Antropológia, Őstörténet

Csáji László Koppány - Tündérek kihalófélben 3 kötet

Tündérek kihalófélben 3 kötet

Csáji László Koppány

Hunoktól a hunzakutokig kutatóút Belső-Ázsiában CD MELLÉKLETTEL!!!!

Könyv
Napkút kiadó kiadó,
ISBN 9789638669421
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Csáji László Koppány - A sztyeppei civilizáció és a magyarság
Csáji László Koppány - Tündérek kihalófélben 3 kötet
Csáji László Koppány - A sztyeppei civilizáció és a magyarság
Csáji László Koppány - Tündérek kihalófélben 3 kötet
Csáji László Koppány - A sztyeppei civilizáció és a magyarság
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 9 990 Ft
A hunok történelmének részletes bemutatásán és elemzésén túl a szerző ebben a kötetében a Dél- és Belső-Ázsiába vezetett 2001-es kutatóútjának érdekfeszítő útleírását is megtaláljuk.

Ezzel egyidejűleg a pakisztáni-afgán-kínai határvidéken élő hunzai közösség szellemi néprajzát (például eddig nem ismert samanizáló szokásait) is bemutatja, néhány népmesefordítás és a régió történelmének összefoglalása mellett.

A szerzőt már jól ismeri a magyar olvasó közönség a nepáli expedíciójáról írt érdekfeszítő könyvéből (Csáji László Koppány: Dzsánkrí Utazás belső Magaria bronzkorába).

Ennek a munkájának a megírását szintén expedíciós élmények váltották ki, de ebben messze túlmutat azokon. Olyan kötetet tár elénk, amelyben a már sajnos elhunyt Czeglédy Károly és Harmatta János professzorok helyett megírt hatalmas anyagot találunk: a hunok történetét, az avarok és az ősmagyarok lehetséges kapcsolatait és sok más olyan fontos dolgot, amelyeket a szerző az igen terjedelmes szakirodalom, és nem dilettáns művek alapján, források ismeretében írt meg.

A nevezett jeles magyar tudós személyiségek az óriási pedagógiai, tudós és tanárnevelő munkájuk mellett töméntelen szakcikket és könyvfejezetet írtak meg a hazai és külföldi kiadványokba, de már nem maradt idejük összefoglaló monográfiák létrehozására (kivételt képez Czeglédy egyetlen tudományt népszerűsítő könyve a népvándorlásról).

Iránymutató és alapvető dolgozataik tételeit a szerzőnk igen jól ismeri, azokat megértve használta fel őket a művében.

Ez nem volt kis feladat. Ilyen könyvre már csak azért is szükség van, mert az avarok történetéről nincs magyar nyelvű könyv, a hunokról van ugyan akár kettő is, de nem egészen megfelelő, és mivel mindkét témakört a szerző az ősmagyarsággal kapcsolatosan tárgyalja, az olvasóközönség nagy érdeklődésére tarthat számot.

Ebben nem is fog csalódni.

Terjedelem: 240 + 288 + 160 oldal.
20 oldalas színes melléklet.
Eredeti sámándalokat és révülési énekeket tartalmazó CD-melléklet.
Összesen 300 fekete - fehér és 40 színes felvétel.
Karton díszdobozban.

*
A „TÜNDÉREK KIHALÓFÉLBEN” című 3 kötetes kiadványt a Belső-Ázsiában a hunoktól a hunzakutokig tett kutatóút, a hunok története, az avarok és ősmagyarok lehetséges kapcsolatai iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*

Ajánljuk még:
Lovasnomád birodalmak és városlakók.
A sztyeppei civilizáció.
Rejtélyek országa.

A hun nyelv szavai.
Ősmagyarok Azerbajdzsánban. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 9 990 Ft
Atilla fia, Csaba királyfi Lezsák Sándor 2,600 Ft 2 340 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 4. rész KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
Atilla trilógia I-III. Rudnay Egyed 3,200 Ft 2 880 Ft
Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége dr. Varga Zsigmond 3,100 Ft 2 790 Ft
A hunok Európában Váczy Péter 1,900 Ft 1 710 Ft
Salamon kulcsai Claviculae Salamonis 2,500 Ft 2 250 Ft
Az új ember Mary Rodwell 5,990 Ft 5 391 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 2. Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
A csángóság eredete és története Szépvizi Balás Béla 2,300 Ft 2 070 Ft
A lovasság története Földi Pál 1,800 Ft 1 620 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^