A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Történelem

Őze Sándor, Őze Sándorné - Sárréti sasok

Sárréti sasok

Őze Sándor, Őze Sándorné

Nemzeti ellenállási mozgalom Kelet-Magyarországon 1948-1953

Könyv
Nagy Magyarország Könyvek kiadó, 2012
384 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789638929167
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Őze Sándor, Őze Sándorné - Sárréti sasok
Őze Sándor, Őze Sándorné - Sárréti sasok
Őze Sándor, Őze Sándorné - Sárréti sasok
Őze Sándor, Őze Sándorné - Sárréti sasok
Őze Sándor, Őze Sándorné - Sárréti sasok
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
ŐZE SÁNDORNÉ Csepregi Mária szerző 1940-ben született Szegváron. Iskoláit Szentesen és Szegeden végezte. Szinte egész életében Székkutason tanított, ahol előbb tanítónő, majd általános iskolai tanár volt. Ez a munka a második, a fiával együtt megjelentetett könyve.
*
ŐZE SÁNDOR szerző 1963-ban született Szentesen. Az ELTE magyar-történelem szakán végzett és doktorált. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének habilitált docense.
*

A Sárrét vidéke volt az első az ország életében, amely a második világháború végén megtapasztalta a szovjet megszállást. A Békés megyei részén jelentek meg először a Vörös Hadsereg alakulatai, amelyek a román front összeomlása után szabadon törhettek előre a havasalföldi területeken, míg Erdélyben tovább folytak a harcok.

A Sárrét a szovjetek számára már nem hajdani saját ország, felszabadítandó térség volt, hanem megszállandó ellenséges terület. Eszerint is bántak vele. A front kegyetlensége, pusztítása a szabados katonai alakulatoknak a polgári lakosságon elkövetett kegyetlenkedéseivel, rablással, és nemi erőszakkal párosult.

Akárcsak a beregi részeken, a „málenkij robot” embervadászata és a német nevű emberek munkatáborokba való elhurcolása kezdettől fogva szervezetten történt. A Körösök és a Berettyó vidékén épült ki először a katonai közigazgatás segítségével az „R” gárdák ellenőrzőrendszere, amely a megszállókkal érkező kommunista párt irányításával kezdettől fogva a társadalmi rend erőszakos megváltoztatására tört. A front továbbhaladása sem hozta meg a megfélemlítés megszűnését.

Mire az ország elérkezett az 1949-es - már nevében is kommunista - hatalomátvételhez, a Sárrét lakossága már túl volt öt, terrorban töltött éven. Az erőszak felnevelte az ellenállást. 1948-1949-től kezdve itt is, akárcsak a Dél-Alföldön és a Dunántúlon, kisebb ellenálló csoportok szerveződtek. Hallomásból tudott eseményekre, nemzetközi fordulathoz kötött csapatmozgásra vártak.

A jugoszláv és a koreai válságokkal kapcsolatos hírek táplálták a szervezkedők vakmerő reményeit.

A „Sárréti Sasok” című ezen kötet a kelet-magyarországi nemzeti ellenállási mozgalmat, a diktatúrával szembeni ébredő összefogást vázolja fel a különböző társadalmi bázisból és más-más célokkal induló szervezkedők részéről.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• A TÉRSÉG BEMUTATÁSA: (Sárrét, Szeghalom, Füzesgyarmat);
• SZERVEZKEDÉSEK SZEGHALOM ÉS FÜZESGYARMAT térségében:
(A „Sárréti Sasok” tündöklés nélküli bukása - Mindenki gyanús, aki él Füzesgyarmaton, Fedőnév: „Vadásztársaság” - „Fehér Partizánok” Füzesgyarmaton - „Sárréti Sasok”);

• NÉHÁNYAN MÉG EMLÉKEZNEK A „SÁRRÉTI SASOKRA”;
• EGY HALÁLOS ÍTÉLET ÉS ÖSSZESEN 150 ÉV BÜNTETÉS:
(Molnár Lajos: A Sárréti Sasok örök kalitkában?)

• „SÁRRÉTI SASOK”: NEMZETI ELLENÁLLÁSI MOZGALOM Kelet-Magyarországon:
(A Sárrét jellege - A szervezkedés indulása - A szervezkedés továbbfejlődése - „Vadásztársaság” - „Sárréti Sasok” - A társadalmi bázis - A szervezkedés oka - Ideológia, jelképek - A szervezkedés módja, kiterjedése, fegyverzete és akcióterve - Külföldi és belföldi kapcsolatok - A szervezkedés felgöngyölítése, a per és az ítélet - A börtön és a szabadulás - A forradalom - A föld kisajátításának folyamata és a vidék népességének felszámolása).

FELHASZNÁLT IRODALOM - NÉVMUTATÓ;

*
A „Sárréti Sasok” című ezen kiadványt Kelet-Magyarországon 1948-1953-ban a nemzeti ellenállási mozgalom iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Román véderő Magyarország ellen.
Balkáni birodalom.
Szabadkőművesek Trianon előtt.
Visszatér a Délvidék 1941.
Tűzzel-vassal a hazáért.
Vörösterror Szolnokon.
Nem (csak) Erdély volt a tét.
Mária román királynő párizsi követsége-1919.
Harcoló szabadkőművesség.
Eltévedt hősök.
Sárréti sasok.
Évtizedeim a titkosszolgálatnál.
Küzdelem a kommunizmus ellen.
Politizáló szabadkőművesség.
Molnár Tamás 3 könyve együtt kedvezőbben. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
Volt egyszer egy Horthy-korszak... Zetényi Csukás Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
Én, Rákosi Mátyás - Egy zsarnok pályafutása Nemere István 3,980 Ft 3 582 Ft
Világvége 1962-ben? Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
Legjobb sarkosan fogalmazni Szentmihályi Szabó Péter 3,500 Ft 3 150 Ft
Árpád pajzsa Mikos Éva 3,200 Ft 2 880 Ft
Retró szótár Burget Lajos 2,490 Ft 2 241 Ft
Vezércsel Majtényi György 3,990 Ft 3 591 Ft
A megátalkodott magyar - Tóth István fotóművésszel beszélget Kocsis Klára Tóth István 1,500 Ft 1 350 Ft
Töhötöm nyomában Várnagy Enikő 2,500 Ft 2 250 Ft
Az ősi küldött Tormay Cécile 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^