Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Kárpátalján

Magyar élet Kárpátalján

Szigeti Gábor szerk.

Könyv
Ősi Örökségünk Alapítvány kiadó, 2018
328 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 2 500 Ft
Megtakarítás: 5%
Online ár: 2 375 Ft
Töltse ki az űrlapot
Leírás
„A versailles-i rendszer »legigazságtalanabb békéje«, a trianoni szerződés Magyarország minden addigi külpolitikai törekvését háttérbe szorította, s az ettől kezdve egyetlen célnak, a revíziónak volt alárendelve. Ebbe a kontextusba került Kárpátalja kérdése is.

Az ukránság számára a Kárpátok két oldala az ukrán Piemontot kezdte jelenteni – a keleti oldalon a bolsevik uralom alatt súlyos etnikai tisztogatást szenvedtek el, ugyanakkor a nyugati részen, Csehszlovákiában végrehajtott közigazgatási, föld-, iskolai és egyházi reform teret nyitott Kárpátalján az ukrán nemzeti eszmének. Felszámolták a magyar uradalmi birtokokat, helyükre a magyar lakosság közé ékelődve szlovák és ruszin telepek jöttek létre. A csehszlovák állam jelentős állami beruházásokat eszközölt Kárpátalján, hogy az elmaradott tartományt felzárkóztassa az ország többi részéhez, amivel a galíciai vagy a bukovinai viszonyoknál előnyösebb körülményeket teremtett.

Az 1930-as évekre megerősödtek az ukrán politikai erők, amely a választási eredményeken mutatkozott meg. A Piemont-álmokat erősítette a kárpátaljai autonóm kormány megalakulása 1938 őszén, azonban Magyarország ekkor – mindenekelőtt Németország hathatós segítségével – elfoglalta Kárpátalját...
*
Részlet a könyvből:
Századunk eleje óta divattá vált, hogy pánszláv sovinizmustól elvakított kisebb-nagyobb népek, önálló államiságuk hiányában, vagy annak kései volta miatt a legképtelenebb meséket találták ki a nem létező történetük pótlására. Ezen áltörténészek mit sem törődve a történelemtudomány (röviden: történelem) követelményeivel, oknyomozó módszereivel, hiteles forrásaival, igyekeznek egyéni elképzeléseikkel becsapni a világot.

Hazugságaikról bárki meggyőződhet, ha beletekint a nyugati világnyelveken szerkesztett történeti atlaszokba, vagy történeti szakkönyvekbe. Ilyen hozzáállással felvértezve, lássuk csak, hogyan leplezhetjük le az Ukrajna múltjáról terjesztett hazugságokat.

A tudományos könyvtárak nagy választékából vegyük kézbe pl. a Putzger féle Historischer Weltatlas (Österr. Bundesverlag, Bécs, 1975) félhivatalos kötetét, amelynek velünk szembeni elfogultságához nem fér kétség, hiszen a Habsburgok 400 éven át hazánk elnyomói voltak, továbbá ugyanúgy a trianoni rablók között szerepeltek, mint a többi szomszédunk. Kérdezzük, hogy miért nem fedezhető fel ezekben a forrásértékű kiadványokban Ukrajna mint önálló független állam... Egyszerűen azért, mert ahol nincs, ott ne keress! Ha valami nem létezik, nem lehet ráfogni az ellenkezőjét...

A világatlaszok nem mint független államot, hanem mint a Szovjetunió egyik „tagállamának” nevezett tartományát ábrázolják. 1919 után Csonka-Magyarország szomszédjává csak Kárpátaljának a sztálinista leigázása által vált, 1946-ban...
*
Ez a kötet több mint félszáz újságcikket, illetve tanulmányt, verset tartalmaz.

A szerzők neves történészek, régészek, nyelvészek, a szakterületük kiválóságai, akik szakmai becsületük megtartása érdekében sem állíthatnak igazolatlan tényeket...
*
Ízelítő a Tartalomból:

• A Kárpátok nevének Sumir-Ősmagyar eredete;
• Folyamatosság a suméroktól Árpád magyarjaiig;
• Az ősmagyarság helyzete Kazáriában;
• Kárpátok fenyvese, őseim hazája;
• Egyedüli jogunk van a kárpáti medencéhez!
• Kárpátalja magyar évezrede;
• Sztyeppelakó szittya ugorok;
• Munkács vára;
• Rákóczi fejedelem zászlai;
• Az első bécsi döntés politikai háttere;
• Tárgyilagosan Trianonról;
• Hamisságok és igazságok Kárpátaljáról;
• Magyarnak lenni;
• A Kárpát-medence geopolitikai egysége;
• A Rongyos Gárda felszabadítja Kárpátalját;
• Kárpátalja ma;
• A munkácsi csata;
• Kárpátalja és az ukrán álmok;
• A magyar revízió orosz lehetősége;
• Az ukrán kérdés turáni szemmel;
*
Ajánljuk mellé:

Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája
Magyar ősmesék
Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
A Fekete Madonna titka
Magyar élet Felvidéken
Magyar nagyasszonyok
Az elveszejtett turáni örökség
Magyar élet Erdélyben
A magyar történelem vezérfonala
Ősi hitünk és más írások
Európa pogányai
Atilla trilógia I-III.
Történelem és pogányság
Az elsikkasztott magyar paradicsom
Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből
Kik is voltak azok a betyárok?
Dicsértessék a butaság
A bitorló család (A Habsburgok)
Vissza a magyar útra
A magyar vallás alapjai
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok