) és a Kelet-Magyarországon élő románok politikai, gazdasági, kulturális-művelődési történetét, különös tekintettel a román kormányok és egyes társadalmi szervezetek magyarellenes tevékenységére.

Ebben a kötetben olvasható először gróf Tisza István és az erdélyi románok tárgyalásainak története, amelyekkel a magyar miniszterelnök a két nép közötti egyetértést akarta előmozdítani. A román területszerző célok miatt a terv nem sikerülhetett. Ez a magyar–román kapcsolatok végső megromlásának időszaka.

*
A „Nagy-Románia Megteremtése 1866-1920” című ezen kiadványban Raffay Ernő a tőle megszokott lebilincselő stílusban, mindenki számára közérthető feldolgozásban mutatja be a szomszédos ország történelmének azon fejezeteit, amelyeknek az ismerete nélkülözhetetlen. Magyarország szétbomlásának ugyanis nemcsak belső okai voltak, a szomszédos ország évtizedeken át készült Erdély megszállására...

„Ahhoz, hogy a Közép-Európában változatlanul létező »magyar kérdés« valamikor nyugvópontra jusson, megítélésem szerint ismerni kell a szomszédos népek múltját, politikai, nemzeti törekvéseit. E célt akarja szolgálni »A vajdaságoktól a birodalomig« címmel megjelent régebbi könyvem átdolgozott és bővített kiadása.”
(Raffay Ernő)
*
TARTALOM:

Az Olvasóhoz (1990)
Az Olvasóhoz (2010)

I. A Modern Románia Kialakulása (1866-1900):
A polgári jogrend kialakítása - A politikai válságtól a függetlenség kivívásáig - A függetlenségi háború - Új külpolitikai tájékozódás - a magyarországi románok

II. Nagy-Románia Születése:
A román politika válaszúton - Románia nemzetiségi politikája 1920-ig - A román irredenta mozgalmak - A magyarországi románok a századforduló után - Gróf Tisza István a magyar-román viszonyról - Gróf Tisza István tárgyalásai az erdélyi románokkal (1910-1916) - A románok az első világháborúban (1914-1918) - Nagy-Románia megteremtése (1918-1920) - Oktatás, tudomány, művészet, kultúra

III. Románia Gazdasága 1866-1919:
A mezőgazdaság termelése - Ipar és pénzügyek - Románia kereskedelme - Nagy-Románia gazdasági adottságai

Utóhang - Névmutató

*
RAFFAY ERNŐ szerző (Borjád, /Baranya megye/ 1948. -) történész, politikus. Pécsett érettségizett 1968-ban. 1977-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen, történelem-Kelet-Európa története szakon. 1977-1993 között a JATE történészoktatója volt: gyakornok, tanársegéd, adjunktus, 1989-től docens. 1981-ben doktorált, 1987-ben kandidált. Társalgási szinten beszél angolul és románul. A rendszerváltás alatt és után országgyűlési képviselő és az Antall-kormányban a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára volt.

Kutatási területe a XIX-XX. századi magyar történelem és a balkáni népek története. Szűkebb kutatási területe: magyar-román kapcsolatok, valamint Erdély és a trianoni békediktátum.

*
Kiemelten ajánljuk mellé:


A Kárpátia Stúdió aktuális ajánlata:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Rhédei Ádám útinaplója 1788-1792 Rhédei Ádám 2,800 Ft 2 520 Ft
Trianon: Merénylet a magyarság ellen Radics Géza 1,200 Ft 1 080 Ft
Egyetlenem Méhes György 3,000 Ft 2 700 Ft
Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége dr. Varga Zsigmond 3,100 Ft 2 790 Ft
Az írás és az olvasás felelőssége Németh Pál 2,200 Ft 1 980 Ft
A politikai tudásról Lánczi András 3,600 Ft 3 240 Ft
Menni vagy maradni Tímár Gábor 3,500 Ft 3 150 Ft
Erdélyi ízek Gergely Éva 5,990 Ft 5 391 Ft
Magyarország az atomháború árnyékában Horváth Miklós Kovács Vilmos 9,990 Ft 8 991 Ft
Európa alkonyi fényben Illik Péter 3,360 Ft 3 024 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^