A hun nyelv szavai-Ucsiraltu-Könyv-Napkút kiadó-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Ucsiraltu - A hun nyelv szavai

A hun nyelv szavai

Ucsiraltu

Könyv
Napkút kiadó kiadó, 2008
128 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789638478962
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 1 490 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 1 490 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

Milyen nyelven beszélhetett a hun népesség, és nyelve milyen kapcsolatban állhatott a magyar nyelvvel. Az előbbi kérdésben egy Kínában - a Belső-Mongóliai Tudományegyetemen - tanító professzor, UCSIRALTU mongol nyelven írt tanulmányainak magyar fordítása kíván újszerű választ adni, a sajátos nyelvi-kulturális rekonstruáló módszerével. A magyar szókinccsel pedig Obrusánszky Borbála mongolista és Czeglédi Katalin nyelvész tanulmányai kísérelnek meg kapcsolódási pontokat találni. A szerző adott esetben egy új aspektust, a mongollal való összevetés lehetőségét is felveti. Feltárulhat előttünk egy másfél-két évezrede letűnt kor: a sztyeppei civilizáció egy fontos szakaszának lovasnomád társadalma. Eme kiadvány Ucsiraltu mongol professzornak a hun és a mongol nyelv kapcsolatával összefüggő álláspontját, az ebből kirajzolódó lovasnomád összefüggés feltételezését mélyebb kontextusban is megismerni akaró olvasóknak ajánlott.

Régóta foglalkoztatja a nyelvészeket, hogy az Ázsiában, Közép-Ázsiában, Európában, illetve Indiában és Perzsia határain más-más korszakban feltűnő hun (?iung-no/xiongnu, hjún, hún, húna stb.) népesség, amely nagyjából a Kr. e. IV. századtól egy évezreden át világtörténelmi jelentőségre tett szert, milyen nyelven - illetve szövetsége keretében a különböző korokban milyen nyelveken - beszélhetett.

Az pedig, hogy a nyelve, pontosabban annak néhány szava milyen kapcsolatban állhat a magyar nyelvvel, még nagyobb talány.

Az előbbi kérdésben egy Kínában - a Belső-Mongóliai Tudományegyetemen - tanító professzor, UCSIRALTU mongol nyelven írt tanulmányainak magyar fordítása kíván újszerű választ adni a sajátos nyelvi-kulturális rekonstruáló módszerével.

A magyar szókinccsel pedig Obrusánszky Borbála mongolista és Czeglédi Katalin nyelvész tanulmányai kísérelnek meg kapcsolódási pontokat találni.

Mindez már csak azért is nehéz feladat, mivel magát a hun nyelv kérdését mindmáig heves tudományos vita kíséri; legtöbben a törökségi nyelvek közé sorolják, mások a szkítával, szakával rokon ún. kelet-iráni nyelvnek tartják, néhányan pedig mindkét nyelvi réteget a hun szövetség alkotó részének vélik, korszakonként és térségenként eltérő intenzitással.

Távol vagyunk attól, hogy megnyugtató, széles körben elfogadott választ hallhassunk a tudósainktól.

Most adott esetben egy új aspektust, a mongollal való összevetés lehetőségét veti fel a szerző.

Ucsiraltu mongol professzor elmélete szerint ugyanis a kétezer évvel ezelőtti hun nyelv a mongol nyelv, illetve annak sok ősi jegyet megőrző nyelvjárása alapján értelmezhető, azzal mutat rokonságot. Ezt a felvetését néhány - évezredekkel ezelőtti archaikus kínai forrásban megőrzött szó magyarázatára - és a kínai források tartalmi vizsgálatára alapozza.

Ehhez a forrásokból szemelvényeket közöl és a szavak etimológiai vizsgálatához, rekonstruálásához folyamodik.

Ennek során feltárul előttünk egy másfél-két évezrede letűnt kor: a sztyeppei civilizáció egy fontos szakaszának lovasnomád társadalma.

*
„A Hun Nyelv Szavai” című eme kiadványt Ucsiraltu mongol professzornak a hun és a mongol nyelv kapcsolatával összefüggő álláspontját, az ebből kirajzolódó lovasnomád összefüggés feltételezését - a könyv forgatása során - mélyebb kontextusban is megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk.
*
A sorozat további kötetei:

Lovasnomád birodalmak és városlakók
A sztyeppei civilizáció
Rejtélyek országa
Ősmagyarok Azerbajdzsánban
Tündérek kihalófélben 3 kötet - Hunoktól a hunzakutokig kutatóút Belső-Ázsiában
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés