Történelem

Dombrády Lóránd - A legfelsőbb hadúr és hadserege

A legfelsőbb hadúr és hadserege

Dombrády Lóránd

Könyv
Kairosz kiadó, 2012
340 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789636625573
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dombrády Lóránd - A legfelsőbb hadúr és hadserege
Dombrády Lóránd - A legfelsőbb hadúr és hadserege
Dombrády Lóránd - A legfelsőbb hadúr és hadserege
Dombrády Lóránd - A legfelsőbb hadúr és hadserege
Dombrády Lóránd - A legfelsőbb hadúr és hadserege
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
1919. július 12-én Ábrahám Dezső alakított kormányt. Ebben a hadügy élén Horthyt Belitska Sándor vezérőrnagy váltotta fel. Horthy a hadsereg főparancsnoka lett.

„Ebben a kormányban nem óhajtottam részt venni, mint hadügyminiszter, a fővezérséget azonban megtartottam, miután biztosítottak, hogy azt semmi esetre sem vonják bele a pártpolitikai viszálykodásokba. Egyedüli célom az volt, hogy ennek a magyar seregnek a segítségével megszabadítsam Magyarországot a kommunista rémuralomtól, mert ennek kegyetlenkedései és gonosztettei állandóan fokozódtak. Nagy jelentőségű volt, hogy ezt az annyira szükséges tisztogatást ne a külföldi hatalmak, hanem mi magunk hajtsuk végre.” - írta emlékirataiban.
*
A II. világháború idején Horthy felemás, előkészítetlen proklamációja megkésett, nem érte el a célját. A legfelsőbb hadúr elszigetelődött csapataitól, vezérkari tisztjei jóvoltából már nem is tudott érintkezni velük. Azok nem tejesítették, és a németekkel s nyilas kiszolgálóikkal egyetértésben visszavonatták a fegyverszüneti proklamációt.

A hadsereg és annak tisztikara 25 éven át a Szovjetuniótól való félelem jegyében élt, Horthy tehetetlenné vált, és szertefoszlott a sokat emlegetett hadúri hatalma a tisztjei felett, amikor a németekkel szembeni fordulatot, a szovjet hadsereggel együttműködve végre kellett volna hajtani.

A legfelsőbb hadúr... most kormányzói és hadúri méltóságától megfosztva, csapataitól elhagyva, csalódottan, német őrizet alatt hagyta el az országot.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• A nemzeti hadsereg fővezére;
• A kormányzóválasztás;
• A hadsereg konszolidációja - Nemzeti Hadseregből M. Kir. Honvédség;
• Horthy az ellenforradalmi rend külpolitikájáról;
• A hadsereg és a királypuccsok;
• Prónay kiiktatása - a szabadcsapatok felszámolása;
• Együttműködés és ellentét: Horthy és Gömbös;
• Revíziós kilátások;
• A hongyarapító legfelsőbb hadúr: Felvidék, Erdély visszatér;
• Ellentétek a kormány és a hadseregvezetés között a háborúról;
• Horthy: hadban állunk a Szovjetunióval;
• Fordulat a háború menetében - reménytelen elszakadási kísérletek;
• A legfelsőbb hadúr 75. születésnapja;
• A német megszállás;
• A kormányzó elvetélt kísérlete a háborúból való kilépésre - a Lakatos kormány;

*
„A Legfelsőbb Hadúr és Hadserege” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a fenti tartalom szerint nyomon akarják követni „Horthy Miklós megjelenését a magyar politika színterén, fővezérré válását a Nemzeti Hadsereg élén, majd kormányzóvá választását, továbbá életútjának a változását, amint a háborúból való kilépés megkésett proklamációja miatt a csapataitól elszigetelt hadúr kormányzói és hadvezéri méltóságától megfosztva csalódottan, német őrizettel hagyja el az országot.”
*
Ajánlott még:

Emlékirataim.
Becsület és kötelesség - a két kötet együtt
Horthy.
A Horthy-család története.
Horthy István élete és halála.
Horthy DVD.
Horthy Miklós kormányzó
Horthy Miklós Flottaparancsnokról az igazat, az 1918-1919-es Proletár Forradalomról csak az igazat.
Horthy Miklósról az igazat, csakis az igazat.
Küldetésben Horthy futáraként.
Az utolsó bevetés.
A Horthy-korszak külpolitikája I.
Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében.
Horthy Miklós.
Horthy Miklós hajóhada. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Nemzeti nagyvizit 6. kötet Kásler Miklós 2,800 Ft 2 520 Ft
Újratemetés Jávor Béla 1,600 Ft 1 440 Ft
Visegrádi esték Féja Géza 2,990 Ft 2 691 Ft
Csak szétszórt őrszemek vagyunk Kollarits Krisztina 2,380 Ft 2 142 Ft
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Csorba László 3,990 Ft 3 591 Ft
Monte Grappától a tengerig Dr. Horthy László 2,500 Ft 2 250 Ft
Hunok és jezsuiták Szörényi László 3,750 Ft 3 375 Ft
Megalkuvás nélkül Varga Gabriella - Vencser László 4,300 Ft 3 870 Ft
A szabadság folyója Gangaji 2,500 Ft 2 250 Ft
Elfeledett háborúk Pósán László - Veszprémy László 7,300 Ft 6 570 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^