Újdonság

Földi László - Migráció

Migráció

Földi László

Gondolatok Európa védelméről

Könyv
Kárpátia Stúdió kiadó, 2016
160 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155374159
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Földi László - Háború
Földi László - Migráció
Földi László - Háború
Földi László - Migráció
Földi László - Háború
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
„9/11 fordulópontot jelentett a titkosszolgálatok számára. Azóta a nemzetközi hírszerzés kiemelt célja volt, hogy 2001 hibái ne ismétlődjenek meg. Alig 14 év elteltével azonban Európa következett...

... Hogy ezért mennyiben tehetők felelőssé a titkosszolgálatok? Ezt egyedül a rendelkezésre álló információk, azaz a tények és események kronologikus összevetésével, magyarán, történelem-hű elemzéssel állapíthatjuk meg. Ez a könyv ebben a szellemben íródott. Összegezése ugyan az Európát ért inváziós hullám kapcsán általam lejegyzett, vagy elmondott gondolatoknak, de nem rendszerbe, hanem sorrendbe szedve. Az akkor és ott szellemében.

Tisztázó írás, éles különbségtétellel fennálló katonai doktrínák, és támadó szellemű fegyverkezés, valamint a kialakulófélben lévő védekezésre épülő rendszerek között. Az értékelés - kedves Olvasóm - az Ön dolga!”
(Földi László)

*
A „Migráció” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik arra a kérdésre keresik a választ, hogy akkor és ott hibáztak-e a titkosszolgálatok, és a már bekövetkezett események ismeretében próbálnak rávilágítani azokra az információkra, amelyek birtokában kivédhető lett volna egy-egy merénylet vagy terrortámadás, védelmünk érdekében levonva a tudatukon árszűrt konklúziókat.

A menekültipar
Megvásárolt újságírók
A jövő elkezdődött
Háttérképek háttérképe
Az okkult VRIL társaság és a náci UFO-k rejtélye
Ubuntu
Kiemelten ajánljuk mellé:


A Kárpátia Stúdió aktuális ajánlata:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
A jó szerencsének és a szerencsétlenségnek orvosságairól Petrarcha Ferenc 2,900 Ft 2 610 Ft
A maffia ágyában Borsa Brown 2,999 Ft 2 700 Ft
Szabadkőműves béklyóban - keménytáblás Raffay Ernő 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyarország a változó világban Patai Mihály, Parragh László, Lentner Csaba 3,990 Ft 3 591 Ft
Keresztényüldözés a 21. század elején Győrfi Károly 3,200 Ft 2 880 Ft
A Medgyessy-bizottság Székely Ádám - Kiszely Gábor 2,400 Ft 2 160 Ft
A keresztes hadjáratok története Áldásy Antal 2,400 Ft 2 160 Ft
Titkos társaságok fogságában Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A Kálvin téri kripta titkai Kő András, Susa Éva 5,000 Ft 4 500 Ft
Pitypangtánc B. Czakó Andrea 3,699 Ft 3 330 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^