Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Dombrády Lóránd - A legfelsőbb hadúr és hadserege

A legfelsőbb hadúr és hadserege

Dombrády Lóránd

Könyv
Kairosz kiadó, 2012
340 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789636625573
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Bolti ár: 3 200 Ft
Megtakarítás: 15%
Online ár: 2 720 Ft
Leírás
1919. július 12-én Ábrahám Dezső alakított kormányt. Ebben a hadügy élén Horthyt Belitska Sándor vezérőrnagy váltotta fel. Horthy a hadsereg főparancsnoka lett.

„Ebben a kormányban nem óhajtottam részt venni, mint hadügyminiszter, a fővezérséget azonban megtartottam, miután biztosítottak, hogy azt semmi esetre sem vonják bele a pártpolitikai viszálykodásokba. Egyedüli célom az volt, hogy ennek a magyar seregnek a segítségével megszabadítsam Magyarországot a kommunista rémuralomtól, mert ennek kegyetlenkedései és gonosztettei állandóan fokozódtak. Nagy jelentőségű volt, hogy ezt az annyira szükséges tisztogatást ne a külföldi hatalmak, hanem mi magunk hajtsuk végre.” - írta emlékirataiban.
*
A II. világháború idején Horthy felemás, előkészítetlen proklamációja megkésett, nem érte el a célját. A legfelsőbb hadúr elszigetelődött csapataitól, vezérkari tisztjei jóvoltából már nem is tudott érintkezni velük. Azok nem tejesítették, és a németekkel s nyilas kiszolgálóikkal egyetértésben visszavonatták a fegyverszüneti proklamációt.

A hadsereg és annak tisztikara 25 éven át a Szovjetuniótól való félelem jegyében élt, Horthy tehetetlenné vált, és szertefoszlott a sokat emlegetett hadúri hatalma a tisztjei felett, amikor a németekkel szembeni fordulatot, a szovjet hadsereggel együttműködve végre kellett volna hajtani...

A legfelsőbb hadúr... most kormányzói és hadúri méltóságától megfosztva, csapataitól elhagyva, csalódottan, német őrizet alatt hagyta el az országot.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• A nemzeti hadsereg fővezére;
• A kormányzóválasztás;
• A hadsereg konszolidációja - Nemzeti Hadseregből M. Kir. Honvédség;
• Horthy az ellenforradalmi rend külpolitikájáról;
• A hadsereg és a királypuccsok;
• Prónay kiiktatása - a szabadcsapatok felszámolása;
• Együttműködés és ellentét: Horthy és Gömbös;
• Revíziós kilátások;
• A hongyarapító legfelsőbb hadúr: Felvidék, Erdély visszatér;
• Ellentétek a kormány és a hadseregvezetés között a háborúról;
• Horthy: hadban állunk a Szovjetunióval;
• Fordulat a háború menetében - reménytelen elszakadási kísérletek;
• A legfelsőbb hadúr 75. születésnapja;
• A német megszállás;
• A kormányzó elvetélt kísérlete a háborúból való kilépésre - a Lakatos kormány;

*
„A Legfelsőbb Hadúr és Hadserege” című eme kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a fenti tartalom szerint nyomon akarják követni „Horthy Miklós megjelenését a magyar politika színterén, fővezérré válását a Nemzeti Hadsereg élén, majd kormányzóvá választását, továbbá életútjának a változását, amint a háborúból való kilépés megkésett proklamációja miatt a csapataitól elszigetelt hadúr kormányzói és hadvezéri méltóságától megfosztva csalódottan, német őrizettel hagyja el az országot...”
*
Ajánlott még:

Emlékirataim.
Becsület és kötelesség - a két kötet együtt
Horthy.
A Horthy-család története.
Horthy István élete és halála.
Horthy DVD.
Horthy Miklós kormányzó
Horthy Miklós Flottaparancsnokról az igazat, az 1918-1919-es Proletár Forradalomról csak az igazat.
Horthy Miklósról az igazat, csakis az igazat.
Küldetésben Horthy futáraként.
Az utolsó bevetés.
A Horthy-korszak külpolitikája I.
Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében.
Horthy Miklós.
Horthy Miklós hajóhada.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok