Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Újdonság

Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Kárpátalján

Magyar élet Kárpátalján

Szigeti Gábor szerk.

Könyv
Ősi Örökségünk Alapítvány kiadó, 2018
328 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Kárpátalján
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Erdélyben
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Délvidéken
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Kárpátalján
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Erdélyben
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 375 Ft
„A versailles-i rendszer »legigazságtalanabb békéje«, a trianoni szerződés Magyarország minden addigi külpolitikai törekvését háttérbe szorította, s az ettől kezdve egyetlen célnak, a revíziónak volt alárendelve. Ebbe a kontextusba került Kárpátalja kérdése is.

Az ukránság számára a Kárpátok két oldala az ukrán Piemontot kezdte jelenteni – a keleti oldalon a bolsevik uralom alatt súlyos etnikai tisztogatást szenvedtek el, ugyanakkor a nyugati részen, Csehszlovákiában végrehajtott közigazgatási, föld-, iskolai és egyházi reform teret nyitott Kárpátalján az ukrán nemzeti eszmének. Felszámolták a magyar uradalmi birtokokat, helyükre a magyar lakosság közé ékelődve szlovák és ruszin telepek jöttek létre. A csehszlovák állam jelentős állami beruházásokat eszközölt Kárpátalján, hogy az elmaradott tartományt felzárkóztassa az ország többi részéhez, amivel a galíciai vagy a bukovinai viszonyoknál előnyösebb körülményeket teremtett.

Az 1930-as évekre megerősödtek az ukrán politikai erők, amely a választási eredményeken mutatkozott meg. A Piemont-álmokat erősítette a kárpátaljai autonóm kormány megalakulása 1938 őszén, azonban Magyarország ekkor – mindenekelőtt Németország hathatós segítségével – elfoglalta Kárpátalját...
*
Részlet a könyvből:
Századunk eleje óta divattá vált, hogy pánszláv sovinizmustól elvakított kisebb-nagyobb népek, önálló államiságuk hiányában, vagy annak kései volta miatt a legképtelenebb meséket találták ki a nem létező történetük pótlására. Ezen áltörténészek mit sem törődve a történelemtudomány (röviden: történelem) követelményeivel, oknyomozó módszereivel, hiteles forrásaival, igyekeznek egyéni elképzeléseikkel becsapni a világot.

Hazugságaikról bárki meggyőződhet, ha beletekint a nyugati világnyelveken szerkesztett történeti atlaszokba, vagy történeti szakkönyvekbe. Ilyen hozzáállással felvértezve, lássuk csak, hogyan leplezhetjük le az Ukrajna múltjáról terjesztett hazugságokat.

A tudományos könyvtárak nagy választékából vegyük kézbe pl. a Putzger féle Historischer Weltatlas (Österr. Bundesverlag, Bécs, 1975) félhivatalos kötetét, amelynek velünk szembeni elfogultságához nem fér kétség, hiszen a Habsburgok 400 éven át hazánk elnyomói voltak, továbbá ugyanúgy a trianoni rablók között szerepeltek, mint a többi szomszédunk. Kérdezzük, hogy miért nem fedezhető fel ezekben a forrásértékű kiadványokban Ukrajna mint önálló független állam... Egyszerűen azért, mert ahol nincs, ott ne keress! Ha valami nem létezik, nem lehet ráfogni az ellenkezőjét...

A világatlaszok nem mint független államot, hanem mint a Szovjetunió egyik „tagállamának” nevezett tartományát ábrázolják. 1919 után Csonka-Magyarország szomszédjává csak Kárpátaljának a sztálinista leigázása által vált, 1946-ban...
*
Ez a kötet több mint félszáz újságcikket, illetve tanulmányt, verset tartalmaz.

A szerzők neves történészek, régészek, nyelvészek, a szakterületük kiválóságai, akik szakmai becsületük megtartása érdekében sem állíthatnak igazolatlan tényeket...
*
Ízelítő a Tartalomból:

• A Kárpátok nevének Sumir-Ősmagyar eredete;
• Folyamatosság a suméroktól Árpád magyarjaiig;
• Az ősmagyarság helyzete Kazáriában;
• Kárpátok fenyvese, őseim hazája;
• Egyedüli jogunk van a kárpáti medencéhez!
• Kárpátalja magyar évezrede;
• Sztyeppelakó szittya ugorok;
• Munkács vára;
• Rákóczi fejedelem zászlai;
• Az első bécsi döntés politikai háttere;
• Tárgyilagosan Trianonról;
• Hamisságok és igazságok Kárpátaljáról;
• Magyarnak lenni;
• A Kárpát-medence geopolitikai egysége;
• A Rongyos Gárda felszabadítja Kárpátalját;
• Kárpátalja ma;
• A munkácsi csata;
• Kárpátalja és az ukrán álmok;
• A magyar revízió orosz lehetősége;
• Az ukrán kérdés turáni szemmel;

*
Ajánljuk mellé:

Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája
Magyar ősmesék
Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
A Fekete Madonna titka
Magyar élet Felvidéken
Magyar nagyasszonyok
Az elveszejtett turáni örökség
Magyar élet Erdélyben
A magyar történelem vezérfonala
Ősi hitünk és más írások
Európa pogányai
Atilla trilógia I-III.
Történelem és pogányság
Az elsikkasztott magyar paradicsom
Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből
Kik is voltak azok a betyárok?
Dicsértessék a butaság
A bitorló család (A Habsburgok)
Vissza a magyar útra
A magyar vallás alapjai
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 375 Ft
Szavak honvágya Ágh István 3,300 Ft 2 970 Ft
Koppány - Somogy hercege Maurer Teodóra - Onody Gyula 3,990 Ft 3 591 Ft
1989 Határon DVD Anders Ostergaard és Rácz Erzsébet 2,990 Ft 2 691 Ft
Nagyenyedi fügevirág ANTIKVÁR Sütő András 2,990 Ft 2 691 Ft
Galápagos Kurt Vonnegut 3,299 Ft 2 970 Ft
Bethlen István angliai előadásai Bethlen István 2,800 Ft 2 520 Ft
Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek Bagdy Emőke 3,490 Ft 3 141 Ft
„Pogány” teológia Bíró Lajos 5,500 Ft 4 950 Ft
Kelet kapuja 9. - 2019. július-szeptember Kelet Kapuja folyóirat 1,199 Ft 1 080 Ft
Megtervezett világvége Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^