Újdonság

Raffay Ernő - Szabadkőművesek Trianon előtt - keménytáblás

Szabadkőművesek Trianon előtt - keménytáblás

Raffay Ernő

Ötödik kiadás

Könyv
Kárpátia Stúdió kiadó, 2019
290 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9786155374227
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Raffay Ernő - Trianon 100 - Trianon Almanach - 7 könyv egyben (sima kiadás)
Raffay Ernő - Szabadkőművesek Trianon előtt - keménytáblás
Raffay Ernő - Politizáló szabadkőművesség - keménytáblás
Raffay Ernő - Ady Endre és a Nyugat - keménytáblás
Raffay Ernő - Ady Endre kultúrharcai
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
A Kiadó ajánlása:

Ha egy ország lakosságát belülről végzetesen meg tudják osztani; ha egy ország politikai vezetői kibékíthetetlenül szembekerülnek egymással; ha egy nemzet értelmisége még a legfontosabb nemzetstratégiai ügyekben is gyűlölködő csoportokra bomlik; ha egy nemzet hagyja, hogy bevándorolt elemek kisajátítsák nemcsak a nemzeti vagyont, a termelést és kereskedést, hanem a felsőoktatást, a sajtót, a művelődést és a művészeteket is, akkor annak a népnek az évtizedei meg vannak számlálva. Országterületének egysége, szellemi-etnikai önazonossága, egyszóval mindaz az érték, ami emberek sokaságából azonos célokért küzdeni tudó, egészséges öntudattal, önismerettel és önazonossággal bíró nemzetet hoz létre és alkot – mindez megsemmisül, elporlik a történelmi idők árján.

A Magyar Királysággal éppen ez történt 1849 és 1920 között. Ez a két és fél emberöltő a látszólagos nemzeti nagyság és az álbiztonság színfalai között a belső ellenség tevékenységének közreműködésével szétrombolta az összetartó erőket. E pusztítást az 1867. évi Habsburg–magyar megegyezés utáni évtizedekben – liberális szabadságnak nevezték.

1918 előtt a szabadkőműves szervezet tudatosan, ideológiai alapokra épített föl konkrét terveket, s ezek megvalósításáért szervezeteket, egyesületeket hozott létre, azért, hogy szétrombolja a magyar társadalmat összetartó erőket és átvegye az ország vezetését.

Az államellenes összeesküvés kezdeti szakaszait ismerhetjük meg Raffay Ernő ezen első szabadkőműves monográfiájából. A szerző levéltári forrásokra támaszkodó kötete tabukat dönt le, olyan kérdésekre ad választ, amelyeket a tudományos élet fel se mert tenni. Raffay Ernő kutatásaival újraírja a XIX. század végének és a XX. század elejének magyar történelmét.

*****

Raffay Ernő „Szabadkőművesek Trianon Előtt” című ezen könyve a magyarországi szabadkőművesség történetét ismerteti 1867–1918 között.

Egyedülálló módon, kifejezetten szabadkőműves levéltári források alapján mutatja be a titkos szervezet Trianon előtti működését a történelmi Magyarországon.

Részletesen vizsgálja az 1867. évi kiegyezés utáni évek történetét, amikor megalakultak a kétféle rítushoz tartozó szabadkőműves páholyok. Bemutatja a két nagypáholy közötti tárgyalásokat, amelyek végül 1886-ban az egyesüléshez vezettek.

A szerző arra is rávilágít, hogy milyen okok miatt és milyen tartalmi elemekkel változik, alakul át a hazai szabadkőművesség. Kiderül, hogy radikális irányba miért fordul a titkos társaság, illetve miért kezdi meg a küzdelmet a magyar államrend ellen.

*****

A könyv szerzője dr. Raffay Ernő a Szegedi József Attila Tudományegyetemen történelem – Kelet-Európa története szakán végzett.

1994-től a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, tudományos rektorhelyettese, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, az Új- és legújabbkori Magyar Történeti Tanszék tanszékvezetője. Az általa alapított Balkanisztikai Kutatócsoport vezetője. Országgyűlési képviselő (1989–1994), a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára (1990–1993), a Magyar Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának alelnöke (1990), az Erdélyi Szövetség társelnöke (1988–1990), a Trianon Társaság elnöke, majd tiszteletbeli elnöke (1997).

2007-ben egyik alapítója a Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítványnak és szerkesztője a 2009 januárjában indult Trianoni Szemle című tudományos szakfolyóiratnak.

Kutatási területe a XIX-XX. századi magyar történelem és a balkáni népek története, főként a magyar–román kapcsolatok, Erdély és a trianoni békediktátum története.
*
Tartalom:

BEVEZETÉS
• Álláspontok a szabadkőművességről;
• A magyarországi szabadkőművesség kezdetei;
• A forradalomtól a kiegyezésig (1848-1867);
• Páholyok és nagypáholyok a kiegyezés után (1867-1886);
(Új páholyok szervezése - A magyar társadalom és a szabadkőművesség - A Magyarország Nagy-Oriense nagypáholy megalakulása és ténykedése - Gróf Csáky Tivadar és az Istenség - Alkotmányozás - Az alkotmány bemutatása és értékelése - Egy szabadkőműves koncepciós per - A két magyar nagypáholy egyesülésének fölvetése - A verseci affér - Átmeneti szerződés a nagypáholyok között)

• Az egységes szabadkőművesség létrejötte;
• A „Szellemi Szolgaság Szervezete”;
(Úton a radikalizmus felé)

• Az Országgyűlés 1910-1911. évi vitája a szabadkőművességről;
(A szabadkőműves-vita első fejezete - A vita kiteljesedése 1911 tavaszán - A vita csúcspontja - Polónyi Géza a budapesti helyzetről - Szabadkőműves célok)

FÜGGELÉK:
(Szabadkőműves okiratok - Szabadkőművesi program)

UTÓSZÓ - NÉVMUTATÓ

*
A „Szabadkőművesek Trianon Előtt” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akiket részletesebben is érdekel ennek a titkos szervezetnek a Trianon előtti működése a történelmi Magyarországon.

*
Kiemelten ajánljuk mellé:


A Kárpátia Stúdió aktuális ajánlata:


Ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Az ezredes Józef Mackiewicz 3,900 Ft 3 510 Ft
A rendszerváltás igaz története Hernádi Tibor 4,000 Ft 3 600 Ft
A chemtrail és a HAARP Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Felfedetlen Steven M. Greer 5,500 Ft 4 950 Ft
Királygyilkosságok Grandpierre K. Endre 2,000 Ft 1 800 Ft
A Mars eltitkolt valósága Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Megtervezett világvége Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Háttérképek háttérképe Bayer Zsolt Bogár László Boros Imre 2,800 Ft 2 520 Ft
Világhódító államterrorizmus Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A Nagy Testvér figyel Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^